Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott pénzügyi ellenjegyzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Egy köztisztviselő munkatárs 2021. március 15-étől GYED-en van, önkormányzatunknál ő látta el a pénzügyi ellenjegyzői feladatkört, helyére új munkavállalót neveztünk ki (nincs pénzügyi ellenjegyzői jogosultsága). Mivel GYED mellett lehet már jövedelme, megbízási díj adható-e számára a pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátásáért? Munkaköri leírása tartalmazza ezt a feladatkört. Ha nem adható neki megbízási díj, akkor megbízási díj nélkül aláírhat-e, mint passzív állományban lévő dolgozó?
Részlet a válaszból: […]a fizetés nélküli szabadságról kellene visszatérnie (akár részmunkaidőben), és a munkaköre szerint ellátni ezen feladatokat.Továbbá kérdés, hogy egyáltalán megbízás alapján ellátható-e a feladat. Ugyanis az Ávr. meghatározza, hogy a kötelezettséget vállaló költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére ki jogosult. Így a következő személy(ek) tartozhatnak ide (önkormányzati költségvetési szervek tekintetében):- a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy,- a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv eseténa) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy;b) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására a kötelezettséget vállaló szerv vezetője által kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy;c) az Ávr. 9. §-ának (5a) bekezdése szerinti önkormányzati hivatal esetén az önkormányzati hivatal vezetője által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy;d) az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének c) pontja szerinti költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5451

2. találat: A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5433

3. találat: Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Ávr. a következő összeférhetetlenségi szabályokat rögzíti egyazon gazdasági esemény kapcsán: A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ebből kifolyólag szabályos-e, ha egyazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó?
Részlet a válaszból: […]teljesítésigazolót és az utalványozót a kötelezettségvállaló hatalmazza fel a jogkör gyakorlására, amely lehet általános vagy meghatározott feladatokra, illetve meghatározott értékhatárig szóló.A kötelezettségvállalás az előirányzattal összefüggő feladat, míg az utalványozás a teljesítéssel, a kifizethetőséggel függ össze, a teljesítésigazoló pedig azt igazolja, hogy a feladatot, megrendelést szerződésszerűen teljesítették. Ezek között a feladatkörök között a jogszabály szerint nincs összeférhetetlenség. A "négy szem"-elv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5373

4. találat: Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése

Kérdés: Minden szerződést szükséges pénzügyileg ellenjegyezni? Megbízási szerződésekre kifizetett személyi juttatásoknál elegendő-e, ha a megbízási szerződés pénzügyileg ellenjegyezve van? Sajnos a szabályzatunk 2014. évi, és olyan dolgozók vannak megjelölve benne, akik már rég nem dolgoznak itt. Ebben az esetben mi a teendő? (Természetesen folyamatban van az új szabályzat elkészítése.) Az a jobb, ha nincs a szerződés pénzügyileg ellenjegyezve, vagy ha olyan személy írja alá, aki nem szerepel a belső szabályzatban?
Részlet a válaszból: […]vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésérea) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén fő szabály szerint a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. Az Ávr. 55. §-a ettől eltérően is rendelkezhet.Alapvető szabály tehát, hogy csak a költségvetési szervnél dolgozó jogosult pénzügyi ellenjegyzésre. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra felhatalmazottakról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Ha valamely gazdálkodásijogkör-gyakorló munkaviszonya megszűnt, az aláírási jogkör gyakorlása is megszűnik, és ezt a tényt a nyilvántartásban is fel kell vezetni.A belső szabályzatban nem célszerű a jogkörgyakorlókat név szerint megjelölni, a személyi változások miatt. A szabályzatban célszerű azt írni, hogy kötelezettségvállalásra az első számú vezető (elnök, igazgató, intézményvezető stb.) jogosult, pénzügyi ellenjegyzésre pedig a gazdasági vezető (az intézménynél használatos pozíciót célszerű a szabályzatba beírni, ami lehet pl. gazdálkodási főosztályvezető) vagy az általa írásban kijelölt személy. Így mindig az a személy értendő a szabályzat szerinti jogkörgyakorlónak, aki aktuálisan betölti az adott pozíciót. A gazdasági vezető a kinevezésével kapja meg a pénzügyi ellenjegyzési jogot az Ávr. alapján, tehát őt erre külön nem kell megbízni, felhatalmazni, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5331

5. találat: Hatáskör megosztása több pénzügyi ellenjegyző között

Kérdés: Megteheti-e a gazdasági vezető, hogy kijelöl egy olyan személyt, akinek a feladata csak a személyi juttatások előirányzata terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzése? Ez a személy a képesítési követelményeknek egyebekben megfelel. Ezzel gyakorlatilag - igaz, különböző előirányzatok vonatkozásában, de - azonos időben két pénzügyi ellenjegyző tevékenykedne, akiket akadályoztatásuk esetén, más-más személyek helyettesítenek.
Részlet a válaszból: […]Törvényi kizáró rendelkezés arra sincs, hogy adott személy csak egyes előirányzatok terhére vagy meghatározott összeghatárig vállalhasson kötelezettséget, míg a párhuzamosan kijelölt másik személy egy más típusú előirányzat terhére.Figyelemmel kell lenni az Ávr. kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5080

6. találat: Szociális intézmények ellátottainak pénzkezelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, megyei kirendeltségekkel. A kirendeltségek illetékességi körébe tartozó intézmények 5-80 km-es távolságban vannak. Az Áht. szerinti jogkörgyakorlások közül az érvényesítést és a pénzügyi ellenjegyzést felhatalmazás szerint a kirendeltségi munkatársak gyakorolják. A szociális intézmények ellátottainak bankban lévő pénzét és készpénzét az intézmény által kialakított gyakorlat és belső szabályzat alapján az intézményi munkatársak kezelik, vezetik az analitikus nyilvántartást. Az ellátottak pénzét vagy az ellátott nevére szóló bankszámlákon, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlán tartják az intézmények. Miután nem költségvetési pénzről (ellátott saját pénze) van szó, kell-e a pénztárbizonylatokon a jogkörgyakorlásokat (érvényesítés, utalványozás) gyakorolni? Sok esetben az érvényesítés a kifizetést követő 1-2 héten, de minimum pár napot követően történik meg, így elveszíti a jogszabályalkotó szándéka szerinti ellenőrző funkcióját.
Részlet a válaszból: […]célját. Nincs akadálya annak, sőt helyes, hogy az Áht. és Ávr. szabályaihoz hasonlóan a letéti bankszámlákról történő utalás esetén is többlépcsős ellenőrzési rendet (kontrollpontokat) alakítsanak ki.Az ellátottak pénzkezelésére szabályzatot kell készíteni, amely önálló szabályzat vagy a pénzkezelési szabályzat része. A szabályzat elkészítésénél figyelemmel kell az alábbi jogszabályi előírásokra:- a Szoc. tv.,- az Szt.,- a 29/1993. Korm. rendelet,- az Áhsz.,- az 1/2000. SzCsM rendelet.A szabályzatban az alábbi témaköröket javasoljuk szabályozni:- Pénz- és értékkezelés általános előírásai- Letétek kezelése- Az intézmény költségvetéséből történő kifizetések- Adományok kezelése- Ellátottak nyugdíjelszámolása, gondozási díjak befizetése- Ingatlan nyilvántartása- Szociális ügyintézéshez kapcsolódó pénzkezelésA pénz- és értékkezelés általános követelményei, hogy- biztosítsa az ellátottak vagyona, pénze biztonságos megőrzésének feltételeit,- az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás (leltár) készüljön,- átvételi elismervényt készítsenek, és annak egy példányát átadják az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének, vállaljon felelősséget a letétbe helyezett értékekért,- ellenőrizze a pénzkezeléssel kapcsolatos teendőket.Az ellátottak pénzét kezelő személyt írásban meg kell bízni a feladattal, és pénzkezelői felelősségvállalási nyilatkozatot kell tennie.Az ellátottak pénzét biztonságosan, pénztárban, névre szólóan elkülönítve kell őrizni.A gondozottak letétben elhelyezett pénzének dokumentálására javasoljuk, hogy a letéti forgalom és egyenleg megállapítására hitelesített, sorszámozott naplóban névre szólóan könyveljék a bevételeket és a kiadásokat.- A bevételezésre került készpénz bevételi pénztárbizonylaton történhet.- A kiadásokat kiadási pénztárbizonylaton kell rögzíteni, melyekhez minden esetben csatolni szükséges a számlát.- Amennyiben az ellátott vagy meghatalmazottja készpénzt vesz át a személyes letétből, azt saját kezű aláírásával igazolja.- A szabad felhasználású pénzeszközök nyilvántartását és mellékleteit javasoljuk szigorú számadású okmányként kezelni és megőrizni.Az Áht. és az Ávr. az intézményi pénzekre vonatkozik, de a gondozottak pénzkezelése során is be kell tartani a bizonylati fegyelmet, és biztosítani kell az ellenőrzést. A pénzmozgások ellenőrzését végezheti a kirendeltségvezető vagy az általa írásban megbízott személy. A pénzmozgásokat szabályszerűen könyvelni, a pénzmozgások ellenőrzését pedig dokumentálni kell. Ennek rendjét belső szabályzatban, pl. a pénz- és értékkezelési szabályzat célszerű szabályozni.Ha a gondozottól vesz át pénzt az intézet vagy a kirendeltség alkalmazottja, akkor a "Készpénz átadás-átvételi elismervény" kitöltésével és két tanú aláírásával kell igazolni a pénzfelvételt és a pénzzel történő elszámolást, amelyhez a számlát, bizonylatot is csatolni kell.A Készpénz átadás-átvételi elismervény legalább az alábbi adatokat tartalmazza:- az elismervény sorszáma (folyamatos sorszámozással);- az átvett összeg számmal és betűvel;- az átadó neve, intézményi elhelyezkedése (részleg, szoba);- amennyiben az ellátott készpénzét az intézmény pénztárosa kezeli, akkor az átadóval a pénztáros nevét szükséges feltüntetni, de a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy melyik ellátott számára történik a vásárlás;- a vásárolandó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4800

7. találat: Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása

Kérdés: Költségvetési szervezetünknek jelenleg nincs kinevezett gazdasági vezetője, azonban az Ávr. 11. §-ának (8) bekezdése értelmében a főigazgató ideiglenes jelleggel a pénzügyi igazgatót jelölte ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására. A pénzügyi igazgató távollétében egy ellenjegyzési jogkörrel meghatalmazott kolléga látja el a pénzügyi ellenjegyzési feladatot, aki ezt a továbbiakban nem kívánja ellátni, azonban lemondó nyilatkozatát a főigazgató nem fogadja el. Kérdésünk, hogy lemondhat-e írásban a pénzügyi ellenjegyzési feladatáról a kolléga?
Részlet a válaszból: […]írásban megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására a gazdasági vezető kinevezésére jogosult személy egyetértésével.Tehát az Ávr. azt szabályozza, hogy átmenetileg ki jelölhető ki ilyen feladatok ellátására a költségvetési szervnél, illetve rögzíti a költségvetési szerv vezetőjének azon kötelességét is, hogy haladéktalanul köteles gondoskodni a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről, addig pedig, amíg ez meg nem történik, a helyettesítés megoldásáról.Azt, hogy az ideiglenesen a gazdasági vezetői feladatok ellátására kijelölt pénzügyi igazgató távollétében a szóban forgó közalkalmazott kolléga köteles-e ellátni -?az egyébként feltehetően Önöknél a gazdasági vezető feladatát képező?- pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, a munkaköre és a munkaköri leírása határozza meg. Amennyiben olyan munkakörben van foglalkoztatva, amelybe ez egyébként beletartozhat, figyelemmel a munkaköri leírás tartalmára is, akkor nem mondhatja azt, hogy ezen feladatot nem akarja ellátni.Emellett a közalkalmazottakra is alkalmazandó Mt. 53. §-a alapján a munkáltató ideiglenesen a munkakörbe nem tartozó feladatokat is elláttathat a munkavállalóval, őt más munkakörbe átirányíthatja, egyoldalú intézkedéssel. Az ilyen foglalkoztatás tartama azonban naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4787

8. találat: Pénzügyi ellenjegyzés a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél

Kérdés: A képviselő-testület költségvetési szervként gazdasági ellátó szervezetet alapított, amelynek alapító okiratában rögzített alaptevékenysége - egyebek mellett - a következő: "Jogszabályban meghatározottak szerint ... (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felsorolása) részére végez pénzügyi gazdálkodási feladatokat." A gazdasági ellátó szervezet igazgatóját és gazdasági vezetőjét a képviselő-testület bízta meg. Mind az igazgató, mind a gazdasági vezető megfelel az Ávr. 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a gazdasági vezetőre előírt képesítési követelményeknek.
Az alapító okiratban felsorolt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a gazdasági ellátó szervezet igazgatója vagy gazdasági vezetője jogosult-e a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére?
Részlet a válaszból: […]tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el, kivéve, ha az üzemeltetési feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.Gazdálkodási feladatok alatt a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatos feladatokat, üzemeltetési feladatok alatt pedig a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetését, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítését értjük.Az Ávr. szabályozása szerint a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági szervezettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4762

9. találat: Pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelménye

Kérdés: A Költségvetési Levelek 204. számában megjelent 3830. számú kérdésben kitértek a pénzügyi ellenjegyző szakmai képesítési követelményére, az alábbiak szerint:
"A pénzügyi ellenjegyző aláírási jogosultsága azonos az érvényesítésre jogosult személlyel, ennek a személynek rendelkeznie kell az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai képesítési követelményekkel. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A hangsúly a gazdasági szakképzettségen, illetve pénzügyi-számviteli képesítésen van. Ez is biztosítja, hogy az érvényesítést a szakmailag legalkalmasabb személy írja alá. Ha a felsőoktatásban vizsgálódunk, akkor gazdasági szakképzettségnek kell tekinteni a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett végzettséget, szakképzettséget. A gazdaságtudományi képzési területeknek a közgazdasági és üzleti képzési ágak sorolhatók be, ahol - többek között - alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok felelnek meg." Kérdésem az, hogy ha valaki társadalomtudományok karon végzett szociológiát, akkor az megfelelő gazdasági szakképzettség-e a pénzügyi ellenjegyzéshez?
Részlet a válaszból: […]gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője, továbbá az irányító, kijelölt szervnél foglalkoztatott a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt, a költségvetési szervnél foglalkoztatott, írásban felhatalmazott személy lesz jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre.A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, tehát az érvényesítő személye megegyezhet a pénzügyi ellenjegyző személyével. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie. Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A megbízást írásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4314

10. találat: Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszból: […]pedig az utalványozás folyamatában ír alá. Az utalványrendeleten a pénzügyi ellenjegyző fogalma nem értelmezhető, mert ő a kötelezettségvállalás folyamatában az aláíró.Az utalványozás folyamatában az ellenjegyző fogalma már megszűnt, ami nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére - többek között - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a kijelölt, gazdasági feladatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4268
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést