Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

71 találat a megadott reprezentáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Önkormányzati rendezvény

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában szeretnénk segítséget kérni. Nyílt szervezésű rendezvényen, főzőversenyre vásárolt élelmiszer-alapanyagok számviteli elszámolása és könyvelése mely főkönyvi számon (K123 Adómentes reprezentáció vagy a K312 élelmiszerek vételára) történhet?
Részlet a válaszból: […]a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni, és amennyiben a rendezvény megfelel az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.35. pontjában foglaltaknak,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5619
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Az OKJ-s képzésen részt vevők szállítói számláját dologi kiadásokra (K337), a továbbképzéshez kapcsolódó büfészolgáltatást pedig a reprezentációra könyveljük. A tanulmányi szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket felbruttósítva a személyi juttatásokra adjuk fel, és adómentes költségtérítésként könyveljük le. Mindkét esetben a szállító számlája a cég nevére szól. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]alkalmazásában állók képzését, a kiadást a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton kell elszámolni. A második esetben a költségvetési szerv és dolgozója között keletkezik jogviszony, amely a dolgozó és a képzőintézmény közötti jogviszony költségeinek megtérítésére vonatkozik, ezért ezeket a kifizetéseket személyi juttatásnak kell tekinteni.Az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja alapján nem bevétel az iskolarendszeren kívüli képzés, ha az a munkavégzéshez szükséges, vagy a tevékenység ellátásának hatókörében, annak feltételeként biztosítja a munkáltató a munkavállalója részére. Ebben az esetben az iskolarendszeren kívüli képzés után sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettsége.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5611

3. találat: Átalakuló egyetem által nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék

Kérdés: Egy állami felsőoktatási intézmény 2021. augusztus 1-jétől átalakul, magán felsőoktatási intézmény lesz, magánalapítványi fenntartás alá kerül. Lehet-e alkalmazni az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdését, azaz a reprezentációs események és üzleti ajándékok juttatása esetén hogyan alakul az adókötelezettség, hiszen 2020. augusztus 1-jétől az egyetem alapítványi fenntartású közhasznú magán felsőoktatási intézmény lesz?
Részlet a válaszból: […]felsőoktatási intézmény által elért eredmény milyen módon kerül felosztásra, továbbá a fenntartó milyen módon részesedik abból.(3) A magán felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal - az alapító okiratában meghatározottak szerint, illetve ha állami vagyonnal rendelkezik, az államháztartásra vonatkozó előírások megtartásával - költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik.(4) A magán felsőoktatási intézmény bevétele lehet:a) a fenntartó által biztosított pénzeszköz,b) állami támogatás,c) egyéb bevétel.(5) A magán felsőoktatási intézmény költségei, kiadásai lehetnek:a) a 2. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költség,b) a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költsége,c) egyéb kiadás."A fentiekben foglaltak azt jelentik, hogy a magán felsőoktatási intézmény gazdálkodik az alapítvány által a rendelkezésére bocsátott vagyonnal. Mindezt pedig közhasznú szervezetként vagy vállalkozásként teheti meg.Az Nftv. 96. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a felsőoktatási intézmény alapító okiratában kötelezően feltüntetendő alaptevékenysége a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény esetében megegyezik a közhasznú (cél szerinti) tevékenységével. A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményt megilletik mindazok a kedvezmények, amelyet a Civil-tv. 36. §-ának (2) bekezdése meghatároz.A Civil-tv. 36. §-ának (2) bekezdése egy általános jellegű felhatalmazó rendelkezést tartalmaz.Az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdésében foglalt szabály csak arra az esetre vonatkozik, ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is). Az ilyen kifizető esetében mentes az adó alól az adóévben reprezentáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5532
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Reprezentáció utáni adókötelezettség

Kérdés: Reprezentációs költséggel és az utána fizetett adóval és járulékkal kapcsolatosan adózás szempontjából lényeges-e, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvény nyílt vagy zárt körű? Ehhez kapcsolódóan a Költségvetési Levelek 249. számában a 4552. kérdésre adott választ úgy kell értelmezni, hogy az önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat által szervezett falunapon elfogyasztott étel és ital nem számít reprezentációs költségnek, és így az önkormányzatoknak nem keletkezik fizetési kötelezettsége (15% kifizetői szja és 15,5% szocho; igaz, az utóbbit 06. 10-től ideiglenesen nem kell megfizetni)? A vendéglátáshoz kapcsolódó számlákat dologi kiadásként könyvelhetjük?
Részlet a válaszból: […]értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás.Nyilvános rendezvény nem feltétlenül jelenti azt, hogy a település lakosságának teljes egészében részt kell vennie rajta, vagy biztosítani kell mindenki számára a részvételt. Nyilvános rendezvénynek számít az is, ha például az adott helyi nemzetiséghez tartozók vehetnek részt a rendezvényen, akkor is, ha a nemzetiséghez tartozók létszáma kicsi, vagy ha nagycsaládosoknak rendezik a rendezvényt, akkor nyilvános, ha a nagycsaládosok mindegyike számára biztosítják a részvételi lehetőséget.Jellemzően nyilvános rendezvények a falunap, bográcsos főzőverseny. Az adómentesség feltételei akkor valósulnak meg, ha a résztvevők azonos feltételekkel kapnak ellátást, tehát például mindenki kap egy tál gulyáslevest. A rendezvényen ingyenesen fellépők részére is adómentes a vendéglátás.Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.35. pontja szerinti feltételek szerint biztosított vendéglátás után nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetni a veszélyhelyzeti adókönnyítésektől függetlenül sem.Az Áhsz. a K123. "Egyéb külső személyi juttatások" rovat tartalmának meghatározásakor utal az szja-kötelezettségre, de ettől függetlenül azokat a juttatásokat is ide kell könyvelni, amelyek után nem keletkezik adókötelezettség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5525

5. találat: Reprezentáció, üzleti ajándék kedvező adózása

Kérdés: A veszélyhelyzeti rendelet június 9-től vezette be a reprezentáció és az üzleti ajándékozás után a szociálishozzájárulásiadó-mentességet. Hogyan kell a júniusi adóbevallást teljesíteni, meg kell osztani a június 9. előtti és utáni időszakot? Az Szja-tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatás a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági táv-beszélő-szolgáltatás, mobil-telefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem is. Ezekre nem vonatkozik a szociális-hozzájárulási--adó-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]bekezdései szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.Az Szja-tv. 70. §-ába tartozó többi egyes meghatározott juttatás, így a kiküldetés keretében adott étkezés, a távbeszélő-szolgáltatás után változatlanul kell szociális hozzájárulási adót fizetni.Mivel a mentesség hónap közben került bevezetésre, a június havi adóbevallásban a június 9-e előtt teljesült reprezentáció és üzleti ajándékok értéke után 15,5 százalék szochót kell fizetni, de az azt követően nyújtott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5494

6. találat: Reprezentáció állami támogatásból

Kérdés: A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből egy állam tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság támogatást kap többek között szakmai programok szervezésére (diákok részére). A rendezvényeken történő vendéglátás reprezentáció keretében valósul meg. Ebben az esetben a reprezentáció után van-e adófizetési kötelezettsége a társaságnak?
Részlet a válaszból: […]reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerinti adómentes juttatásokat.Az adómentes jogcímeket az Szja-tv. 1. sz. melléklete határozza meg. A kérdés nem tartalmazza a rendezvény jellegét, ezért a szóba jöhető adómentes jogcímeket az alábbiakban soroljuk fel.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7. c) pontja: a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22. pontja: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény saját bevételébőla) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kulturális, sport- és más hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást is;b) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5179

7. találat: Nem köznevelési intézmény által szervezett tanulmányi versenyen adott juttatások adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk (múzeum) egy központi költségvetési szerv (nem köznevelési intézmény), mely központi támogatásból vagy külön meghatározott feladatra kapott egyszeri támogatásból, alapfeladathoz tartozó program keretében, évente díjátadó rendezvényt szervez iskolásoknak és kísérő tanáraiknak egy tanulmányi verseny lezárásaként. A tanulmányi versenyt értékelvén a helyezést elért csoportok, tanulók ajándékutalványt kapnak, valamint étkezést biztosítunk számukra. Reprezentációs kiadásként kell könyvelnünk, vagy adómentesen adhatjuk az ajándékutalványt, valamint adómentesen juttathatjuk az étkezést? Milyen szabályozás, adózás vonatkozik erre a konkrét esetre?
Részlet a válaszból: […]köznevelési intézményből) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap. Ebbe belefér akár a gyermekek, tanulók díjazásaként adott ajándékutalvány és a részükre ehhez kapcsolódóan biztosított étkezés is. Szintén adómentes az ilyen rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély (pl. kísérő tanár) részére biztosított juttatás, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5123
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Lakosság részére adott karácsonyi ajándék

Kérdés: Önkormányzatunk a község lakosainak karácsonyi ajándékként falinaptárt szeretne adni, háztartásonként egyet. Árajánlat alapján 1 falinaptár ára 462 Ft lenne. A falinaptárak költségét, valamint azok szerkesztési díját hova kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]felszámított általános forgalmi adó rovaton fogják elszámolni.A K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni többek között:f) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.A lakosságnak karácsony alkalmából adott naptár a külső személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5112
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Reprezentáció adózása

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a 2019-es évben életben van-e még az a reprezentációs kiadásra vonatkozó jogszabály, hogy a saját bevétel 0,5%-nál nem lehet több? Vagy ez már saját hatáskörben szabályozható rendeletünkben egyes meghatározott juttatásként?
Részlet a válaszból: […]már más szabályok vonatkoznak. A reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás egyes meghatározott juttatásnak minősül a hatályos szja-törvény értelmében.Az egyes meghatározott juttatás után fizetendő közteher alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5101
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Reprezentáció könyvelése

Kérdés: Kérem, adjanak részletes tájékoztatást arról, hogyan kell helyesen elvégezni a reprezentáció könyvelését önkormányzatoknál (adómentes, adóköteles)!
Részlet a válaszból: […]hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.A reprezentáció fogalmába beletartoznak azok a juttatások is, amelyeket az Szja-tv. 1. sz. melléklete adómentes juttatásként nevesít, pl. a 8.35. pont szerinti önkormányzat által rendezett nyilvános rendezvények keretében adott vendéglátás.A reprezentációs kiadások könyvelését a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet E) fejezete az alábbiak szerint rögzíti:E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36515 - K32/332. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint   T32/33 - K365153. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T0022 - K051232b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T0022 - K053512c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként     T0022 - K0522d) Nettó összeg teljesítésként   T051233 - K003e) Általános forgalmi adó teljesítésként   T053513 - K0034. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg kötelezettségként   T54/211T6/7 - K4211 K591b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként   T36412 - K4213c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként   T36414 - K4213d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése   T8435 - K36414e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként   T55T6/7 -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4919
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést