Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

66 találat a megadott reprezentáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Reprezentáció állami támogatásból

Kérdés: A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből egy állam tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság támogatást kap többek között szakmai programok szervezésére (diákok részére). A rendezvényeken történő vendéglátás reprezentáció keretében valósul meg. Ebben az esetben a reprezentáció után van-e adófizetési kötelezettsége a társaságnak?
Részlet a válaszból: […]reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerinti adómentes juttatásokat.Az adómentes jogcímeket az Szja-tv. 1. sz. melléklete határozza meg. A kérdés nem tartalmazza a rendezvény jellegét, ezért a szóba jöhető adómentes jogcímeket az alábbiakban soroljuk fel.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7. c) pontja: a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény.Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22. pontja: a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény saját bevételébőla) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló kulturális, sport- és más hasonló rendezvény alkalmával nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó juttatást is;b) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5179

2. találat: Nem köznevelési intézmény által szervezett tanulmányi versenyen adott juttatások adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk (múzeum) egy központi költségvetési szerv (nem köznevelési intézmény), mely központi támogatásból vagy külön meghatározott feladatra kapott egyszeri támogatásból, alapfeladathoz tartozó program keretében, évente díjátadó rendezvényt szervez iskolásoknak és kísérő tanáraiknak egy tanulmányi verseny lezárásaként. A tanulmányi versenyt értékelvén a helyezést elért csoportok, tanulók ajándékutalványt kapnak, valamint étkezést biztosítunk számukra. Reprezentációs kiadásként kell könyvelnünk, vagy adómentesen adhatjuk az ajándékutalványt, valamint adómentesen juttathatjuk az étkezést? Milyen szabályozás, adózás vonatkozik erre a konkrét esetre?
Részlet a válaszból: […]köznevelési intézményből) a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap. Ebbe belefér akár a gyermekek, tanulók díjazásaként adott ajándékutalvány és a részükre ehhez kapcsolódóan biztosított étkezés is. Szintén adómentes az ilyen rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély (pl. kísérő tanár) részére biztosított juttatás, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5123
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Lakosság részére adott karácsonyi ajándék

Kérdés: Önkormányzatunk a község lakosainak karácsonyi ajándékként falinaptárt szeretne adni, háztartásonként egyet. Árajánlat alapján 1 falinaptár ára 462 Ft lenne. A falinaptárak költségét, valamint azok szerkesztési díját hova kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]felszámított általános forgalmi adó rovaton fogják elszámolni.A K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni többek között:f) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.A lakosságnak karácsony alkalmából adott naptár a külső személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5112
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Reprezentáció adózása

Kérdés: Érdeklődni szeretnék, hogy a 2019-es évben életben van-e még az a reprezentációs kiadásra vonatkozó jogszabály, hogy a saját bevétel 0,5%-nál nem lehet több? Vagy ez már saját hatáskörben szabályozható rendeletünkben egyes meghatározott juttatásként?
Részlet a válaszból: […]már más szabályok vonatkoznak. A reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás egyes meghatározott juttatásnak minősül a hatályos szja-törvény értelmében.Az egyes meghatározott juttatás után fizetendő közteher alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5101
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Reprezentáció könyvelése

Kérdés: Kérem, adjanak részletes tájékoztatást arról, hogyan kell helyesen elvégezni a reprezentáció könyvelését önkormányzatoknál (adómentes, adóköteles)!
Részlet a válaszból: […]hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.A reprezentáció fogalmába beletartoznak azok a juttatások is, amelyeket az Szja-tv. 1. sz. melléklete adómentes juttatásként nevesít, pl. a 8.35. pont szerinti önkormányzat által rendezett nyilvános rendezvények keretében adott vendéglátás.A reprezentációs kiadások könyvelését a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet E) fejezete az alábbiak szerint rögzíti:E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36515 - K32/332. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint   T32/33 - K365153. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T0022 - K051232b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T0022 - K053512c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként     T0022 - K0522d) Nettó összeg teljesítésként   T051233 - K003e) Általános forgalmi adó teljesítésként   T053513 - K0034. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg kötelezettségként   T54/211T6/7 - K4211 K591b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként   T36412 - K4213c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként   T36414 - K4213d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése   T8435 - K36414e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként   T55T6/7 -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4919
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Vendéglátás, reprezentáció

Kérdés: Központi költségvetési szervként helyes-e az a könyvelési gyakorlat, hogy minden olyan számlát, amely vendéglátást, étkezést tartalmaz, a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton számolunk el, függetlenül attól, hogy közteherfizetési kötelezettség keletkezik-e vagy sem? A kutatási intézményünknél előfordul olyan támogatás, amely az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.7.c. pontja szerint adómentes juttatás, ezért nem fizetünk közterhet utána. A vendéglátást, reprezentációt érintő számláknak a teljes áfával növelt értékét kell-e a K123 rovatra könyvelnünk, mivel ez az alapja a köztehernek? Vagy meg kell bontani a számla összegét nettóra és áfára? (Ebben az esetben az áfa a K351 rovaton jelenik meg.)
Részlet a válaszból: […]összeget) kell elszámolni. A költségvetési kiadási rovatok sem levonható, sem le nem vonható áfát nem tartalmazhatnak. Reprezentációs, vendéglátási kiadások áfája nem helyezhető levonásba, függetlenül attól, hogy keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, vagy sem. A reprezentációs kiadások áfáját a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton kell elvégezni. A számviteli elszámolást a 38/2013. NGM rendelet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, E) "a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása" cím alatt található könyvelési lépések szerint kell elvégezni.A reprezentációs kiadások feladása a Kincstár számfejtési rendszerében bruttó (áfát tartalmazó vételár) összegben történik, mert a reprezentáció utáni közterheket (személyi jövedelemadó és 2019. évtől kezdve szociális hozzájárulási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4898

7. találat: Reprezentáció és vendéglátás adózása

Kérdés: Az óvoda 70 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk. A vásárolt pogácsát K123-ra könyveltem, és nem adóztam le, mert bárki ehetett belőle. Szintén ugyanezen alkalomból étteremben ebédelt 10 fő, amit szintén K123-ra könyveltem, leadóztam, mert meg tudtam mondani, hogy ki ebédelt. Kérdésem, hogy csak abban az esetben fizetem meg a reprezentáció utáni járulékot, ha meg tudom mondani, ki fogyasztott?
Részlet a válaszból: […]nem fogalmi elem, hogy meg tudom-e állapítani az egyes személyek által megszerzett jövedelmet vagy sem, az mindenképpen egyes meghatározott juttatásként adózik, tehát kifizetői közteherrel. (Ezen adózási jogcím 2019-ben sem változik, megmarad egyes meghatározott juttatásként azzal, hogy a 19,5% eho helyett 19,5% szochót kell majd fizetni.)Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján minősülnek egyes meghatározott juttatásnak a következők:- az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá- az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).Itt az adózási jogcím meghatározásánál valóban lehet szerepe annak, hogy meg tudom-e határozni az egyes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Tankerületi szakmai és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátás adóvonzata

Kérdés: Tankerületünk alaptevékenysége: oktatás igazgatása a fenntartásába és működtetésébe tartozó iskolák vonatkozásában. Kérjük állásfoglalásukat azzal kapcsolatban, hogy az alább felsorolt eseményekből, rendezvényekből mi minősül az Szja-tv. 70. §-a szerinti reprezentációs kiadásnak, illetve egyes meghatározott juttatásnak, kifizetői adó- és egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget vonva maga után:
a) igazgatói értekezlet, melyen a tankerület és az iskolák igazgatói megbeszélik a működtetéssel és fenntartással kapcsolatos aktuális kérdéseket, ezzel kapcsolatban jellemzően előforduló költségek étkezéshez kapcsolódnak (pl.: pogácsa, ásványvíz, kávé),
b) iskolatitkári értekezlet, fentiekhez hasonló, az iskolatitkárokkal történő megbeszélés, melyen szintén étkezéshez kapcsolódó költségek merülnek fel,
c) iskolák által tartott pedagógusnapi ebéd, tanév-záró ebéd,
d) iskolák által tartott programokhoz tartozó ellátás (étel, ital), amelyek nem tanulmányi vagy sportversenyhez kapcsolódnak, pl.: iskola által szervezett családi napon ellátás, gyereknapon a tanulók részére édesség, farsang alkalmából a tanulók részére farsangi fánk,
e) művészeti iskolák által tartott zenei rendezvényen történő étel-ital ellátás.
Részlet a válaszból: […]hogy- az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.Tehát akkor minősülhet reprezentációnak a vendéglátás, rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás, ha az kizárólag a törvényben meghatározott esemény, rendezvény alkalmával történik. Annak eldöntéséhez, hogy az adott rendezvény megfelel-e a reprezentáció fogalmi meghatározásának, az összes körülményt mérlegelni kell. Amennyiben a rendezvény nem felel meg a reprezentáció fogalmának - mert például célját, helyszínét, időtartamát stb. tekintve nagyobb mértékben a vendéglátásról, a szabadidő kellemes eltöltéséről, nem pedig a hivatali, szakmai, üzleti eseményről szól -, akkor a vendéglátás és a szabadidőprogram költsége az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti juttatásnak, azaz egyes meghatározott juttatásnak minősülhet.A kérdésben szereplő a), illetve b) pont szerinti juttatás, vendéglátás reprezentációnak minősül. A c) pont esetében a szakmai tartalom aránya döntheti el, hogy az Szja-tv. mely pontja alá soroljuk az adott juttatást.Az Szja-tv. 70. § (3) bekezdése b) pontjának második fordulata szerint a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatásnak minősül- a termék, szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes juttatása, ha igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet,- az egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4690
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Önkormányzati rendezvényen nyújtott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete alapján a kerületi önkormányzat által rendezett karácsonyi hangversenyen, könyvünnepen, kiállításmegnyitón az ingyenesen kínált ásványvíz, pogácsa, szendvics adómentes juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás".A kerületi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4607
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Önkormányzati intézmény rendezvényén történő vendéglátás adókötelezettsége

Kérdés: Klubkönyvtárunk (önkormányzati intézmény) zenei napok elnevezésű programot szervezett zenészek részére, akik a település családjainál voltak elszállásolva, viszont az étkeztetésükről a könyvtár gondoskodott (vendéglőben, illetve vásárolt élelmiszerből saját előállítással). A zenészek a vendéglátásért cserébe ingyenkoncertet adtak a település lakosságának. Kérdésünk az lenne, hogy az étkeztetés költségeit el kell-e ebben az esetben számolni reprezentációként?
Részlet a válaszból: […]akkor beszélhetünk, ha a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátásról (étel, ital) van szó. Feltehetően az intézmény a szakmai feladatai körében szervezte meg a zenei napokat, és hívta meg erre a zenészeket. Ebben az esetben a megvendégelésük valóban reprezentációnak tekintendő, és az Szja-tv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4573
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést