Önkormányzati utak létesítésének áfája

Kérdés: Saját előállítású tárgyi eszköz után az önkormányzatnak mikor kell áfát bevallani, megfizetni? Mikor lehet ennek kapcsán áfát visszaigényelni? Illetve belterületi (önkormányzati) utak saját kivitelezésű beruházása esetén keletkezik-e bevallási, áfafizetési kötelezettsége, illetve levonási joga, ha korábban nem volt ezzel összefüggésben áfalevonási joga?
Részlet a válaszából: […] ...adószámos magánszemély, közfoglalkoztatott, alkalmi munkavállaló, egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott is.A saját rezsis beruházás keretében előállított új eszköz után az adófizetési kötelezettség a beruházás aktiválásakor keletkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.
Kapcsolódó címkék:    

Start munka - saját kivitelezésben előállított tárgyi eszköz, illetve felújítás

Kérdés: Start munka keretében saját kivitelezésben állítunk elő tárgyi eszközt, illetve végzünk felújítást. A kiszámított előállítási költségről (bérköltséggel növelt) számlát állítunk ki. Az áfát ez után a számla után megfizetjük. Mit helyezhetünk levonásba? A felhasznált anyagok áfája levonható? A bérköltségre eső áfa összege levonható vagy le nem vonható áfakörbe tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...saját rezsis beruházásban előállított új tárgyi eszköz az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján adófizetési kötelezettséget keletkeztet. A fizetendő adó alapja az előállítási érték, amelyben benne van az önköltségszámítás alapján megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazhatósága saját rezsis beruházás esetén

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évben szolgálati lakás építését kezdte meg saját rezsis beruházásként. Az építkezés során 27 százalékos áfa került megfizetésre, melyet a termék beszerzéséhez kapcsolódóan más adóalany rá áthárított, illetve az építési-szerelési szolgáltatások igénybevétele kapcsán fizetendő adóként megállapított. A beruházással létrehozott lakóingatlan mint tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavétele 2016. január 1-je utáni időpontra esett (a használatbavételi engedélyt önkormányzatunk 2016 januárjában meg is kapta). Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő áfa esetében alkalmazható-e az 5 százalékos adómérték, amennyiben a lakóingatlan a kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazhatósága kapcsán előírt valamennyi feltételnek megfelel?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő. E rendelkezés alapján tehát a saját rezsis beruházás után az adóalanyt adófizetési kötelezettség terheli.Figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. az adóalany...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:    

Saját rezsis beruházás

Kérdés: Hogyan történik a saját rezsis beruházás esetén a munkabérek és anyagkiadások számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési szerv áfalevonásra nem jogosult, akkor a befogadott anyagszámlák áfatartalmát a számla befogadásakor nem vonhatják le. A saját rezsis beruházás elkészültekor viszont már a számlák áfatartalmára megnyílik a levonási joguk. Ugyanakkor a beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.
Kapcsolódó címkék:  

Beruházás

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, és saját kivitelezésben szeretnénk megvalósítani egy beruházást. Ennek hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a saját rezsis beruházás számviteli elszámolásába sorolandó a ráaktiválandó személyi juttatás is, mint bér jellegű dologi kiadás és azok járulékainak kiadásai. A saját rezsis beruházás számviteli elszámolása a következő:Ingatlanok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.
Kapcsolódó címkék:  

Saját vállalkozásban megvalósított beruházás

Kérdés: Idén nyáron az iskolánk aulájában lévő padokat lecseréltük. A padok a falhoz vannak rögzítve. Ezzel együtt az aulában lévő emelvényt, amely színpadként is szolgál, és a mögötte lévő emlékfalat lecseréltük. A felújításhoz az anyagokat megvásároltuk, a tanműhelyünkben saját dolgozóink végezték el a munkát. Ezenkívül létrehoztunk házi múzeumot is, ugyanúgy saját kivitelezésben. Egy korabeli asztalosműhelyt alakítottunk ki a szaktantermen belül, tetővel, falakkal, gépekkel ellátva. A két projekt saját rezsis beruházásnak minősül-e, vagy az aula felújításaként kerüljön elszámolásra? 1-es vagy 5-ös számlaosztályra kell könyvelni? Ha saját rezsis beruházásnak minősülnek, keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk? Iskolánk áfaalany, arányosított áfaelszámolást alkalmazunk.
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatást terhelőelőzetesen felszámított adó levonásának joga akkor is, ha az egyébkéntegészében vagy részben nem illetné meg."A saját rezsis beruházásnál az áfa az általános szabályokszerint, már a beruházás folyamatában levonható, ha azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Saját rezsis beruházás

Kérdés: Mikor minősül az önkormányzati beruházás saját rezsis beruházásnak?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7. pontja szerint beruházás atárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása.A beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavételeérdekében az üzembe helyezésig, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Saját rezsis beruházás áfája

Kérdés: Hogyan történik a költségvetési intézetnél saját rezsis beruházás, felújítás áfaelszámolása, ha arányosításba tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...stb.);ha idegen kivitelező is közreműködik, akkor annak munkadíját, valamint a neki átadott anyagok, eszközök értékét.Nem minden saját rezsis beruházás valósít meg adóköteles ügyletet. Az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése értelmében csak azon beruházások esnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfája

Kérdés: Központi költségvetési szerv központi beruházást valósít meg, amit külső kivitelezővel végeztet, de egy része saját kivitelezésében készül. A beruházás a költségvetési szerv alapfeladatainak ellátását szolgálja, forrása törvényi soron megjelenő központi támogatás. Megvalósításának ideje általában több év.Saját kivitelezés megvalósítása részben saját munkaerővel, részben pedig külső szolgáltatás igénybevételével történik. Az üzembe helyezés időpontjától függetlenül az elvégzett munkák és külső számlák fedezetét lekérjük a kincsártól. Az így megvalósított saját kivitelezés saját rezsis beruházásnak minősül-e?A megvalósításhoz igénybe vett külső szolgáltatások beérkezett számláinak áfája visszaigényelhető-e?Amennyiben saját rezsis beruházás, akkor áfaköteles-e? És ha igen, akkor a teljesítés időpontjának az üzembe helyezés időpontja számít-e?Visszaigényelhető-e a megvalósításhoz konkrétan kapcsolódó beérkező számlák áfatartalma az üzembe helyezést követően (esetleg több év múlva)? Be kell-e fizetni a fizetendő áfát?
Részlet a válaszából: […] ...egy részét saját kivitelezésben valósítja meg, akkor a beruházás saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak minősül.Nem minden saját rezsis beruházás valósít meg adóköteles ügyletet. Az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése értelmében csak azon beruházások esnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.

Saját vállalkozásban megvalósított beruházás elszámolása

Kérdés: Intézményünkben több mint 20 szakmában folytatunk szakképzést. Helyhiány miatt bővítésre van szükség, amelynek keretében új műhelyt építünk. A beruházás elkezdődött. Az üzembe helyezéskor a saját vállalkozásban megvalósított beruházás az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése értelmében termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a megvalósításhoz olyan terméket használ fel, hasznosít, amelynek az előállításához kapcsolódó adó részben vagy egészben levonható. A beruházáshoz szükséges anyagok áfáját nem vontuk le, mivel az elkészült épület kizárólag tárgyi adómentes oktatási tevékenységet fog szolgálni. Helyesen jártunk el, hogy az adót nem vontuk le?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése értelmében a saját vállalkozásban megvalósított beruházás a termékértékesítéssel egy tekintet alá esik, ha az adóalany a megvalósításhoz olyan terméket használ fel, hasznosít, amelynek beszerzéséhez, kitermeléséhez, előállításához,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.
1
2