Hivatali autó vezetésével össze­- függésben kiszabott közigazgatási bírság

Kérdés: Költségvetési szerv munkatársának gyorshajtása miatt közigazgatási bírságot róttak ki a költségvetési szervre mint a gépjármű üzemben tartójára. A költségvetési szerv számlát helyettesítő (adómentes) okmányt állított ki az érintett kormánytisztviselőnek. Helyes-e a számlát helyettesítő okmány kibocsátásának alkalmazása? Amennyiben nem, akkor a kormánytisztviselővel szembeni követelés előírása milyen dokumentum alapján történhet? Kormánytisztviselő kérésére – az erre vonatkozó károkozás és vétkességet elismerő nyilatkozat megtételén túli, hozzájáruló nyilatkozattal – történhet-e a követelésérvényesítés az illetményből való levonás útján? Hogyan könyveljük és milyen bizonylat alapján a dolgozó miatt a munkáltatóra kirótt közigazgatási bírság áthárítását a vétkes dolgozóra?
Részlet a válaszából: […] A Kktv. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel – többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Érvénytelen szerződés áfahatásai

Kérdés: Önkormányzatunk 2005. évben értékesített telket 25%-os áfával, azzal a feltétellel, hogy a telek meghatározott időn belül beépül, ellenkező esetben a vevő magánszemély köteles a telket az önkormányzatnak visszaadni, maga nem értékesítheti. A telek a magánszemély tulajdonába került. A magánszemély a telek beépítésétől elállt, az önkormányzattal az adásvételi szerződést felbontották. Kérdésünk, hogy ebben az esetben sztornó- vagy helyesbítő számlát kell-e kibocsátanunk? Az áfát tartalmazó vételárat kell-e a vevőnek visszafizetnünk? A felbontó szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással ügyvédet bízott meg az önkormányzat, amely az ügylet lebonyolítása után a telket újra értékesíteni kívánja.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az adásvételi szerződést olyan módon fogalmaztákmeg, hogy ha négy éven belül nem kerül beépítésre, akkor visszaállítják azeredeti, szerződés előtti állapotot, akkor kell az ügyletről számláthelyettesítő okmányt kiállítani, amely okmány azt tartalmazza, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Meghiúsult előleg elszámolása

Kérdés: Hogyan kell eljárni meghiúsult ügylethez kapott előleg esetén? Az előleget egy olyan ügyletre kaptuk, amely végül meghiúsult, így az előleget vissza kellett fizetni. Az előlegszámlát helyesbíteni vagy sztornírozni kell?
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint, a szóban forgóalapügylet ugyan nem jött létre, azonban az előleg átvétele önmagában önállóügyletnek minősül, amelyről az előleg átvevője előlegszámlát állít ki. Attól,hogy az alapügylet meghiúsult, az előleg kifizetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Ajándék áfaelszámolása

Kérdés: Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket – gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében – ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
Részlet a válaszából: […] Az ajándék áfarendszerbeli megítélése változó annakfüggvényében, hogy az adóalany az ajándékot 1. ingyenesen, más árucikkekhez nemkapcsolva, feltétel nélkül adja át (pl. reklámpóló), vagy 2. feltételesen, mástermékek vásárlása esetén adja (pl. minden megvásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Ingatlan bérbeadása és számlázás

Kérdés: Intézményünk többek között bérbeadási tevékenységgel is foglalkozik. Az egyéb ingatlan bérbeadására nem választottunk adókötelezettséget, így ezen szolgáltatásokat tárgyi adómentesen kellett volna számlázni. Adminisztratív hiba miatt egyik ingatlanunk bérbeadását adókötelesen számláztuk. A pénzügyi osztályunk ezen bérbeadáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adót is levonásba helyezte. Hogyan kell korrigálni a hibát? Kell-e önellenőrizni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 45. § (1) bekezdése értelmében, ha a számlakibocsátását követően az adóalany az áthárított adó összegét módosítja, errőlhelyesbítő számlát köteles kibocsátani.A helyesbítő számlának, egyszerűsített számlának és számláthelyettesítő okmánynak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Előlegszámla

Kérdés: Intézményünk előleget kér. Minden előleg átvétele esetén kell-e előlegszámlát kibocsátani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 17. §(1) bekezdése értelmében amennyiben az eladó az ellenértékbe beszámíthatópénzösszeget az Áfa-tv. 16. §-a szerint meghatározott teljesítési időpontotmegelőzően adja át, illetve írja jóvá (előleg, illetve foglaló), akkor apénzösszeg átvételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Előleg bizonylatolása

Kérdés: Hogyan kell bizonylatolni az előleget?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 43. § (3) bekezdése értelmében az előleg átvétele(jóváírás) napján ún "előlegszámlát" kell kiállítani. Az Áfa-tv. 17. § (1)bekezdése értelmében a teljesítés időpontja és az ehhez kapcsolódó adófizetésikötelezettség az előleg átvétele napján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.

Külföldi kiküldetés és külszolgálat adózási szabályai

Kérdés: Nem egyértelmű számunkra, hogy az Szja-tv. alkalmazásában a külföldi kiküldetésre és a külszolgálatra ugyanazon szabályokat kell-e alkalmaznunk, vagy ez a két fogalom eltérő. Kérdésünk az, hogy az igazolás nélkül elszámolható költségekre, valamint a külföldön történő tartózkodás tartamának számítására mely szabályokat kell alkalmaznunk.
Részlet a válaszából: […] Hivatali, üzleti utazásnak kizárólag az olyan utazás minősül, amely a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges. A munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.

Készpénzes vásárlások

Kérdés: Hol található szabályozás arra nézve, hogy a készpénzben történő áruvásárlások és szolgáltatások kifizetésének mi a felső határa?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem lehet megállapítani, hogy konkrétan mire is gondol a kérdező. Az Áfa-tv.-nek ugyanis volt egy 1997. július 1-jén hatályba lépett rendelkezése, mely szerint nem lehetett levonni az előzetesen felszámított adót abban az esetben, ha az adóalany az ellenértéket vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Vevő adatai a számlát helyettesítő okmányon

Kérdés: Önköltséges (iskolai szakfeladatként működő) gyermeküdültetés esetében az igénybevevők előleget fizetnek. Az előlegre vonatkozóan számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani, amelynek kötelező tartalmi eleme az adóazonosító szám. A legtöbb gyerek nem rendelkezik adóazonosítóval, ilyenkor mit lehet tenni?
Részlet a válaszából: […] Az összegeket nem készpénzben fizetik. Átutalással vagy postai utalvánnyal történik a teljesítés. Egy üdülési szezonban több ezer gyerek vesz részt az üdültetésben.Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 18. pontja a számlát helyettesítő okmány minimális kötelező tartalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
1
2
3
4