Étkeztetés bizonylatolása és áfájának levonása

Kérdés: Melegítőkonyhával rendelkezünk, az egy részvénytársaságtól kapjuk az ebédet. A számlájukban szereplő és általunk befizetett áfát milyen mértékben igényelhetjük vissza? Ha nyugtát adunk a befizetésekről, abban külön is fel kell-e tüntetni az áfatartalmat? Ha csekken és bankon keresztül történik az ebédbefizetés, akkor is kell nyugtát adni?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítést megelőzően történik, akkor tulajdonképpen az Áfa-tv. 17. §-a szerinti előlegfizetés történik, amelynek bizonylata a számlát helyettesítő okmány. A számla, illetve nyugta kibocsátása csak a teljesítéskor történhet, azt megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.

Emelt szintű áramszolgáltatás áfája

Kérdés: Cégünk közvilágítási berendezések beruházásait bonyolítja le és finanszírozza, illetve az elkészült korszerűsített közvilágítással emelt szintű szolgáltatást nyújt az önkormányzatok részére. A beruházás során részben az áramszolgáltató tulajdonában lévő közvilágítási berendezések lecserélésére és korszerűsítésére kerül sor, másrészt új technikai eszközök és eljárások épülnek be a magasabb szolgáltatási színvonal elérése céljából. Az eddig az áramszolgáltató tulajdonában volt világítótestek helyett térítésmentesen beépítenek eszközöket, melyek az áramszolgáltató tulajdonába kerülnek, míg az egyéb berendezések a cég tulajdonában maradnak. Az emelt szintű áramszolgáltatást később a cégünk közvetített szolgáltatásként [Áfa-tv. 8. § (4) bekezdése] az önkormányzatnak számlázza tovább.A kérdésünk arra irányul, hogy a cégünk által megvásárolt és az áramszolgáltató tulajdonába térítésmentesen átadott világítótestek előzetesen felszámított adója levonható-e?
Részlet a válaszából: […] ...az átadás sem valósít meg a 7. § (1) bekezdése szerinti termékértékesítést. Az átadásról számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt nem kell kiállítani, a gazdasági eseményről a Szt. 165. §-a szerint egyéb bizonylatot kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Térítésmentes átadás elszámolása

Kérdés: Önálló költségvetési intézmény vagyunk. Munkavállalónk részére ingyenesen adunk át számítógépet. Kérdéseim a következők: 1. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 7.11. pontja szerint a fenti térítésmentesen történő szerzés nem adóköteles. Ez azt jelenti, hogy az átadó intézménynek sem kell 44% szja-t fizetnie? 2. Ha a fenti számítógép korábbi beszerzésekor az áfát nem igényeltük vissza, akkor a térítésmentes átadáskor kell-e áfát befizetni, és ha igen, az intézménynek, vagy a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] ...átadás Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékértékesítés nem valósul meg, az átadásról tehát sem számlát, sem számlát helyettesítő okmányt nem kell kibocsátani, az ügylet után adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Ha a fentiek alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Számlát helyettesítő okmány kibocsátása

Kérdés: Iskolakezdési támogatás elszámolásához az iskola adhat-e a szülőnek számlát helyettesítő okmányt? Ha igen, milyen tartalommal?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 43. § (2) és (3) bekezdése értelmében számlát helyettesítő okmányt ellenérték nélküli ügyleteknél, nem pénzben kifejezett ellenértékű ügyleteknél, valamint előleg esetén kell kibocsátani. Az iskolakezdési támogatás szempontjából leginkább az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.

Előleg számlázási szabályai

Kérdés: Önkormányzat által működtetett kollégiumban a fennmaradó kapacitás kihasználására vendégeket fogadnak. A szállásdíjat a megrendeléssel egy időben csekken kell befizetni. A szállás igénybevétele csak ezt követően történik. A befolyt összegről milyen bizonylatot kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...előlegnek minősül a teljesítést megelőzően átadott (jóváírt), az ellenértékbe beszámítandó pénzösszeg. Az előleg átvételéről számlát helyettesítő okmányt kell kibocsátani. Ha a szállásdíj befizetése és a szállás igénybevétele nem egy napon történik, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.

Szemétszállítási díj számlázása

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatás bizonylatolására, márpedig a díjért végzett szemétszállítás ilyen. Azt, hogy számlát vagy számlát helyettesítő okmányt kell-e kiállítani, az dönti el, hogy a szemétszállítás folyamatosan teljesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Térítésmentes átadás áfája és bizonylatolása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...kell bizonylatolni. Azon áfa csak akkor tüntethető fel, ha az átadó költségvetési szervet az átadás után áfakötelezettség terheli. A számlát helyettesítő okmányon [Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 18. pont] fel kell tüntetni az átadó nevét, címét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Az áfaarányosítás tételei

Kérdés: Hogyan kell minősíteni az arányosítás módszerében (figyelembe kell-e venni a képletben, ha igen, akkor csak a nevezőben, vagy a számlálóban és a nevezőben is) a következő tételeket:- kártalanítás, lelépési díj címén kapott összeg;- előleg, foglaló, kaució;- késedelmi kamatok, kötbérek;- saját rezsis beruházás teljesítményértéke, apport, térítésmentes átadás adóalapja;- önkormányzatnál a helyi adóbevétel, központi költségvetésből leosztott szja-bevétel;- önkormányzatnál a központi költségvetésből intézményei működésének finanszírozására kapott bevétel;- pályázaton elnyert pénzösszeg, átvett pénzeszköz;- intézményfinanszírozásos támogatás?Kell-e áfát fizetni ezek után a tételek után, és hogyan kell bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...de a teljesítés előtt adott pénz, mely után az alapügylet adómértékével megegyező áfakötelezettség keletkezik. Az átvételkor számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani. Az arányosítás során is ennek megfelelően kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Részletre eladott ingatlan áfája

Kérdés: A költségvetési szerv részletre adja el egyik ingatlanát úgy, hogy foglalót kér. Mikor keletkezik áfakötelezettség? Hogyan kell számlázni, hány bizonylatot kell kiállítani, és mi a számlán a teljesítés időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...kettő közül a korábbi), tehát az ez előtt átadott pénzösszeg előleg címén áfás (az adó összegét is magában foglalja), és arról számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani. Vagyis az előleggel (foglalóval) biztosított részletvételről két,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.

Étkezési utalvány kezelése

Kérdés: Milyen bizonylatot kell kiállítani étkezési utalvány átadásakor csekken történő befizetés esetén? Az utalványhoz kapcsolódó kezelési költségnek mi az áfamértéke?
Részlet a válaszából: […] ...akár ingyen, akár ellenértékként, ellenértékért vagy természetbeni juttatásként adjuk, nem kell bizonylatot (számla, nyugta, számlát helyettesítő okmány) kiállítani, mivel nem történik az Áfa-tv. a hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás. Ugyanúgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.