Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott számviteli alapelv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszból: […]az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot is el kell készíteni, figyelembe véve az Ámr. vonatkozó előírásait is. Amennyiben a törvény vagy jogszabály változik, akkor azokat a szabályzatoknak is követniük kell, és a módosításokat a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikába beépíteni. 2010. évben az új jogszabályok kihirdetése miatt, illetve a jogszabályok formai és tartalmi változásai miatt szükségszerűvé vált a szabályzatok újraalkotása. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (8) bekezdése szerint a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól. Itt kell rendelkezni továbbá a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A házipénztár kezelésére és tárolására olyan biztonsági rendszer-kialakítás és szabályozás szükséges, amely a számviteli alapelvekkel szinkronban van, és betartása a megjelölt személyekre nézve kötelező. A pénzkezelési szabályzatban belső szabályozásként a helyi adottságok figyelembevételével is szabályozhatók a biztonsági előírások. A házipénztár biztonságos és megfelelő zárását és nyitását a következők figyelembevételével kell kialakítani. A házipénztár védelmének kialakítása fizikai védelemre, személyi védelemre, a pénzforgalom szabályszerűségére és az adatok védelmére korlátozódik. Olyan költségvetési szervnél, ahol mind a kötelező belső előírások szükségszerűvé teszik, mind az anyagi lehetőségek megengedik, a házipénztár védelmi rendszerének biztosítását megállapodás keretében biztonsági szolgálattal, illetve biztonsági riasztó beszerelésével is elláthatják. A házipénztár helyiségének kiválasztásánál fontos szempontként érdemes figyelembe venni, hogy a házipénztár jól megközelíthető legyen, központi, frekventált helyen. Amennyiben biztosítással is rendelkezik a költségvetési szerv, akkor köteles a biztosítócéggel kötött szerződésben leírtak maradéktalan betartására. A házipénztár ablakait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon, ráccsal kell ellátni, amennyiben erről így rendelkeztek. A házipénztárban lévő pénz tárolásáról és megóvásáról páncélszekrény biztosításával szükséges gondoskodni, és a pénz elhelyezésének minden esetben itt kell történnie. A házipénztár egyik kulcsát a pénztáros kezeli, a másik kulcs pedig egy zárt borítékban vagy a gazdasági vezetőnél, vagy a költségvetési szerv vezetőjénél kerül elhelyezésre. Ezt pontosan meg kell határozni a szabályzatban. A borítékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2599

2. találat: Postán elveszett számlák pótlása

Kérdés: Hogyan lehet pótolni a postán elveszett számlákat? Az elveszett számla helyett kiállított számla alapján lehet-e áfát levonni?
Részlet a válaszból: […]feltételekre vonatkozó megjegyzések stb.); milyen bizonyítékai vannak annak, hogy a kibocsátó a számlát postára adta, de az nem érkezett meg a címzetthez; kerestették-e a postán az elveszett küldeményt, ha igen, az milyen eredménnyel zárult, elismerte-e a posta a kézbesítés hibáját; volt-e része a kibocsátónak vagy címzettnek a számla elvesztésében, ha igen, kit és milyen felelősség terhel; hogyan és mikor pótolják a hiányzó bizonylatot, a másolat hitelesítésére ki az illetékes. A hitelesítést nem szükséges könyvvizsgálóval, közjegyzővel elvégezni, hanem a vállalkozásnál arra jogosult, arra kijelölt személlyel. A jegyzőkönyvet az érintett felek képviseletére jogosult személyeknek alá kell írniuk. Egy gazdasági eseményről azonos tartalommal több bizonylat nem készíthető oly módon, hogy abból arra lehessen következtetni, mintha több gazdasági esemény történt volna, mivel az visszaélésekhez vezethet. Ezért nem fogadható el olyan megoldás, hogy az eredeti tartalommal, de új sorszámon új számlát bocsássanak ki. (A kibocsátónál a másolatra utaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 144
Kapcsolódó tárgyszavak: ,