Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott SZÉP Kártya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Év végi SZÉP-kártya-juttatás

Kérdés: A munkáltató az év végére tervezett jutalmazást ez év decemberében, SZÉP-kártya-utalás formájában tervezi. A jutalom összegét a felettes vezető állapítja meg, munkavállalónként eltérő mértékben. Kifogásolható-e ez bármilyen tekintetben, illetve a szociálishozzájárulásiadó- és szakképzésihozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség ez esetben sem áll fenn?
Részlet a válaszból: […]juttatás nyújtása.A béren kívüli juttatás adózása kedvezőbb, mint az összevonandó jövedelemként adóztatandó jutalomé. Ha a munkavállaló részére azért utalnak magasabb összeget, vagy munkavállalónként eltérő összeget a SZÉP-kártyára, mert az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítménnyel végezte a munkáját, akkor számolni kell azzal, hogy az átutalt összeget az adóhatóság esetleges ellenőrzése során összevonás alá eső, munkaviszonyból származó jövedelemmé minősíti.A béren kívüli juttatás adható cafeteriakeretben vagy azon kívül, de egységes elvek szerint kell megállapítani. A juttatás megállapítható eltérő mértékben, pl. a részmunkaidősöknek adható kevesebb, vagy megállapítható a munkabér százalékában, vagy munkavállalói csoportonként, de nem lehet diszkriminatív, nem függhet a munkavégzés minőségétől vagy mennyiségétől.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5610

2. találat: Cafeteria a veszélyhelyzet alatt

Kérdés: A Költségvetési tv. 61. §-ának (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021-ben nem haladhatja meg a nettó 400 ezer forintot. A költségvetési szerv (régi munkáltató) foglalkoztatottja a Kit. 147. §-ának előírásait figyelembe véve 2021. I. félévében az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott Széchenyi Pihenő Kártyára béren kívüli juttatásként nettó 400 ezer forint juttatást kapott, jogviszonyának megszűnésekor 2021. augusz-tus 31-én az illetményéből levonásra került az előre kifizetett béren kívüli juttatás időarányos része. Az említett foglalkoztatott 2021. szeptember 1-jétől másik költségvetési szervnél (új munkáltató) közszolgálati jogviszonyt létesített, és jogosulttá vált béren kívüli juttatásra. Mind az új, mind a régi munkáltató esetén a belső szabályzat éves nettó 400 ezer forint béren kívüli juttatási keretet állapít meg. Az új munkáltatónál az időarányosan adható béren kívüli juttatás (SZÉP-kártya) keret-összegének meghatározásakor a költségvetési törvény alapján meghatározott nettó 400 ezer forintos limitet az adott foglalkoztatott esetén hogyan szükséges érvényesíteni:
1. az éves nettó 400 ezer forint csökkentve a régi munkáltató által elutalt juttatással, figyelembe véve (korrigálva) a régi munkáltató által érvényesített levonással?
2. az éves nettó 400 ezer forint csökkentve a régi munkáltató által elutalt juttatás teljes összegével (ebben az esetben a fenti példa kapcsán a foglalkoztatott az új munkáltatónál béren kívüli juttatásként nem kaphat juttatást)?
Részlet a válaszból: […]-aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn.Az egyes juttatások keretösszegeit is figyelembe kell venni. 2021. július 1-jétől a SZÉP-kártya egyes alszámláira béren kívüli juttatásként adható támogatás keretösszege, több munkáltatót együttvéve- szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint,- vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint,- szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forintlehet.A veszélyhelyzeti jogszabály szövegében nem szerepel a "több juttatótól származóan együttvéve" kitétel, ami azt jelenti, hogy 2021-ben, ha a magánszemélynek egyidejűleg vagy egymás után több munkáltatója van, akár mindegyiktől kaphat béren kívüli juttatásként 400-400 ezer forint támogatást a szálláshely alszámlájára, 265-265[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5599

3. találat: Szociális juttatás adózása

Kérdés: Egészségügyi intézmény szociális bizottsága arról döntött, hogy a rászorult dolgozók pihenését támogatja. Az így meghatározott összeget a dolgozók SZÉP-kártya formájában kapják meg. Tekinthető-e a SZÉP-kártyára utalt összeg béren kívüli juttatásnak ?
Részlet a válaszból: […]150 ezer forint támogatás;c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő--eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve -, legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.A személyi jövedelemadóban jogelv, hogy minden juttatást a valós tartalma szerint kell megítélni. A munkáltatói juttatások tartalmilag nem szociális célú támogatások.A munkáltatói juttatási szabályokat kétféle módon szokták megalkotni:1. Nincs megkülönböztetés a dolgozók között, mindenki azonos keretösszeget költhet, akár cafeteriajuttatást biztosít a munkáltató, akár cafeterián kívüli juttatásokat.2. Hierarchikus/értékelvű differenciálás: az elkölthető keretösszeget a szervezeti hierarchiában elfoglalt helytől függően differenciálja, vagy a juttatás keretösszegét az alapbér százalékában határozza meg. Az ilyen megoldás azt eredményezi, hogy az alacsonyabb bérű (szociálisan rászorultabb) dolgozó kap kevesebb juttatást, tehát nem szociális szempontokat vesz figyelembe.A munkáltatói juttatások szociális szempontú differenciálására nem ismerünk gyakorlatot. A juttatási rendszer kialakítása során több lényeges szempontra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5529

4. találat: SZÉP-kártya

Kérdés: 2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja-tv. 70. §-ának (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg költségvetési szerv munkáltató esetén évi 400 ezer forint. 2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja-tv.-től eltérően a SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára legfeljebb évi 400 ezer forint, vendéglátás alszámlájára legfeljebb évi 265 ezer forint, szabad-idő alszámlájára legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak. Költségvetési szervnek kell-e arányosítania a 400 ezer forint összeget (szálláshely 50%, max.: 200 ezer forint, vendéglátás 33%, max.: 132 ezer forint, szabadidő 17%, max.: 68 ezer forint), vagy a fenti kitétel szerint alkalmazhatja az egyes alszámlák összegét a kapott összeg erejéig (pl.: 265 ezer forint vendéglátás + 135 ezer forint szabadidő)?
Részlet a válaszból: […]alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint lehet.2021. július 1-jétől az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz.A béren kívüli és egyes meghatározott juttatást terhelő közterheket a kifizetőnek a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, így a SZÉP-kártyára utalt munkáltatói támogatás adókötelezettségének a megállapítása során a juttatás időpontjában hatályos szabályok szerint kell eljárni. Arra a juttatásra, amely az első félévben esedékes, a Vmtv. szabályai vonatkoznak, míg a második félévben az Szja-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.A keretösszegek (az egyes alszámlákra vonatkozóak és az éves keretösszegek is) az adóévre vonatkoznak. A juttatás időpontjában és az azt megelőzően az adóévben támogatásként utalt összegeket is figyelembe kell venni. A keretösszegek arányosítására nincs lehetőség.Arányosítani a munkaviszony év közbeni megszűnésekor kell. Ha a munkavállaló jogviszonya év közben megszűnik, akkor az éves rekreációs keretösszeg a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegben illeti meg. Ha a munkaviszony az I. félévben szűnik meg, akkor az I. félévben hatályos rekreációs keretösszeget (800 ezer forintot), költségvetési szerv esetében 400 ezer forintot jelent. Ha a munkaviszony a II. félévben szűnik meg, akkor a I. félévben hatályos rekreációs keretösszeget (450 ezer forintot) kell arányosítani a munkaviszonyban töltött napokra.Ha a munkáltató az I. félévben a hatályos szabályok szerinti maximális összeghatárokig adott SZÉP-kártyára juttatást a munkavállalónak, akkor a munkaviszony megszűnésekor a juttatás egy része egyes meghatározott juttatásnak fog minősülni. Az arányosított keretösszeget meghaladó rész (mint egyes meghatározott juttatás) után keletkező adókötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5437
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Emelt összegű cafeteria

Kérdés: A Költségvetési Levelek 292-es számában, az 5208-as kérdésre adott válaszuk az emelt összegű SZÉP-kártya-juttatással kapcsolatos. A mi önkormányzatunk nem emelte fel a cafeteriakeret összegét, így 2020-ban is bruttó 200 ezer forintot kap minden dolgozó. A válasz elolvasása után úgy értelmezzük ezt a változást, hogy a járvány miatti jogszabály-módosítások hatására a bruttó 200 ezer forint helyett nettó 200 ezer forint illet meg minden dolgozót június 30-ig. Jól értelmezzük a választ, vagy az csak a felemelt 400 ezer forintos összeg esetében jelent nettó összeget? Önkormányzatunknál március elején kapták meg a dolgozók az éves bruttó 200 ezer forintos juttatás 50%-át, most júniusban lenne esedékes az összeg másik fele. Így nettó 162 613 forint illetné meg a dolgozókat, figyelembe véve a szochómentességet is. A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a Kvtv. 58. §-ának (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott juttatások - adott juttatások együttes nettó összege - törvény eltérő rendelkezése hiányában - 2020-ban nem haladhatja meg a 400 000 forintot.
Részlet a válaszból: […]meghosszabbította december 31-ig.A kormányrendeletben meghatározott keretösszeg maximális keretösszeg, nem kötelező felemelni. Arra is van lehetőség, hogy a munkáltató a felszabaduló szociális hozzájárulási adót, amit korábban betervezett, átcsoportosítsa a dolgozóknak adható juttatás megemelésére.A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében közzétett szabályok nem visszamenőleges hatályúak, tehát az április 21. előtt adott juttatásokra a költségvetési törvény 58. §-a szerinti bruttó 200 000 forint időarányos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5234

6. találat: Emelt összegű SZÉP-kártya-juttatás

Kérdés: 2020. április 21-én a Magyar Közlönyben megjelent 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazását írja elő: a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves maximális cafeteriakeretét 400 ezer forintban határozzák meg. Nálunk a 200 ezer forint kifizetésre került. Az ezen jogszabály alapján kifizetésre kerülő 200 ezer forint cafeteria nettó vagy bruttó módon értelmezhető? A jogszabály úgy írja, hogy nettó 200 ezer forint. A félreértést az okozza, hogy a következő sorban már azt írják, hogy nem kell levonni a szochót.
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv -aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho-tv.) 1. §-a (4) bekezdésének a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.(4) A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.4. § Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. §-ának (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott juttatások - adott juttatások együttes nettó összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5208

7. találat: Rekreációs keretösszeg

Kérdés: Költségvetési szerv esetén a 200 000 forint rekreációs keretösszeg nettó vagy bruttó összeg? Miként alakul az adózás abban az esetben, ha a bruttó keretösszeg 232 500 lesz? 2020-ban mennyi lesz az igényelhető nettó összeg úgy, hogy csak SZÉP kártyára lehet kérni juttatást az egyes juttatási elemeknél az szja által meghatározott éves keretösszegig?
Részlet a válaszból: […]szocho.Az előzőeken felül a törvény a SZÉP kártya alszámlákra adott juttatások összességére is meghatároz egy keretet, ez az ún. rekreációs keretösszeg, mely költségvetési szervek esetében 200 ezer forint (illetve bizonyos esetekben annak arányos része). A rekreá--ciós keret feletti összeg már az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint adózik. A rekreá-ciós keretösszeg nettónak tekintendő abban az értelemben, hogy erre jönnek rá a munkáltatói közterhek.Ugyanakkor az, hogy a juttatás után a kifizető oldalán jelentkezik a közteher, természetesen nem akadálya annak, hogy a munkáltató úgy rendelkezzen, hogy a munkáltatói közteherrel felbruttósított összeg felett rendelkezhet a munkavállaló. Ennek azonban elsősorban akkor van jelentősége,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5151
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: SZÉP kártyára utalt, fel nem használt összeg visszautalása

Kérdés: Amennyiben a köztisztviselők nem költötték el a SZÉP kártyára utalt összeget, ezért azt 3 év elteltével visszautalták a munkáltatónak, kifizethető-e ez a köztisztviselőnek? Miként kell ezt a visszautalt összeget lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]részére visszautalt összeg - az államháztartási gazdálkodás elveit figyelembe véve - véleményünk szerint nem fizethető ki a köztisztviselő részére. Ha ezt mégis megtennék, akkor a kifizetett összeg után mint jogviszonyos jövedelem után kellene megfizetni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3782
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Erzsébet-utalvány, munkahelyi melegétkeztetés és SZÉP kártyára utalt összeg egyidejű juttatása

Kérdés: Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmény a közalkalmazottak részére a munkahelyi melegétkeztetésen túlmenően a havi 8000 Ft-os Erzsébet-utalványt is kifizette. Az éves cafeteriakeret meghatározásakor a munkahelyi étkezést nem vették figyelembe. Mi a helyes eljárás? Az éves 150 000 Ft-os keretbe beletartozik a munkahelyi melegétkeztetés, az Erzsébet-utalvány és a SZÉP kártya vendéglátás alszámlája mindösszesen?
Részlet a válaszból: […]forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagybb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész;c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártyaca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 225 ezer forint támogatás;cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 150 ezer forint támogatás;cc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 75 ezer forint támogatás.A 150 ezer forintos adóévi keret a SZÉP kártya vendéglátás alszámlára vonatkozik. Az említett juttatások együttesen az évi 500 ezer forintot (vagy annak a jogviszony időtartamával arányos részét) nem haladhatják meg ahhoz, hogy béren kívüli juttatásként adózhassanak.Az Szja-tv. 70. §-ának (4) bekezdése rendelkezik a béren kívüli juttatások éves keretösszegéről. E szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3563
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: SZÉP kártya

Kérdés: Önkormányzatunknak van egy rendezvény- és turisztikai központja. Az intézmény SZÉP kártya-elfogadóhely szeretne lenni. A következő kérdésekre szeretnék választ kapni:
- Milyen nyilvántartást kell vezetni erről?
- Hogyan történik az ebből befolyó bevétel könyvelése?
Részlet a válaszból: […]kizárólag az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatás érkezhet. Az intézménynek a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalványról nyilvántartást kell vezetnie, amely naprakészen mutatja az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott munkáltatói támogatás egyenlegét. Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kötelezettségek és a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítható. Az utalványok beváltása az elfogadóhelyeken POS-terminálon történik, vagy a bank, illetve az elfogadóhely által üzemeltetett internetes felületen. Az elektronikus utalványokra feltöltött összeget a következő naptári év december 31-ig fel kell használni, a fel nem használt összeg, az év végi egyenleg nem vihető át az azt követő évre. A SZÉP kártya a munkavállaló és a munkaadó részére egyaránt díjmentes, az elfogadóhelyek esetében 1,5%-os jutalékfizetési kötelezettség áll fenn a kártyakibocsátó bank felé a szolgáltatásnyújtás biztosítása okán. A gazdasági műveletek számviteli elszámolása: A SZÉP kártya-követelés előírása:   T 289 - K 41331 SZÉP kártya elfogadóhelyen történő elfogadása és az ebből befolyt bevétel számviteli elszámolása: bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 311, 321 - K 91322 bevétel elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 Jutalék elszámolása: közgazdasági osztályozás szerint   T 5562 […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3238
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést