Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott szociális ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bentlakásos intézmény működése - intézményi térítési díjon felüli szolgáltatások áfája

Kérdés: Bentlakásos intézmény - költségvetési szerv, idősotthon - vagyunk, közel 500 fő gondozottal és 250 fő munkavállalóval. Havi intézményi térítési díj ellenében és azonfelül, bentlakóinknak különböző szolgáltatásokat nyújtunk. Ezek egy része jogszabályi előíráson alapul, és a térítési díjban benne foglaltatik [adómentes szolgáltatás az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdésének f) pontja és 85. § (4) bekezdése alapján], más része a lakó állapota és igénye szerint választható plusztérítés ellenében.
Külön térítendő termékek és szolgáltatások köre:
- Nem jogszabályi előíráson alapuló, illetve az intézményi térítési díj által nem fedezett gyógyszerek. A felírt receptek alapján a teljes gyógyszerszükségletet intézményünk vásárolja meg, majd a nem jogszabályon alapuló, nem a térítési díj részét képező részt kiszámlázza a lakóknak. A térítés a szociális helyzeten is múlik, tehát ha nem alaplistás gyógyszert kap a lakó, és térítenie kéne, de nincs rá fedezete, akkor a szociális helyzetére tekintettel mégsem kell térítenie. A gyógyszerellátás komplex szolgáltatás, függetlenül attól, hogy alaplistás vagy nem alaplistás tételről van szó. Ez a szolgáltatás tartalmazza a receptre történő felíratást az intézmény orvosával, a gyógyszer beszerzését, a név szerinti nyilvántartásba vételt, adagolást, adott esetben a beadást is, a veszélyes hulladék kezelését. Lakóink 75%-a nem képes arra, hogy a saját gyógyszerezését önállóan és biztonságosan el tudja végezni, felügyelet nélkül. Adómentesen számlázunk, mert a gyógyszerrel történő ellátás, felügyelet a fentiekben leírt komplex tevékenység, ami szorosan kapcsolódik a fő tevékenységünk megfelelő minőségben történő ellátásához, attól el nem választható. A bejövő számlák áfáját nem igényeljük vissza.
- Tévé-, hűtőszekrénybérlet. Azoknak a lakóknak, akik nem rendelkeznek saját berendezéssel, lehetőségük van ezen intézményi tulajdonú eszközök bérlésére, használatára a lakószobán belül. Az erre a célra vásárolt eszközök áfája nem kerül levonásra.
- Fodrászszolgáltatás. Az alapellátásban háromhavonta egy alkalom van benne, az ezenfelüli hajvágások és speciális beavatkozás (berakás, dauer stb.) térítendő. Ezt kizárólag a lakóink vehetik igénybe akár oly módon is, hogy a fodrász "ágyhoz" megy.
- Egyéb szolgáltatások. Fogtechnikai munkák, intézményi tulajdonú gépkocsi magáncélú igénybevétele.
Tekinthetőek-e a fentiekben felsorolt, külön térítési díjon felül fizetendő termékértékesítések és szolgáltatások járulékos szolgáltatásnak, számlázhatjuk-e ezeket adómentes értékesítésként? Ezek a tételek nem önálló célként jelennek meg, hanem arra szolgálnak, hogy a fő szolgáltatásunkat a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni. Különálló módon nem léteznek, így pl. nem vásárolnánk tévét, ha erre a beköltöző lakó nem tartana igényt, illetve mozgásában akadályozott, és nem tud kifáradni a közös helyiségbe [hivatkozás: Héa-irányelv 78. cikk b) pont].
Részlet a válaszból: […]értelmezésénél a felek szerződéses akaratát is figyelembe kell venni, pl. ha egyetlen osztatlan ellenértéket határoznak meg. Abban az esetben, ha a szolgáltatások elkülöníthetők, külön árat szednek érte, akkor önálló ügyletnek kell tekinteni.A kérdésben is azt írják, hogy az intézményi térítési díjon felül és külön díjazásért nyújtanak bizonyos szolgáltatásokat. A jogszabályi előírásokon alapuló és a térítési díjban benne foglalt szolgáltatások áfamentesek, a szociális gondozás, ellátás részei.Azok a szolgáltatások, amelyeknek a nyújtására sem jogszabály nem kötelezi az intézményt, sem az ellátottakkal kötött szerződés, és külön díjazásért nyújtják, pl. az intézményi térítési díj által nem fedezett gyógyszerek, amelyeket a gondozott részére vásárolnak, azt véleményünk szerint ki kell számlázni az ellátottnak áfásan, azzal az adómértékkel, ahogy a gyógyszertárból megvásárolják. Az orvosi ellátás a gondozás része, azt jogszabály alapján biztosítani kell, a gyógyszer felírása, injekcióbeadás, a beteg megvizsgálása beletartozik az alapellátásba, akkor is, ha nem alaplistás gyógyszert ír fel az orvos, ennek nincs külön szolgáltatási díja, és többletkiadást sem jelent az intézményüknek, ezt nem is fizettetik meg külön a gondozottakkal. A továbbszámlázott gyógyszer előzetes áfája levonásba helyezhető.A szociális helyzetre tekintettel ingyen adott gyógyszer beszerzési áfáját ne vonják le, mivel az ellátott nem kapcsolt fél. Ha áfalevonást nem alkalmaznak, ez után áfafizetés nem merül fel.Véleményünk szerint nem lehet a szociális gondozás alapügylet járulékának tekinteni a tévé-, hűtőszekrénybérlést sem, ezeket áfásan kell számlázni a lakóknak. Az erre a célra vásárolt eszközök áfáját levonásba helyezhetik.Az alapellátásba tartozó fodrászatért nem szednek külön díjat, ezért az az adómentes gondozási díjba beletartozik. Az ezenfelül, igény alapján nyújtott fodrász-szolgáltatást számlázni kell. Ha a szolgáltatást vállalkozó nyújtja és számlázza az intézménynek, akkor az intézmény a lakók felé továbbszámlázza áfásan, és levonja a kapott számla áfatartalmát. Hasonlóan kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5357

2. találat: Egyszeri belépési hozzájárulás beszedése

Kérdés: Városunkban a bentlakásos idősek otthona önkormányzati fenntartású szociális intézmény. A Szoctv., valamint az önkormányzat rendelete szabályozza, hogy az emelt szintű idősek otthonába történő elhelyezéskor az ellátást igénylőnek belépési hozzájárulást kell fizetni. Az idősek elhelyezése önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosított. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint az intézményi és önkormányzati vagyon kizárólag az önkormányzat könyveiben szerepelhet. A belépési hozzájárulást az igénylők az önkormányzat fizetési számlájára fizetik be, számla az önkormányzat nevében kerül kiállításra. Az intézmény működését az önkormányzat intézményfinanszírozás formájában évente nagyobb összeggel támogatja. Az önkormányzat vagy az önkormányzat intézménye jogosult-e az egyszeri belépési hozzájárulás beszedésére, valamint a befizetett belépési hozzájárulást a könyvekbe mely főkönyvi számlákra és kormányzati funkcióra szükséges rögzíteni?
Részlet a válaszból: […]határozza meg a Szoctv., ez jelenleg nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.Egyházi és nem állami fenntartó esetén azon férőhelyek aránya, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, az intézmény férőhelyszámának 50%-át nem haladhatja meg. Az állami fenntartású intézményekre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás. A Szoctv. azonban az ellátási kötelezettség vonatkozásában az alacsonyabb jövedelműek ellátásból való kiszorulásának megelőzése érdekében kimondja, hogy ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.Amennyiben a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.A Szoctv. rendelkezései nem tartalmaznak olyan tényt, körülményt, amelynek alapján a belépési hozzájárulás fizetésére a tartós bentlakásos intézmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5318
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közös önkormányzati hivatal

Kérdés: Önkormányzatunk 2013. évben a szomszédos településsel közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A jegyzői hatáskörben megállapított szociális ellátásokat (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás) melyik költségvetési szerv szerepeltesse a költségvetésében, vagyis a közös önkormányzati hivatal vagy mindkét településnél az önkormányzat?
Részlet a válaszból: […]jelenik meg.A törvény nem ad részletes szabályozást a közös hivatalt létrehozó megállapodás tartalmára vonatkozóan, ezért javasoljuk a közös önkormányzati hivatal költségvetésében megtervezett és teljesített, jegyzői hatáskörben adható szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás kiadásának megtervezését és elszámolását, az azzal összefüggő rendelkezéseket és elszámolás feltételeit a megállapodásban részletesen szabályozni.Amennyiben a közös hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás nem fedezi a közös hivatal működtetési költségeit, akkor a hiányzó összeget a közös hivatal működtetésében részt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Szociális étkeztetés térítési díjának elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a szociális étkezők részére más önkormányzat konyhájától vásárolja az ebédet. Az étkezőktől beszedett intézményi térítési díjat, amely ugyan nem annyi (kevesebb), mint az ebédért ténylegesen az önkormányzat által megfizetett összeg, közvetített szolgáltatásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]főkönyvi számlán, és a beszámoló 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése űrlap 10. sorában kell kimutatni. A költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló tájékoztató szerint az intézményi ellátási díjak között kell kimutatni azokat a bevételeket, amelyek a költségvetési szerv
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1801

5. találat: Temetési segély elszámolása

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú melléklet 1.3. pontjában foglalt temetési segély juttatásával kapcsolatban a következő kérdéseink vannak: az adómentességnek feltétele-e, hogy a munkavállaló igazolja azt, hogy valóban ő fizette a temetési költségeket? Az adómentesen ilyen címen juttatható összegnek van-e felső korlátja? Fizethető-e ilyen címen segély a munkavállaló elhunyt élettársának temetési költségeihez való hozzájárulás címén?
Részlet a válaszból: […]segély nem költségtérítés, hanem szociális jellegű ellátás. A magánszemély adómentességére való jogosultságát magának az elhunyt házastárs vagy egyenes ágbeli rokon halálának [temetésének] ténye keletkezteti. Ugyancsak nem függ az adómentességre való jogosultság a magánszemély rászorultságától.) 2. Vitathatatlanul adómentesnek tekinthető a temetési segélynek az a része, amely az elhunyt méltó eltemettetésének helyben szokásos költségét nem haladja meg (nem zárja ki azonban az adómentességet, ha a temetési segély a temetkezési vállalkozó által kiállított számlában foglalt összeghez igazodik). Ugyanakkor nem tiltja semmi, hogy a munkáltató a segélyt a felmerült költségek igazolásához kösse. 3. Nem fizethető adómentes temetési segély az élettárs elhalálozásakor, mert az élettárs nem tekinthető egyenes ágbeli rokonnak. Összességében megállapítható, hogy a munkavállaló (a munkavállaló halála esetén az egyenes ági leszármazott vagy a házastárs) által az egyenes ági leszármazotti vagy házastársi minőség és a halál tényének együttes igazolása elegendő ahhoz, hogy a munkáltató a segélyre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 841
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Idősek klubjában végzett tevékenység minősítése

Kérdés: Intézményünk 2004-ben is adóalany maradt. Az idősek klubjában is komplex feladatot látunk el ugyanúgy, mint a szociális otthonban, de ezért az ellátottaknak a Szoc-tv.-nek a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó előírásai értelmében csak az étkeztetésért kell fizetniük. 2003. évben ez az adóköteles tevékenységek körébe tartozott, bevételünk 2100 ezer forint volt. Minek minősül ez a tevékenységünk 2004. évtől?
Részlet a válaszból: […]haladja meg a szociális törvényben meghatározott, étkezésért fizetendő térítési díjat, akkor az szociális étkeztetésnek tekintendő, és ez évben is adóköteles tevékenység. Adómértéke az Áfa-tv. 1. számú
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 751
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Idősek klubjában nyújtott szolgáltatás adókötelezettsége

Kérdés: Az idősek klubjában komplex feladatot látunk el (mosás, foglalkoztatás), úgy, mint a szociális otthonban. Az ellátottaknak csak az étkezésért kell fizetniük. Az idősek klubjában nyújtott szolgáltatásunk adóköteles vagy tárgyi adómentes?
Részlet a válaszból: […]ellenérték nem haladja meg a Szoc-tv. 116-117. §-aiban meghatározott, étkezésért fizetendő térítési díjat, akkor az szociális étkeztetésnek tekinthető, és az Áfa-tv. 2004. január 1-jétől
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 703
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Családsegítő szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat családsegítő irodája pályázaton elnyert összegből csecsemők ellátásához szükséges eszközöket (babakocsi, babaágy stb.) szerzett be, melyeket rászoruló családok használatába ad jelképes összeg befizetése ellenében. Az ily módon ellenérték fejében használatba kapott tárgyakat meghatározott idő után az igénybevevők kötelesek visszaadni a családsegítő irodának. Tekinthető-e ez a tevékenység a Szolgáltatások Jegyzéke szerinti 85.32 besorolási szám alá tartozó "szociális ellátás elhelyezés nélkül" körébe tartozó szolgáltatásnak, mely az Áfa-tv. alapján tárgyi adómentes szolgáltatás?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatások körébe tartozó tevékenységnek minősíti többek között a szociális segélyezések és természetbeni juttatások intézését, például a családsegítést is. A családsegítő iroda a kérdésben szereplő módon történő tevékenysége felölelni látszik a családsegítést, tekintettel arra, hogy a szóban forgó tárgyakat az arra rászoruló családok kapják meg használatra. Ha egy szolgáltatást tárgyi adómentesnek lehet minősíteni, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a szolgáltatás adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó beszerzések előzetesen felszámított adója sem helyezhető levonásba [Áfa-tv. 30. § és 33. § (1) bek. b) pont]. Amennyiben tehát a fenti tevékenységet tárgyi adómentes tevékenységnek lehet tekinteni, a használatba adott (adandó)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 569
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Szociális étkeztetés

Kérdés: A város polgármesteri hivatala mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási feladatait is. Az idősek nappali szociális otthonában (853257 Nappali szociális ellátás szakfeladat), a szociális törvény alapján csak az étkezésért kell fizetni. Az ellátottak felé kiszámlázott térítési díjakról a számlákat tárgyi adómentesen vagy 12 százalékos áfatartalommal kell kiállítani?
Részlet a válaszból: […]csoportba tartozik. Ilyen esetben az egész ellátás - beleértve az étkeztetést is - az Áfa-tv. 2. számú melléklet 23. pontja alapján tárgyi adómentes tevékenység. Ha a szociális ellátás keretében csak az étkezésért kell fizetni, és az ezért kapott ellenérték nem haladja meg a Szoc-tv. 116-117. §-ában meghatározott, étkezésért fizetendő térítési díjat, akkor az szociális étkeztetésnek tekinthető, és így az Áfa-tv. 1. számú melléklet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 110
Kapcsolódó tárgyszavak: ,