Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban szociális gondozói díjra vonatkozó rendelkezések alkalmazása

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő gondozási központ 16 településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást biztosít. Az ellátás keretében vészhelyzet (jelzés) esetén biztosított a gondozó haladéktalan helyszínre érkezése, a vészhelyzetek elhárításához szükséges intézkedések megtétele. A szolgáltatás keretében alkalmazott gondozók jelenleg megbízási szerződéssel látják el feladatukat, szerződésükben meghatározott feladatuk jelzés esetén a gondozott ellátása, a vészhelyzet elhárítása, a tevékenység adminisztrációjának elkészítése. A dolgozók más szociális alapszolgáltatás biztosításában nem vesznek részt. Jogszerű-e, ha a szolgáltatásban alkalmazott gondozók tevékenységéért nyújtott díjazás az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontjában meghatározott szociális gondozói díjként kerül számfejtésre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontja szerint szociális gondozói díj az a költségtérítést nem tartalmazó bevétel, amelyet a személyes gondoskodásról szóló jogszabályi rendelkezések alapján, illetőleg azoknak megfelelően nem munkaviszony keretében folytatott tevékenységért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címke:

Szociális gondozói díj

Kérdés: Költségvetési intézményünk szociális ellátást végző közintézmény. Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.9. pontjában szereplő szociális gondozói díjhoz kapcsolódik a kérdésünk. Adómentesen az intézmény számfejthet-e a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban az esetleges riasztójelzést fogadó (eddig megbízással fizetett, az eseti jellegre való tekintettel), valamint a családi napközijében a helyettesítést ellátó gondozónak ilyen díjat?
Részlet a válaszából: […]  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.(Szja-tv.) 1. sz. melléklet 1.9. pontja alapján adómentes a szociális gondozóidíj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része.A szociális gondozási díj fogalmát az Szja-tv. 3. § 65.pontja határozza meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: