Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott szociális gondozói díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban szociális gondozói díjra vonatkozó rendelkezések alkalmazása

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő gondozási központ 16 településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást biztosít. Az ellátás keretében vészhelyzet (jelzés) esetén biztosított a gondozó haladéktalan helyszínre érkezése, a vészhelyzetek elhárításához szükséges intézkedések megtétele. A szolgáltatás keretében alkalmazott gondozók jelenleg megbízási szerződéssel látják el feladatukat, szerződésükben meghatározott feladatuk jelzés esetén a gondozott ellátása, a vészhelyzet elhárítása, a tevékenység adminisztrációjának elkészítése. A dolgozók más szociális alapszolgáltatás biztosításában nem vesznek részt. Jogszerű-e, ha a szolgáltatásban alkalmazott gondozók tevékenységéért nyújtott díjazás az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontjában meghatározott szociális gondozói díjként kerül számfejtésre?
Részlet a válaszból: […]keretében folytatott tevékenységért és nem munkaviszony keretében folytatott lelki segélyszolgálatért kap a magánszemély. A törvény 1. számú mellékletének 1.9. pontja alapján adómentes a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része. Az 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 56. §-ának (2) bekezdése szerint a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3653
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szociális gondozói díj

Kérdés: Költségvetési intézményünk szociális ellátást végző közintézmény. Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.9. pontjában szereplő szociális gondozói díjhoz kapcsolódik a kérdésünk. Adómentesen az intézmény számfejthet-e a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban az esetleges riasztójelzést fogadó (eddig megbízással fizetett, az eseti jellegre való tekintettel), valamint a családi napközijében a helyettesítést ellátó gondozónak ilyen díjat?
Részlet a válaszból: […]keretében folytatott lelki segélyszolgálatért kap a magánszemély." A személyes gondoskodás fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 56. §-a határozza meg. E szerint a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A Szoc. tv. 57. §-a pedig a szociális alapszolgáltatások között határozza meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást. A törvény indoklása szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásává válik, csak olyan szolgáltató nyújthatja, amely a házi segítségnyújtásra is rendelkezik működési engedéllyel. A szabályozás célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ne pusztán műszaki paraméterek biztosításából álljon, hanem szakmai bázisként működjön mellette házi segítségnyújtó szolgálat is, amely az ellátott jelzése esetén képes megfelelő szolgáltatás nyújtására. A házi segítségnyújtásnak elengedhetetlen feltétele a riasztójelzést fogadó tevékenysége.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,