Tagdíj, illetve hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk több társulásnak, egyesületnek, szövetségnek tagja, pl. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás, Vízitársulat, Leader Egyesület. Ezeknek a szervezeteknek tagdíjat, hozzájárulást fizetünk. Van köztük olyan, amelyik a befizetett összegről számlát állít ki, van, amelyik csak a megállapodásra hivatkozva levélben kéri a fizetést. Hova, milyen rovatra kellene könyvelni ezeket a kiadásokat? Pénzeszközátadásként vagy egyéb dologi kiadásként? A könyvelés rovata függ-e attól, hogy került-e számla kiállításra vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásnyújtás, ugyanis azért hozzák létre őket, hogy a tagjaik számára meghatározott szolgáltatást nyújtsanak, amiért a tagok tagdíjat fizetnek.A tagsági díjra azonban vonatkozik az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti adómentesség. Az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.
Kapcsolódó címkék:    

Társulati tagdíj könyvelése

Kérdés: A társulati tagdíjakat melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...konferenciákat rendeznek.Az érintett szakemberek mint magánszemélyek lesznektársulati tagok, rájuk a tiltás nem vonatkozik, a társulati tagdíj megfizetésemellett, tagként szereznek jogosultságot a kiadványokra, illetve a társulatáltal szervezett rendezvényeken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.
Kapcsolódó címke:

Tagdíj

Kérdés: Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Részlet a válaszából: […] ...szervezethez csatlakozzon, ennek megfelelően afelsorolt szervezetekhez, egyesületekhez való csatlakozás nem lehetséges, ennekértelmében a tagdíjról a költségvetési szerv nevére szóló bizonylat nem isszülethet.Amennyiben nem a felsorolt szervezetekhez történőcsatlakozásról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

TDM szervezeti tagdíj

Kérdés: Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint - a társasággal kötött megállapodás alapján - évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...desztinációs szervezetek egy részeegyesületként jött létre. Az egyesületként működő TDM szervezeteknél lehet szóarról, hogy a tagok tagdíjat fizetnek. Az Önök esetében a TDM szervezet korlátolt felelősségűtársaságként jött létre, amelynek többségi tulajdonosa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: