Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és a költségvetési szervekre vonatkozó Áhsz. eltérő rendelkezéseket tartalmaz a bekerülési érték meghatározására.Az Szt. 47. §-a határozza meg, hogy mely tételek tekinthetők az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke részének. E paragrafus (7)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Beruházás értelmezése a költségvetési és a pénzügyi számvitelben

Kérdés: A beruházások és felújítások esetében hogyan kell szabályosan könyvelni? A költségvetési számvitelben a beruházási előirányzat rovaton a beruházás áfája is ott van. Tehát a költségvetési számvitelben a beruházás tartalmába az áfa beletartozik? A költségvetési számvitelben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát az állományi számlán csak a nettó érték szerepel, az áfa pedig ráfordítás. A beruházás értékének a meghatározásakor a korábban kapcsolódó költségeket, pl. közbeszerzés, tervezés, pro­jektmenedzsment, eljárási díjak a költségvetési számvitelben továbbra is a beruházási előirányzat rovaton kell, hogy szerepeljenek, vagy a dologi kiadások között, a pénzügyi számvitelben pedig ezek a költségek szolgáltatások és az áfaráfordítás? Tehát a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben elkülönítetten kell értelmezni a beruházás fogalmát?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szervek 2014. január 1-jétől kétféle szemléletű könyvvezetést alkalmaznak, ezen belül a pénzforgalmi tételekre, a kapcsolódó előirányzatokra, a követelésekre, kötelezettségvállalásokra, más fizetési kötelezettségekre a költségvetési számvitelt, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Tárgyi eszközök üzembe helyezése

Kérdés: A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésekor észrevételezte, hogy a tárgyi eszközeink üzembe helyezése nem helyesen történt, mivel a tárgyi eszköz beszerzésekor a számla kifizetésének időpontjával megegyező időponttal aktiváltuk azokat. Az lenne a kérdésünk, hogy valóban helytelenül jártunk-e el, és ha igen, akkor milyen szabályok szerint kell a beszerzéseket üzembe helyeznünk?
Részlet a válaszából: […] Egy adott tárgyi eszköz üzembe helyezése annak rendeltetésszerű használatbavételét jelenti. A rendeltetésszerű használatbavétel feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott tárgyi eszközt a tevékenységéhez, a működéséhez ténylegesen használni kívánja, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Tartozékok selejtezése

Kérdés: Hogyan történik az épülettartozékok selejtezésének könyvelése?
Részlet a válaszából: […]  Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke azeszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembehelyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileghozzákapcsolható tételek együttes összege. Az épület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Közúti névtáblák költségeinek könyvelése

Kérdés: Véleményüket kérem, hogy a település polgármesteri hivatala az új közúti jelzőtáblák vásárlását, kihelyezését, illetve ezek pótlását, az utcatáblák beszerzését, pótlását milyen kiadásként számolja el!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő eszközök minősítésénél az Szt.következők szerinti 47. §-ának (7) bekezdése az irányadó:"A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez,rendeltetésszerű használatához szükséges – és a tárgyi eszköz beszerzésével egyidőben vagy annak üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Gépkocsi karbantartási munkáinak elszámolása

Kérdés: Éves karbantartási munkák során elektromos zárakat vásároltunk meglévő ajtókhoz (darabonként bruttó 53 000 forint értékben), illetve a gépjárművekhez téli gumit (darabonként bruttó 80000 forint értékben). A költségvetési szerv nem jogosult áfa-visszaigénylésre, tehát a bruttó összeg a beszerzés költsége. A beszerzett terméket az 54-es számlacsoportba, karbantartás anyag, alkatrészként el lehet-e számolni, vagy mint nagy értékű tárgyi eszközt, az 1-es számlaosztályban kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. § (4) bekezdés 7. pontja alapján a tárgyieszközök beruházásának minősül a beszerzésen, létesítésen túlmenően a meglévőtárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását,élettartamának, teljesítőképességének közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Tárgyi eszköz tartozékainak könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközökhöz utólag beszerzett tartozékok értékét?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a szerint a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges, és a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke – függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.