Távfelügyeleti díj elszámolása

Kérdés: Intézményeinkhez kapcsolódó riasztó távfelügyeleti és tűzjelzés-fogadási szolgáltatási díjait mely kiadási rovatra szükséges könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […]

A távfelügyeleti és tűzjelzés-fogadási szolgáltatások díját a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2021. 05. 03.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címkék:  

Tűzátjelzés-szolgáltatás

Kérdés: Költségvetési intézmény távfelügyeleti szolgáltatásra kötött szerződés alapján olyan számlát kap a szolgáltatótól, amiben szerepel közvetlen tűzátjelzés-szolgáltatás és OKF tűzoltósági hatósági szolgáltatási díj. Milyen rovatra kell könyvelni a fenti számlázott tételeket? A kapcsolódó szolgáltatási díjat kell-e külön rovatra könyvelni?
Részlet a válaszából: […]

A K355 rovatra könyvelhető a tűzátjelzés-szolgáltatás is és OKF tűzoltósági hatósági szolgáltatási díj is. Nem szükséges megbontani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címke: