Felmondási időre járó távolléti díj - vezetői pótlék

Kérdés: Intézményvezetőnket még egy évre megbíztuk a vezetői feladatokkal 2016. augusztus 31-ig. Időközben kérte felmentését nyugdíjazása miatt, a munkavégzés alól 2016. augusztus 30-a után mentettük fel. A munkavégzés alóli felmentési időben (a hátralévő 4 hónapra) is járt neki a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nyugdíjazás miatti felmentés kapcsán mikortól mentesítették a munkavégzés alól a közalkalmazottat, ugyanis erre az időre távolléti díj jár. A távolléti díjat az esedékesség időpontjában érvényes illetmény figyelembevételével kell meghatározni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Havibéres munkavállaló egy órára járó alapbérének kiszámítása, távollétidíj-számítás, szabadságkiadás 2013. augusztustól

Kérdés: Hogyan változnak 2013. augusztus 1-jétől az egy órára járó alapbér és a távolléti díj számításának szabályai? Amennyiben valaki részére rendkívüli munkavégzést rendel el a munkáltató, hogyan kell kiszámolni a rendkívüli munkavégzés ellenértékét? Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadásánál kétféleképpen is lehet majd számítani a szabadságot, a régi módszer szerint és órában is?
Részlet a válaszából: […] ...2013. évi CIII. törvény az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról újraszabályozza - a sok vitát kiváltott - távolléti díj kiszámításának módjára vonatkozó jelenlegi előírásokat.2013...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Távolléti díj számítása és az arra vonatkozó várható módosítás

Kérdés: Segítségüket szeretném kérni távolléti díj számításával kapcsolatban. Általános, 8 órás munkarend esetén, havibér mellett lehetséges-e, hogy ha olyan hónapban megyek szabadságra, amelyben 174-nél kevesebb a ledolgozandó munkaórák száma, akkor kevesebb pénzt kapok, mintha dolgoznék, tekintettel arra, hogy az egy napra eső távolléti díj az alapbér osztva 174-gyel és szorozva 8-cal? Abban a hónapban, amikor szabadságra megyek, az alapbért és a távolléti díjat is 174-gyel való osztással állapítják meg? Így egyes hónapokban "kevésbé éri meg szabadságra menni". Ha ez jelenleg így van, várható-e jogszabály-módosítás? A havi alapbér megállapításánál is alkalmazni kell a 174 órával történő osztás szabályát?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jével hatályba léptek az új Munka Törvénykönyvének távolléti díj számításával kapcsolatos előírásai. A távolléti díj számításánál - egyszerűsítési szándékkal - bevezették a 174 órás osztószámot a havi alapbéres bérformában alkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Közalkalmazottak távolléti díja

Kérdés: Milyen esetekben kell a közalkalmazottak részére távolléti díjat fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályelrendeli, a közalkalmazott munkabérét távolléti díjra ki kell egészíteni,illetve munkavégzés hiányában távolléti díjat kell fizetni. Távolléti díjatkell fizetni akkor is, ha a közalkalmazotti jogviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Közalkalmazotti távolléti díj megállapítása

Kérdés: Hogyan állapítjuk meg a közalkalmazottak távolléti díját?
Részlet a válaszából: […] ...távolléti díj számításának alapjául szolgálnak aközalkalmazott távolléte idején érvényes személyi alapbére, rendszeresbérpótlékai, a rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlékai, illetveteljesítménybér esetén a megállapított teljesítménytényezője....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Távolléti díj

Kérdés: Intézményünk (piac) reggel 6-tól 18-ig üzemel. A vagyontárgyak védelmét éjjeliőrök látják el, akik részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak. Egymást nem váltják. Munkaszüneti napon a piac nem üzemel, ilyenkor az éjjeliőrök egymást váltják: reggel 6-tól 18-ig, illetve 18-tól reggel 6-ig dolgoznak. Megilleti-e az éjjeliőröket a munkaszüneti napon végzett munkáért további illetmény, a havi illetmény mellett? Ha munkaszüneti napon munkavégzésre kötelezett a közalkalmazott, az aznapi munkáért a munkabérén felül távolléti díj is megilleti-e?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót pedig - amunkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabér mellett - távolléti díj ismegilleti.Meg kell jegyezni továbbá, hogy ha munkaszüneti napon nemrendes, hanem rendkívüli munkavégzésre kötelezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Távolléti díj, távollét igazolása

Kérdés: Az Mt. 107. § a)-h) pontjai alatt felsorolt esetekben jár-e távolléti díj a munkavállaló részére, vagy csak a c) pont alkalmazása során, vagy ha keresőképtelen beteg? Mely igazolások, okmányok alapján lehet a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni a munkavállalót, pl. az a), b) és g) pontokban foglaltak esetén?
Részlet a válaszából: […] ...át először, hogy távolléti díj címén milyen fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót. Az Mt. 151/A. §-a rendezi ezt a kérdést, amikor is előírja, hogy ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni, akkor részére a távollét idején...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.