Telefonköltség megtérítése

Kérdés: Az intézmény egyik dolgozója levélben kérte az intézményt, hogy magántelefon-költségei közül azokat a tételeket, amelyek a munkájával kapcsolatban merültek fel, térítse meg az intézmény. Indokként megfogalmazta, hogy a kettőjüknek kiadott hivatali telefont nehezen tudták megosztani. A kérelemhez mellékelte a részletes híváslistáját, melyen az egyes tételek mellé feltüntette azokat a neveket, akiket a munkájával kapcsolatban hívott. A kérdés az, hogy megtéríthető-e ez a költség, illetve elegendő-e ez a levél és a részletes híváslista?
Részlet a válaszából: […] ...is, a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza.Amennyiben a munkáltató elismeri, hogy a kérdéses telefonköltségek a dolgozó munkavégzésével kapcsolatban merültek fel, és engedélyezi a dolgozónak, hogy hivatali célra használja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:  

Internet, telefon és közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Költségvetési szervként működő intézményben (kormánytisztviselők) flottás telefonnal rendelkeznek a kollégák, mely internetet is tartalmaz. A TK kifizeti a számlát, melyben a telefon 27%, az internet 5% áfát tartalmaz. Mi a teljes, munkavállalói részt 27%-os áfával számlázzuk tovább a dolgozónak, tehát nem bontjuk meg 27%-ra és 5%-ra. A közüzemi díjak továbbszámlázása esetén csak 27%-os áfával számlázhatunk tovább, mert azt az Áfa-tv. kimondja. Helyesen cselekszünk a telefon továbbszámlázása esetében?
Részlet a válaszából: […] A dolgozók részére számlázott telefon- és internethasználatot 27%-os áfamértékkel kell számlázni, mert az 5%-os adómérték az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozik, ilyen szolgáltatást pedig intézményük nem nyújt a dolgozóknak. Az internet-hozzáférési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Költségvetési szervnél magáncélú telefonhasználat kezelése

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. Az Ávr. 63. §-a alapján központi költségvetési intézményként mindenképpen kötelesek vagyunk kiszámlázni a telefonbeszélgetések kapcsán vélelmezett 20% magánhasználatot a dolgozók részére? Vagy dönthetünk-e úgy, hogy nem számlázzuk ki, és a vélelmezett 20% 1,18-szorosa után fizetjük meg a jelenleg hatályos szja-t, valamint szochót azáltal, hogy továbbszámlázás hiányában egyes meghatározott juttatásnak minősül a céges telefon használata?
Részlet a válaszából: […] ...díj - magáncélú használatra eső hányada is a magáncélú használat értékének minősül.Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a telefonköltségek elszámolása, illetve adózása kapcsán nemcsak az Szja-tv.-re, hanem az Áfa-tv. előírásaira, annak levonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszából: […] Jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a munkáltató a munkavállalókkal a telefonhasználat költségeit részben vagy egészében megtérítteti-e, és ha igen, akkor azt milyen mértékben, módon és eljárás szerint.Ugyanakkor a költségvetési szervek részére az Ávr. 13. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] Telefon magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége

Kérdés: A telefonszámlánkon a 64.20.28.1-es SZJ szám szerepel. A dolgozóknak nem kerül számlázásra a magánbeszélgetés. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott SZJ-szám alatt futó szolgáltatás az egyéb távközlési szolgáltatások közé tartozik, azon belül integrált távközlési szolgáltatást jelöl. Az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Mobiltelefon-feltöltő kártya juttatása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat esetében mobiltelefon-feltöltő kártya költségként elszámolható-e abban az esetben, ha mobilkészülék nincs a kisebbség tulajdonában, ha igen, természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a telefonkártya elszámolhatóságát nemzárja ki az a körülmény, hogy a telefonkészülék nem az önkormányzat tulajdona.Az elszámolásnak azonban feltétele, hogy a költség a hivatali tevékenységgelkapcsolatos legyen. Figyelembe kell venni azonban, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Vélelmezett magáncélú telefonköltség elszámolása

Kérdés: A havi telefonszámla 20%-át mint magáncélú használatot a főkönyvben személyi juttatásként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...telefonköltségnek azt a részét, amelyet a munkavállalóvalnem téríttet meg a költségvetési szerv, a vonatkozó APEH-PM együttestájékoztató szerint az adó- és járulékterhekkel együtt személyi költségnek kellelszámolni.A telefonköltségnek, ha nem kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Munkahelyi telefon magáncélú használata

Kérdés: Községi önkormányzat nevében kérem, nyújtsanak segítséget a munkahelyi telefon magáncélú használatával kapcsolatban! 2008. évben az önkormányzat hogyan jár el szabályszerűen a kiszámlázás a dolgozó felé, telefonbeszélgetések alátámasztása (hivatali, magáncélú) természetbeni juttatás meghatározása, feladása stb. tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésének mb) pontja alapján helyiés távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az internetprotokolltalkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) szolgáltatás (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Magáncélú telefonbeszélgetések nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk két legnagyobb intézményében erre alkalmas szoftver segítségével különítjük el a hivatalos, illetve magánhívásokat. A dolgozók két kódot kaptak a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. Havonként kinyomtatjuk a hívások részletes listáját, mely tartalmazza a hívott számot, körzetet, dátumot, időpontot, időtartamot, hívás díját. A többi telefonvonallal rendelkező intézményünknél kézzel vezetik a hívások nyilvántartását, a következő adattartalommal: dátum, felhívott állomás neve és száma, beszélgetés tárgya, ideje. A fent részletezett nyilvántartásaink megfelelnek-e a törvényi előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. nem rendelkezik arról, hogy a cégtelefonokesetében milyen módon vagy milyen módszerrel kell, illetve lehet elkülöníteni ahivatali és a magáncélú telefonbeszélgetéseket. A telefonhívások tételes kigyűjtéséreaz adózók által választott, kialakított bármely olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.
1
2
3