Céges telefon magáncélú használata

Kérdés: Önkormányzati intézménynél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. A telefon magáncélú használata miatt a számla teljes összegének 20%-a adóköteles jövedelem, az adót ez után fizetjük meg. A telefonszámla könyvelése során a 20%-os rész nettó összegét K1107, az erre eső áfaösszeget K351 (le nem vonható áfa) rovatra könyveljük. A telefonszolgáltatás fennmaradó (80%) összegének elszámolása K322 és K351 rovatokon történik. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy a 20% könyvelését mely rovatokra kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A telefon magáncélú használata miatt adóköteles részt, jelen esetben 20%-ot, a K1107. Béren kívüli juttatások rovaton kell elszámolni. A telefonszolgáltatás fennmaradó összegét (80%) a K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások és a K351. Működési célú előzetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Telefonköltség megtérítése

Kérdés: Az intézmény egyik dolgozója levélben kérte az intézményt, hogy magántelefon-költségei közül azokat a tételeket, amelyek a munkájával kapcsolatban merültek fel, térítse meg az intézmény. Indokként megfogalmazta, hogy a kettőjüknek kiadott hivatali telefont nehezen tudták megosztani. A kérelemhez mellékelte a részletes híváslistáját, melyen az egyes tételek mellé feltüntette azokat a neveket, akiket a munkájával kapcsolatban hívott. A kérdés az, hogy megtéríthető-e ez a költség, illetve elegendő-e ez a levél és a részletes híváslista?
Részlet a válaszából: […] ...is, a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza.Amennyiben a munkáltató elismeri, hogy a kérdéses telefonköltségek a dolgozó munkavégzésével kapcsolatban merültek fel, és engedélyezi a dolgozónak, hogy hivatali célra használja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Internet, telefon és közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Költségvetési szervként működő intézményben (kormánytisztviselők) flottás telefonnal rendelkeznek a kollégák, mely internetet is tartalmaz. A TK kifizeti a számlát, melyben a telefon 27%, az internet 5% áfát tartalmaz. Mi a teljes, munkavállalói részt 27%-os áfával számlázzuk tovább a dolgozónak, tehát nem bontjuk meg 27%-ra és 5%-ra. A közüzemi díjak továbbszámlázása esetén csak 27%-os áfával számlázhatunk tovább, mert azt az Áfa-tv. kimondja. Helyesen cselekszünk a telefon továbbszámlázása esetében?
Részlet a válaszából: […] A dolgozók részére számlázott telefon- és internethasználatot 27%-os áfamértékkel kell számlázni, mert az 5%-os adómérték az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozik, ilyen szolgáltatást pedig intézményük nem nyújt a dolgozóknak. Az internet-hozzáférési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Költségvetési szervnél magáncélú telefonhasználat kezelése

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. Az Ávr. 63. §-a alapján központi költségvetési intézményként mindenképpen kötelesek vagyunk kiszámlázni a telefonbeszélgetések kapcsán vélelmezett 20% magánhasználatot a dolgozók részére? Vagy dönthetünk-e úgy, hogy nem számlázzuk ki, és a vélelmezett 20% 1,18-szorosa után fizetjük meg a jelenleg hatályos szja-t, valamint szochót azáltal, hogy továbbszámlázás hiányában egyes meghatározott juttatásnak minősül a céges telefon használata?
Részlet a válaszából: […] ...díj - magáncélú használatra eső hányada is a magáncélú használat értékének minősül.Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a telefonköltségek elszámolása, illetve adózása kapcsán nemcsak az Szja-tv.-re, hanem az Áfa-tv. előírásaira, annak levonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszából: […] Jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a munkáltató a munkavállalókkal a telefonhasználat költségeit részben vagy egészében megtérítteti-e, és ha igen, akkor azt milyen mértékben, módon és eljárás szerint.Ugyanakkor a költségvetési szervek részére az Ávr. 13. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] Telefon magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége

Kérdés: A telefonszámlánkon a 64.20.28.1-es SZJ szám szerepel. A dolgozóknak nem kerül számlázásra a magánbeszélgetés. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott SZJ-szám alatt futó szolgáltatás az egyéb távközlési szolgáltatások közé tartozik, azon belül integrált távközlési szolgáltatást jelöl. Az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Külföldi kiküldetés során felmerülő egyéb kiadások elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. múzeumi belépők, fénymásolás, fotójegy, könyvvásárlás) milyen főkönyvi számra könyvelendők? Külföldi kiküldetésre vagy az adott költségnemre?
Részlet a válaszából: […] ...hozható egyéb költségeket kell és lehet külföldi kiküldetési jogcímen elszámolni.Az NGM rendelet a következőket nevesíti: telefonköltség, parkolási díj. A múzeumi belépőről, fénymásolóról és a könyvvásárlásról, mint külföldi kiküldetési kiadásról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Közhatalmi tevékenységet végző intézményben az intézménykönyvelés is közhatalmi tevékenységnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...esetben igaz az, hogy a közhatalmi tevékenységek változatlanul az áfa hatályán kívül esnek. Az egyéb tevékenységek, pl. dolgozóknak telefonköltség továbbszámlázása, külső szervezetnek végzett könyvelés stb. pedig az első esetben alanyi adómentesség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Polgármesteri hivatal, illetve önkormányzat adószáma

Kérdés: A Költségvetési Levelek 152. számában a 2973. sorszámon megjelent kérdéssel kapcsolatban szeretném állásfoglalásukat kérni. Önkormányzatunk adószámot kapott az MVH pályázati regisztráció miatt. Változatlanul az önkormányzat nevén van a bankszámlánk (elszámolási számlánk), csak most már nem a polgármesteri hivatal, hanem az önkormányzat adószámával. Az áfa- és egyéb bevallásokat eddig az önkormányzat nevében, a polgármesteri hivatal adószáma alatt nyújtottuk be. Ezután már külön áfabevallást kell benyújtanunk az önkormányzat, és külön a polgármesteri hivatal adószámán? Mivel a bankszámlánk az önkormányzat nevén, adószámán van, és minden pénzforgalmat azon keresztül bonyolítunk le, akkor a polgármesteri hivatal bevallása gyakorlatilag nullás adattartalmú lesz? Számlázás során ki lesz az eladó ingatlanértékesítés, ingatlan-bérbeadás, közterület-foglalási díj, továbbszámlázott szolgáltatás vagy üzemeltetés bérbeadása során: az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal?
Részlet a válaszából: […] ...megtervezni az önkormányzatnál. Az alapfeladatokon kívülmindegyik szervezetnek lehetnek szolgáltatásai, pl. bérbeadás, dolgozók részéretelefonköltségek kiszámlázása stb., amelyek indokolhatják azt, hogy az áfahatálya alá bejelentkezzen. A feladatkörök és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
1
2
3
5