Telefonszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: A telefontársaságtól kaptunk egy számlát, amelyet továbbszámlázunk, ezért az áfatartalmát levonásba helyezzük. Az a probléma a számlával, hogy a számlázott időszak 2018. 11. 01.-2018. 11. 30., a számla kelte 2018. 12. 01. Ebben az esetben szerintem a fizetési határidő lenne a teljesítési határidő, azonban a számlán a fizetési határidő: 2019. 02. 01., a teljesítés időpontja: 2019. 01. 29. A teljesítési időpont alapján a januári áfabevallás keretében kellene a továbbszámlázott rész áfáját levonásba helyezni? Vissza kell küldeni a számlát? Biztonsági okból úgy gondoljuk, hogy csak a február hónapra vonatkozó áfabevallás keretében vonnánk le a továbbszámlázott rész áfáját, amíg a számlázás helyessége meg nem oldódik. Helyesen járunk így el?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 58. §-a szerint ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszakot, akkor a fizetési határidővel egyezik meg a teljesítési időpont, de van egy kiegészítő szabály is, ami szerint ha a fizetési határidő az elszámolt időszak végéhez képest több mint 60 nap,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Magánszemély részére EU-s forrásból biztosított telefonhasználat

Kérdés: TOP-projektben dolgozó munkatársak részére telefonkészüléket vásároltak a TOP-projekt keretében, a számlája az EU-s projekt terhére elszámolásra került. A telefon magáncélú használata miatti adófizetési kötelezettséget a munkáltató teljesíti. A magáncélú használat miatti adófizetési kötelezettség a TOP-os telefonok esetében fennáll-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.25. pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] ...körülményként határozza meg.Ilyen kivételt határoz meg az Szja-tv. a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használatára tekintettel. Az ilyen használat adóköteles jövedelem (egyes meghatározott juttatás).Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Telefonfeltöltő kártya használatának adóvonzata

Kérdés: Vásároltunk a cég nevére szóló számlán bizonyos fajta feltöltőkártyát, ami az üzlettől kapott tájékoztatás szerint egy interneten keresztüli telefonhasználat (a számlán 8471-es Vtsz.). Ennek az internetnek a használatát előzőleg megfizették, és a most külön vásárolt feltöltőkártya csak telefonhasználatra jó. Kérdésünk, hogy ebben az esetben áfa, szja, illetve eho vonatkozásában hogyan járunk el helyesen? Az áfát visszaigényelhetjük? Hiszen nem 64.10.11-es, 64.10.12-es, illetve 64.10,13-as telefonhasználatról beszélünk, és nem is adóztatjuk meg. Esetleg telefonhasználatként kezeljük, és - magánhasználatot feltételezve - az áfával növelt összeg 20%-a után befizetjük az szja-t és az ehót?
Részlet a válaszából: […] ...lebonyolítására alkalmas. Az Áfa-tv.-ben a levonási jogkorlátozása, illetve az Szja-tv.-ben az adóztatás azon az elven alapul, hogy atelefonszolgáltatás jellegéből adódóan magáncélú használat feltételezhető. Amagáncél pedig nem alapozza meg az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Telefon áfájának visszaigénylése

Kérdés: Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv vagyunk, adóköteles és adómentes tevékenységet egyaránt folytatunk. A dolgozók a magán-telefonbeszélgetéseiket kóddal elválasztják a hivatalos telefonbeszélgetéseiktől, és a magán-telefonbeszélgetéseket továbbszámlázzuk a dolgozók felé (közvetített szolgáltatás), de nem minden magánbeszélgetést. Van a dolgozók magánbeszélgetésén kívül egyéb közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott telefondíj, pl. a büféhelyiséget bérlő telefonszámlája. Hogyan kell a telefondíj áfáját helyesen megbontani? Pl. 100 Ft bruttó telefonszámla, 20 Ft magánbeszélgetési díj, melyből 10 Ft továbbszámlázásra kerül, 10 Ft pedig nem, és 10 Ft egyéb közvetített szolgáltatás, pl. büfé. Melyik helyes: 1. 100 Ft bruttó telefondíj: 100-20 Ft (ez egyrészt a 10 Ft továbbszámlázott dolgozói magánbeszélgetés, 10 Ft pedig az egyéb közvetített telefonszolgáltatás, pl. büfé), ez a 20 Ft-ra eső áfa levonható áfa. 80 Ft-24 Ft a 80 Ft 30 százalékának áfája, az Áfa-tv. 33. § (4) bek. alapján nem vonható le, áfamentes. Az 56 Ft-ra eső áfa arányosításba vonható áfa. 2. 100 Ft bruttó telefondíj-20 Ft (összes közvetített szolgáltatásra jutó áfa, levonható áfa), 80 Ft-10 Ft (a tovább nem számlázott dolgozói magánbeszélgetések díjára jutó áfa, le nem vonható áfa), 70 Ft-21 Ft [ez le nem vonható áfa, a 33. § (4) bek. alapján] 49 Ft-ra jutó áfa arányosításba vonható áfa.
Részlet a válaszából: […] ...foglaltlevonási tiltás tekintetében mindenekelőtt azt szükséges látni, hogy az azadóalany által igénybe vett minden olyan telefonszolgáltatás esetében fennáll,melyet gazdasági tevékenységhez használt, hasznosított, feltéve hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Telefonszolgáltatás áfája

Kérdés: A Pénzügyminisztérium honlapján 2006 szeptemberében közzétett tájékoztató a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről bizonyos áfával kapcsolatos kérdésekben ellentmondani látszik a 2003/50 Adózási kérdéssel. Eltérés esetén melyik az irányadó? Mik a változások 2006. szeptember 1-jétől a korábbi, 2004. évben érvényes állapothoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemadóval, járulékkal,társasági adóval, valamint számviteli elszámolással is foglalkozik. 2006.szeptember 1-jétől az Áfa-tv. telefonszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseioly módon változtak, hogy lényegében megegyeznek a 2003. január 1-jétől 2004...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Cégtelefon magánhasználatának figyelemmel kísérése

Kérdés: Bonyolultnak tartottuk a céges telefon magánhasználatának figyelemmel kísérését, ezért azt - az Szja-tv. által biztosított - lehetőséget választottuk, miszerint vélelmezni lehet, hogy a beérkező számla 20%-a magánhasználat. Ennek ellenére a magánhasználat aránya valószínűleg meghaladja a 20%-ot, bár a pontos arányt nem tudjuk meghatározni. A beérkező számla 20%-át a dolgozóknak meg kellett téríteniük (áfával együtt). Kérdésünk, hogy ez esetben levonhatjuk-e a beérkező számla teljes áfatartalmát?
Részlet a válaszából: […] ...de az adóhatóság bizonyítja, hogy a magánhasználat egy részétnem számlázták tovább. Ha például a beérkező számla 100 percnyitelefonszolgáltatásról szól, az adóalany 20 percnyi telefonszolgáltatástkiszámláz 20 forintért, de az adóhatóság bizonyítja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Telefonszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: A dolgozók a céges telefont üzleti és magáncélra egyaránt használják. Az üzleti és a magáncélt a gyakorlatban nehéz elkülöníteni, de becsléseink szerint a beszélgetések kb. 40%-a magánjellegű. Az Szja-tv. adta átalány lehetőséget választottuk, tehát a beérkező számla 20%-át magánhasználatnak tekintjük. Az Áfa-tv. azonban 30%-ról rendelkezik. Arra gondoltunk, hogy amennyiben a beérkező telefonszámla 30%-át a dolgozókra továbbhárítjuk, akkor egyben levonhatóvá válik a beérkező számla teljes áfatartalma. Helyesen gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...akkor is, ha az Szja-tv. egy egyszerűsített lehetőséget biztosít(vélelmezett 20%-os hányad).Ha tehát az adóalany 100 percnyi (egységnyi)telefonszolgáltatást vett igénybe, és a beérkező telefonszámla összege 100forint (bruttó), a tényleges magánhasználat 40 perc,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

A telefonszámlára vonatkozó 30 százalékos áfalevonási tilalom

Kérdés: Hogyan kell a telefonszámlára vonatkozó 30 százalékos áfalevonási tilalmat alkalmazni? Ha az egyik vonalat teljes összegben továbbszámlázzuk, annak áfáját le lehet-e vonni, és csak a többi részre kell alkalmazni a 30 százalékos tiltást? A bejövő telefonszámláról a polgármesteri hivatal tevékenységéhez nem szükséges beszélgetések díjait - a dolgozók magánbeszélgetéseit - befizettetjük. Hogyan kell a telefonszámla áfáját kezelni? Hogyan kell feltüntetni az áfabevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...(legalább nyugtával) szükséges bizonylatolni. Az adókötelezettség és a bizonylatkiállítási kötelezettség akkor is fennáll, ha a telefonszolgáltatás továbbszámlázott ellenértéke nem éri el az igénybe vett telefonszolgáltatás ellenértékének 30 százalékát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.