Céges telefon magáncélú használata

Kérdés: Önkormányzati intézménynél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. A telefon magáncélú használata miatt a számla teljes összegének 20%-a adóköteles jövedelem, az adót ez után fizetjük meg. A telefonszámla könyvelése során a 20%-os rész nettó összegét K1107, az erre eső áfaösszeget K351 (le nem vonható áfa) rovatra könyveljük. A telefonszolgáltatás fennmaradó (80%) összegének elszámolása K322 és K351 rovatokon történik. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy a 20% könyvelését mely rovatokra kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...telefon magáncélú használata miatt adóköteles részt, jelen esetben 20%-ot, a K1107. Béren kívüli juttatások rovaton kell elszámolni. A telefonszolgáltatás fennmaradó összegét (80%) a K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások és a K351. Működési célú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Céges mobilköltség továbbszámlázása

Kérdés: Egy költségvetési szerv - mint munkáltató - kedvezményes tarifákkal kötött szerződést egy mobiltelefon-szolgáltatóval. A szolgáltatást a munkavállalók is igénybe veszik, a havi telefonszámlán pedig hívószámonkénti bontásban vannak feltüntetve az egyes költségek. A költségvetési szerv a telefonszámlák összegét a munkavállalóinak havonta továbbszámlázza alkalmazottak térítése címen, amelyek különböző áfakulcsú tételeket, illetve áfahatályon kívüli tételt is tartalmaz. A szerv az adóköteles bevételi tevékenységénél 27 százalék áfát alkalmaz. Milyen áfakulccsal helyes kiszámlázni az egyes díjtételeket? Amennyiben az eredeti - különböző mértékű - áfakulcsokkal számlázza tovább, szükséges-e külön számlát kiállítani áfakulcsonként ezekről a tételekről, vagy minden tétel 27%-os áfakulcsot vesz fel?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatás tényállása akkor valósul meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Telefonszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: A telefontársaságtól kaptunk egy számlát, amelyet továbbszámlázunk, ezért az áfatartalmát levonásba helyezzük. Az a probléma a számlával, hogy a számlázott időszak 2018. 11. 01.-2018. 11. 30., a számla kelte 2018. 12. 01. Ebben az esetben szerintem a fizetési határidő lenne a teljesítési határidő, azonban a számlán a fizetési határidő: 2019. 02. 01., a teljesítés időpontja: 2019. 01. 29. A teljesítési időpont alapján a januári áfabevallás keretében kellene a továbbszámlázott rész áfáját levonásba helyezni? Vissza kell küldeni a számlát? Biztonsági okból úgy gondoljuk, hogy csak a február hónapra vonatkozó áfabevallás keretében vonnánk le a továbbszámlázott rész áfáját, amíg a számlázás helyessége meg nem oldódik. Helyesen járunk így el?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 58. §-a szerint ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszakot, akkor a fizetési határidővel egyezik meg a teljesítési időpont, de van egy kiegészítő szabály is, ami szerint ha a fizetési határidő az elszámolt időszak végéhez képest több mint 60 nap,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Magánszemély részére EU-s forrásból biztosított telefonhasználat

Kérdés: TOP-projektben dolgozó munkatársak részére telefonkészüléket vásároltak a TOP-projekt keretében, a számlája az EU-s projekt terhére elszámolásra került. A telefon magáncélú használata miatti adófizetési kötelezettséget a munkáltató teljesíti. A magáncélú használat miatti adófizetési kötelezettség a TOP-os telefonok esetében fennáll-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.25. pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] ...körülményként határozza meg.Ilyen kivételt határoz meg az Szja-tv. a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használatára tekintettel. Az ilyen használat adóköteles jövedelem (egyes meghatározott juttatás).Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszából: […] ...mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel-szolgáltatás (együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.Azt, hogy az adóköteles jövedelem mennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Egészségügyi szolgálat továbbszámlázza a közműdíjakat

Kérdés: Intézményünk önkormányzati tulajdonú egészségügyi szolgálat. A háziorvosaink az önkormányzattal kötöttek megbízási szerződést, mely az ingatlan használatát ingyenesen bocsátotta rendelkezésükre, hivatkozva arra, hogy a rezsiköltségek számláit mi (egészségszolgálat) állítjuk ki, a saját nevünkben. Az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, a háziorvos a bérlő, és az egészségszolgálat a közműdíj befogadója és továbbszámlázója. Az egészségszolgálat a bérbeadásra áfamentességet választott.
1. Hivatkozhatunk-e számlánkban közvetített szolgáltatásra?
2. A rezsiköltséget áfával növelt nettó értékben számlázzuk ki, vagy nettó+áfa összegben (ahogy a beérkező számlán szerepel)?
3. Van továbbszámlázandó telefondíjunk is, ahol a beérkező számla egy része (előfizetési díj) egyforma összegben kerül szétosztásra a bérlők között, a másik része (forgalmi díj) tényleges fogyasztás alapú (saját kódok használata). Ebben az esetben a B402-es és a B403-as rovatra meg kell bontani a számlát, vagy lehet egy összegben a B402-es rovatra könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...hely száma alapján kell a díjat fizetni, amelyet felosztanak a ténylegesen használók között. Az alapdíj és a forgalmi díj ugyanannak a telefonszolgáltatásnak a díja, ezért véleményünk szerint nem indokolt szétválasztani a könyvelésben, ezért javasoljuk, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] ...magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége

Kérdés: A telefonszámlánkon a 64.20.28.1-es SZJ szám szerepel. A dolgozóknak nem kerül számlázásra a magánbeszélgetés. Milyen fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. Az Szja-tv. már nem tartalmaz SZJ-számra utalást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Időszakos elszámolású ügyletek számlázása

Kérdés: Hogyan kell számlázni a bérleti és közüzemi díjakat július 1-je után?
Részlet a válaszából: […] ...2008. évi LXVII. törvény,- a villamos energia egyetemes szolgáltató fogalmát a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény.A telefonszolgáltatásnál, a telefondíjjal azonosan számlázhatók a telefonon keresztül rendelt és fizetett parkolási, úthasználati díj is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Határozott időszakos elszámolású ügyletek számlázása

Kérdés: Hogyan változnak a számlázási szabályok 2014-től?
Részlet a válaszából: […] ...a közszolgáltatás fogalmát megfelelően értelmezzük. Az új Ptk. szerint ez alatt a víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás, telefonszolgáltatás értendő, nem pedig az önkormányzatok által kötött közfeladat-ellátási szerződések (pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
1
2
3
5