Rendezvényen felmerülő előzetesen felszámított áfa levonhatósága

Kérdés: Zenés rendezvényen karszalagos beléptetés lesz, fogjuk tudni mérni az ingyenes, illetve a tiszteletjegyes belépők számát. Jól gondolom, hogy ha ezen létszámra vonatkozóan megfizetjük, bevalljuk a fizetendő áfát, mintha jegyet vagy bérletet vettek volna, akkor a rendezvény teljes szervezésével kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított áfa – többek között színpad, hangtechnika, sátrak, mobil vécé, kordon bérlése, biztonsági szolgálat díja, fellépők díjazása, egyéb felmerülő anyag és szolgáltatás – teljes egészében levonható, függetlenül attól, hogy az elért jegybevétel nem fogja fedezni a rendezvény teljes költségét, és ebből kifolyólag a levonható áfa is több lesz, mint a fizetendő?
Részlet a válaszából: […] ...használata pedig nem mérhető, ezért a ténylegesen igazolható többletkiadás – jelen esetben – az ingyenes belépők karszalagjai és a tiszteletjegyek előállítási költsége.Véleményünk szerint az adólevonás oldaláról kell a kérdéses esetet kezelni, vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ingyenes szolgáltatáshoz kapcsolódó áfa

Kérdés: Intézményünk egy önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, egy múzeum. Alaptevékenységei közé tartozik a múzeumi kiállítási tevékenység, mely feladat a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. A múzeum az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítja meg. A?szervezett kiállításokat a nyilvántartásaink szerint a látogatók közel 45%-a ingyenesen látogatja, vannak jogszabály alapján meghatározott ingyenességek (70 év felettiek, 6 éven aluliak pl.), és vannak saját, belső utasítás alapján adott ingyenes esetek is (pl. különböző tagsági kártyával rendelkezők, vagy a múzeumnál dolgozók családtagjai, egyéb tiszteletjegyek). Továbbá a megnyitókon is ingyenesen tekinthetik meg a látogatók a kiállításokat.
Kérdéseink:
- Az Áfa-tv. 14. és 69. §-ai alapján kell-e az ingyenes szolgáltatás után áfát fizetnünk, mi az áfa alapja?
- Kell-e az ingyenes szolgáltatásokról számlát kiállítani?
- Hogyan tudnánk szabályosan a kiadások teljes áfáját levonni? A kiadás több, mint a bevétel.
- Az ingyenes látogatások esetében, ha minden esetben megfizetjük a teljes árú jegyár áfáját, akkor visszaigényelhetjük-e minden (figyelembe véve az áfatörvény szabályozásait, hogy melyek a nem levonható tételek), a kiállítások megvalósítása érdekében igénybe vett szolgáltatás, vásárolt termék áfáját?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany olyan mértékben jogosult a rá áthárított előzetesen felszámított áfa levonására, amilyen mértékben a kiadás áfaköteles bevételszerző tevékenységét szolgálja. Az ingyenes szolgáltatásnyújtás nem keletkeztet adólevonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Tiszteletjegy elszámolása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a tiszteletjegyet?
Részlet a válaszából: […] ...tiszteletjegy könyvelésére vonatkozóan az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) nem tartalmaz külön előírást.Az szja- és az áfatörvény szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Tiszteletjegy adó- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Közművelődési intézmény nem saját dolgozó részére tiszteletjegyet ad rendezvényeire. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség áll fenn a kiadott tiszteletjegyek után?
Részlet a válaszából: […] ...adómentes is lehet ajuttatás. Ha az intézményben például előadói estet szerveznek, vagy színházitársulat lép fel, akkor az erre szóló tiszteletjegy juttatása művelődésiintézményi szolgáltatásként adómentes. Ilyen jogcímen adómentes a filmvetítésreszóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.

Tiszteletjegy adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk gyermekek részére havonta egyszer színházi előadást tart, mely előadásokra jegyeket árusítunk. Alkalmanként 3-4 db tiszteletjegyet is kiadunk térítés nélkül. Milyen adózási kötelezettségeket kell a tiszteletjeggyel kapcsolatban teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...intézményi dolgozónak is adnak tiszteletjegyet,akkor esetükben a juttatás értéke (a jegy eladási ára) a munkavállalóbérjövedelmeként adóköteles.A más (külső) személyeknek adott tiszteletjegy viszontüzleti ajándéknak minősül. Az üzleti ajándék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Tiszteletjegy adózása

Kérdés: Intézményünk Vasárnapi Színház címen gyermekelőadásokat szervez, melyekre jegyet árusít. Előadásonként 3-4 db tiszteletjegyet is adunk ingyenesen. Milyen adózási és nyilvántartási szabályokat kell a tiszteletjegyekre alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemélynek évente legfeljebb három alkalommaladott tiszteletjegy árából alkalmanként (2005. évben) 5700 forint adómentesenelszámolható az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.19. pontja alapján. Az ilyenajándékot csekély értékű ajándékként kell nyilvántartani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.

Áfa visszaigénylése többségében intézményfinanszírozásos támogatás esetén

Kérdés: Színházunk saját bevétele csak a kiadások kisebb részét fedezi, a nagyobb részt intézményfinanszírozásként kapjuk. Kizárólag adóköteles tevékenységet végzünk. Visszaigényelhetjük-e az összes felmerült költség áfáját, annak ellenére, hogy így állandó visszaigénylő pozícióban lennénk?
Részlet a válaszából: […] ...és törvényen vagy kormányrendeleten alapul), úgy a beszerzései áfatartalmát az adóalany teljes egészében levonhatja. Ha azonban vannak tiszteletjegyek is, akkor az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdése szerint az ingyenes jegyekre eső intézményfinanszírozásos támogatás erejéig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.