Túlóra alapja, kifizetése

Kérdés:

Településünkön egy intézményben működik egy 5 csoportos óvoda és egy 2 csoportos bölcsőde. Az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott kisgyermekgondozó munkakörben feladatot ellátó munkavállaló részére, illetve az intézményvezető részére milyen esetben fizethető túlóra? A túlóra óradíjának alapjánál, megállapításánál milyen bérelemeket kell figyelembe venni?

Részlet a válaszából: […] Az óvodák, bölcsődék esetében a köznevelési törvény, illetve a gyermekvédelmi törvény, valamint a Kjt. és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (bölcsőde) esetében a Kjt. végrehajtására kiadott 257/2000. Korm. rendelet, köznevelési intézmény (óvoda) esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Túlóra elrendelésének jogszerűsége és a megtagadás lehetőségei

Kérdés: Rendezvény miatt előre tervezett szombati munkavégzést rendelne el a munkáltató, milyen feltételek mellett teheti ezt meg, illetve milyen esetben tagadhatja meg a munkavégzést a közalkalmazott? Mit kell fizetni, ha a munkavállaló bejött dolgozni, de mégsem volt szükség a munkájára, mert a munkáltató nem tudott neki munkát adni?
Részlet a válaszából: […] Munkajogi szempontból a szombati munka elrendelése ugyanolyan munkáltatói utasítás, mint a rendes munkaidőben történő munkavégzésre utasítás. Alapvetően három tényezőt kell megvizsgálni:1. Nincs-e kifejezett tilalom a rendkívüli munka elrendelésére (Mt. 113-114. §, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Munkaügyi perben megítélt késedelmi kamat kiszámítása

Kérdés:

Késedelmi kamat számításával kapcsolatban kérdezném Önöket. Talán köztudott, mert a média is foglalkozott azzal, hogy a tűzoltóknak az európai uniós csatlakozás következtében – egy joghézag folytán – 2004. május 1. és 2007. dec. 31. közötti időszakban bizonyos összegű túlszolgálati díjuk keletkezett. Ezt az összeget valószínűleg az idei év során kifizetjük. Erre vonatkozóan késedelmi kamatot kell számolni. Ennek a számítási módjához szeretnék segítséget kérni. Ha lehetséges, példán keresztül, féléves bontásokban.

Részlet a válaszából: […]   A késedelmi kamatra vonatkozó polgári jogi szabályozás a rendszerváltás óta többször is módosult, így 2004. május 1-jétől a 2002. évi XXXVI. törvény alapján. E módosítás alkalmazásával kapcsolatban irányadó a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 3/2004....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Idényjellegű munkavégzés

Kérdés: Kollektív szerződés hatálya alatt működő mezőgazdasági ágazathoz tartozó munkáltató milyen szabályok között vezethet be idényjellegű munkavégzést?
Részlet a válaszából: […] A Mt. 117. § (1) bekezdésének j) pontja értelmébenidénymunkának tekintendő az olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagyvégzett szolgáltatás természete miatt – a munkavégzés körülményeitőlfüggetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai túlszolgálati díjának elszámolása

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos állományába tartozók délutáni-éjszakai pótlékát és a készenléti pótlékát melyik főkönyvi számlára könyveljem? Melyiket kell az 511244. egyéb kötelező, illetve pótlékra és melyiket a 512244. készenléti, ügyeleti helyettesítés díjára könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagját atúlszolgálatért megillető díjazást, valamint hatályos jogszabályi előírásokszerinti megállapított műszakpótlék összegét a költségvetési szervek elemiköltségvetésének összeállításáról szóló Tájékoztató alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Vezető túlórája

Kérdés: Vezető besorolású köztisztviselő októbertől áprilisig rendkívül sok túlórát kénytelen ellátni. A munkáltató ezt nem veszi tudomásul, írásban pedig azért nem írja elő a túlórát, mert a vezető köztisztviselőt úgysem illeti meg díjazás annak ellenértékeként. Semmilyen korlátja nincsen az ilyen típusú túlóráztatásnak? Kérhető-e a munkáltatótól az, hogy írásban rendelje el a túlmunkát?
Részlet a válaszából: […] Egy köztisztviselő (és természetesen a vezető esetében is) aheti munkaidő negyven óra, mely hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken8-14 óráig tart. Amunkáltatói jogkört gyakorló vezető a köztisztviselő munkaidő-beosztásátettől eltérően is meghatározhatja, de a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.

Túlmunka díjazása

Kérdés: A pályázatokat önkormányzatunk számára a polgármesteri hivatal köztisztviselői írják, általában munkaidőn kívül. A nyertes pályázatok után milyen módon tudnánk a köztisztviselőinket díjazni, hogy az önkormányzat költségvetésére nézve az ne jelentsen indokolatlan terhet. Megbízási szerződést köztisztviselővel köthetünk-e pályázatírásra?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőnek olyan feladatot is el kell látnia akérdésben felvetett esetben, ami vagy munkaidejébe nem fér bele, vagy amunkaköri leírásában foglalt feladatokon mutat túl.Kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy mindig a munkáltatóhatározza meg, hogy egy-egy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.

Túlóradíj

Kérdés: Adminisztratív dolgozónk "rendszeresen" végez túlmunkát a délutáni órákban. Jogszerű-e az 50 százalékkal megemelt túlóradíj kifizetése?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként pontosítani kell a túlmunka fogalmát. Az Mt. 126. § (1) bekezdése meghatározza, hogy rendkívüli munkavégzésnek minősül – egyebek mellett – a munkaidőkereten felüli munkavégzés. Eszerint rendkívüli munkavégzés – többek között – a rendes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.

Megbízási szerződés saját dolgozóval munkakörébe tartozó feladatokra

Kérdés: Iskolánk rendszeresen szervez nyilvános koncerteket, koncertsorozatokat, általában a hét végén és szombaton. Kérdésünk, hogy az állományban lévő technikai dolgozót megbízhatjuk-e olyan feladat ellátásával, amely a főmunkaidejében munkaköri feladata?
Részlet a válaszából: […] ...szerint számára előírható feladatra nem fizethető.A kérdésben megjelölt esetben a dolgozók részére a többletfeladatok ellátásáért túlmunkadíj és/vagy jutalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.