Üzemanyag-megtakarítás

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk 2 db gépjárművet üzemeltet. A gépjárművezető részére szabályozásunk szerint számlák alapján fizetjük ki az üzemanyagot. A saját szabályozásunk értelmében üzemanyag-megtakarítás kifizetésére nincs lehetőség. Ezen helyi szabályozás mellett van-e mód arra, hogy a gépkocsivezetőnek bizonylat (számla) nélkül megtérítsük a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt gépjárműkenőanyag-felhasználás (üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség) ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkentenikell a munkáltató által a gépjárművezető munkavállaló számáraüzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összegből maximum havi százezer forintmértékben. Üzemanyag-megtakarítást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Kenőanyag-felhasználás adóvonzata

Kérdés: A polgármesteri hivatal a gépjárműveit vezető gépkocsivezetők számára a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelő mértékben kenőanyagot ad ki a hivatal anyagraktárából. A kiadott kenőanyag mennyiségét a negyedéves átlagos futásteljesítményt figyelembe véve határozzuk meg, és azt előlegként adjuk ki. A teljes kiadott mennyiség - feltételezhetően - nem kerül felhasználásra, de azzal a gépjárművezetőket nem számoltatjuk el, mivel a hivatkozott kormányrendelet szerinti mértékig a juttatás igazolás nélkül elszámolható. Helyesen járunk-e el, vagy a megmaradt kenőanyag tekintetében adóköteles bevétele keletkezik a gépjárművezetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésükben hivatkozott 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletszemélyijövedelemadó-kötelezettségről, illetve -mentességről kizárólag azüzemanyag-megtakarításra vonatkozó Szja-tv. 27. §-ának rendelkezésérehivatkozik. Eszerint az Szja-tv. 27. § (1) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Megtakarított/túlfogyasztott üzemanyag elszámolása az analitikus nyilvántartásban

Kérdés: Intézményünk 1 db személygépkocsit üzemeltet. A gépkocsivezető menetlevelet használ. A tankolásról az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Az intézmény úgy határozott, hogy az üzemanyag-megtakarítás nem illeti meg, ill. a túlfogyasztást sem kell megtérítenie. Az analitikus könyvelésben a megtakarított, ill. túlfogyasztott üzemanyagot hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az üzemanyag vásárlásáról és annak felhasználásáról azáltalános követelményeknek megfelelően kell az analitikus nyilvántartástvezetni mennyiségben és értékben. A gépkocsivezető által tankolt (vásárolt)üzemanyagot az intézmény nevére kiállított számla alapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Gépkocsi üzemanyagköltségének elszámolása

Kérdés: Intézményi gondnokságunk 3 db gépjárművet üzemeltet. Ügyeleti szolgálatunk részére 1 db Niva személygépkocsit, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 2 db Ford Transit kisbuszt. A Ford kisbuszok alkalmanként bérfuvarozást is vállalnak saját útjaikon kívül, a Niva csak a szakfeladat fuvarozását látja el. A három gépjárművezető részére minden hónap elején meghatározott összegű üzemanyag-előleget biztosítunk. Ők a következő hónap elején számolnak el az előző hóra felvett előleggel. Számlát nem hoznak tankolásaikról, hanem az APEH által negyedévente közzétett üzemanyagárral és a közlekedési felügyelet által meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma szerint számolunk el. Helyes ez így? Amennyiben számlát kell hozniuk, mi a teendő akkor, ha a számlák végösszege magasabb, mint a kiszámított költség, illetve mi a helyzet abban az esetben, ha kevesebb?
Részlet a válaszából: […] ...akkor, ha a számlákalapján elszámolt üzemanyagköltség nagyobb a fogyasztási norma figyelembevételévelszámított értéknél.Ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítás forintosított összegekifizethető adómentesen a gépjárművet vezető alkalmazottnak. [Az Szja-tv. 24....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk több gépkocsit üzemeltet, melyek esetében számításokkal alátámasztott üzemanyag-megtakarításért fizetünk a sofőrök részére. Mi tekinthető alapnormának abban az esetben, ha a 60/1992. Korm. rendelet műszaki adatokról szóló melléklete nem tartalmazza adott gépkocsi műszaki adatait, és a gyártó a gépkocsi fogyasztási adatait városi, országúti és kombinált közlekedés kategóriákban határozza meg? Esetleges túlfogyasztás után kell-e az önkormányzatnak kifizetői adót fizetnie, mivel az üzemanyag-túlfogyasztás a gépkocsivezető egyéb természetbeni juttatásának is felfogható?
Részlet a válaszából: […] A gyártó által közölt fogyasztási adatok közül egy időszakon belül vagy a városi és az országúti, vagy pedig a kombinált norma alkalmazható. A városi fogyasztás természetesen csak az útnyilvántartás szerinti városban megtett km-ekre számolható el, és ilyen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki tevékenységének ellátásához saját gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyagköltség elszámolásánál keletkező túlfogyasztást kötelezően meg kell-e téríttetni a gépkocsivezetővel, ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítást kötelezően ki kell-e részére fizetni? Ha igen, milyen jogszabályra történő hivatkozással tegyünk ezen kötelezettségünknek eleget?
Részlet a válaszából: […] ...adózás szempontjából sem az üzemanyag-túlfogyasztás megtéríttetése, sem az üzemanyag-megtakarítás kifizetése nem kötelező.A túlfogyasztással kapcsolatos adókötelezettség (44 százalék szja) 2000. január 1-jétől megszűnt. Viszont az üzemanyag-megtakarítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Üzemanyag-elszámolás

Kérdés: Az intézmény 1 db személygépkocsit üzemeltet. Menetlevelet használ a gépkocsivezető. Tankoláshoz az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Kell-e készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, illetve üzemanyagelőleg-elszámolási nyomtatványt alkalmazni? Kell-e kimutatást készíteni üzemanyag-megtakarításról, ill. üzemanyag-túlfogyasztásról, ha az intézmény úgy határoz, hogy a megtakarítás nem illeti meg a gépkocsivezetőt, ill. a túlfogyasztást sem kell neki megfizetni? Hogyan kell az üzemanyag-elszámolást szabályszerűen végezni? Elegendő csak a számla alapján kifizetni a tankolást?
Részlet a válaszából: […] ...esetben is az anyagbeszerzéshez elszámolásra kiadott összegekre vonatkozó nyilvántartási és elszámolási előírásokat kell alkalmazni. Az üzemanyag-megtakarítás kifizetését a megtakarítás összegét bizonyító számításokkal kell alátámasztani. Azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Cégautóadó

Kérdés: Költségvetési szerv választhatja-e a cégautóadó-fizetést a menetlevél vezetése helyett?
Részlet a válaszából: […] ...vezetni akkor, ha az adott jármű után megfizeti a költségvetési szerv a cégautóadót. Ha a menetlevél vezetésétől eltekintenek, akkor üzemanyag-megtakarítás nem fizethető ki adómentesen. A 2004. évtől hatályos rendelkezések szerint egyébként a cégautóadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Személygépkocsi magáncélú használatának adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk kiegészítő tevékenységként, szabad kapacitását kihasználva mozgássérültek szállításával is foglalkozik. Hogyan szabályozzuk a gépkocsik parkolását? A sofőrök parkolhatnak-e a lakóhelyükön, ha a másnap reggeli szállítási cím közelebb van az otthonukhoz, mint az intézmény zárt udvara (ahol különben parkolniuk kell)? Elszámolhatunk-e üzemanyag-megtakarítást?
Részlet a válaszából: […] ...mértékéről - a személygépkocsi beszerzési évének és beszerzési árának függvényében - a 70. § (3) bekezdése rendelkezik.Az üzemanyag-megtakarítás szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az adott gépkocsi után cégautóadó fizetésére kötelezett-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Üzemanyag-megtakarítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gépkocsikat rendszeresen használják munkavégzésük során olyan dolgozók is, akik nem hivatásos gépkocsivezetők. Ha a gépjármű használata során üzemanyagot takarítanak meg az Szja-tv. 25. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, kaphatnak-e adómentesen pénzt ezen a jogcímen a hivatásos gépkocsivezetőkhöz hasonlóan?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 25. § (2) bekezdése nem írja elő feltételként, hogy üzemanyag-megtakarítás címén csak a gépkocsivezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részesülhetnek juttatásban. Amennyiben a gépkocsi használatával kapcsolatos dokumentációból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.
1
2