Gépjárművek üzemanyag- felhasználásának elszámolása – városban és földúton történő vegyes üzemeltetés

Kérdés: Önkormányzatunk két személygépkocsit üzemeltet. Az egyik a tanyagondnoki szolgálaté, a másikat pedig egyéb utánfutóval történő szállításra és a tanyagondnoki jármű helyettesítésére használjuk. A tanyagondnoki szolgálat szállítja az ebédet a szociális étkezőknek, kül- és belterületen egyaránt. A tanyagondnoki személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási normája (újonnan vásárolt) a forgalmazó által kiadott dokumentum alapján városi 10,2 l/100 km, városon kívüli 7,4 l/100 km, vegyes 8,4 l/100 km. Hogyan állapítsuk meg az üzemanyag-felhasználást, melyik normát alkalmazzuk a külterületi földúton, ahol kb. minden 100 m-en meg kell állni, és melyiket a szilárd útburkolaton, ahol megállás nélkül, folyamatosan közlekedik akár 50 km-t is? Ugyanezek a kérdések felvetődnek a másik gépjármű esetében is, ahol egyfajta fogyasztási normát ismerünk, ami 11,2 l/100 km. Amikor üzemanyag-felhasználást számolunk, a rendelkezésre álló fogyasztásinorma-adatok mikor hitelesek, milyen hatóság által kiadott fogyasztásinorma-adatok fogadhatók el?
Részlet a válaszából: […] ...valamint az üzemanyag-vásárlásoknál kiállított bizonylatok szerinti költséget össze kell vetni, és meg kell állapítani az üzemanyag-megtakarítás, illetve az esetleges túlfogyasztás költségét. Az üzemanyag-megtakarítás és túlfogyasztás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Üzemanyag-megtakarítás

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk 2 db gépjárművet üzemeltet. A gépjárművezető részére szabályozásunk szerint számlák alapján fizetjük ki az üzemanyagot. A saját szabályozásunk értelmében üzemanyag-megtakarítás kifizetésére nincs lehetőség. Ezen helyi szabályozás mellett van-e mód arra, hogy a gépkocsivezetőnek bizonylat (számla) nélkül megtérítsük a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt gépjárműkenőanyag-felhasználás (üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség) ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkentenikell a munkáltató által a gépjárművezető munkavállaló számáraüzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összegből maximum havi százezer forintmértékben. Üzemanyag-megtakarítást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Kenőanyag-felhasználás adóvonzata

Kérdés: A polgármesteri hivatal a gépjárműveit vezető gépkocsivezetők számára a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelő mértékben kenőanyagot ad ki a hivatal anyagraktárából. A kiadott kenőanyag mennyiségét a negyedéves átlagos futásteljesítményt figyelembe véve határozzuk meg, és azt előlegként adjuk ki. A teljes kiadott mennyiség – feltételezhetően – nem kerül felhasználásra, de azzal a gépjárművezetőket nem számoltatjuk el, mivel a hivatkozott kormányrendelet szerinti mértékig a juttatás igazolás nélkül elszámolható. Helyesen járunk-e el, vagy a megmaradt kenőanyag tekintetében adóköteles bevétele keletkezik a gépjárművezetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésükben hivatkozott 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletszemélyijövedelemadó-kötelezettségről, illetve -mentességről kizárólag azüzemanyag-megtakarításra vonatkozó Szja-tv. 27. §-ának rendelkezésérehivatkozik. Eszerint az Szja-tv. 27. § (1) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Megtakarított/túlfogyasztott üzemanyag elszámolása az analitikus nyilvántartásban

Kérdés: Intézményünk 1 db személygépkocsit üzemeltet. A gépkocsivezető menetlevelet használ. A tankolásról az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Az intézmény úgy határozott, hogy az üzemanyag-megtakarítás nem illeti meg, ill. a túlfogyasztást sem kell megtérítenie. Az analitikus könyvelésben a megtakarított, ill. túlfogyasztott üzemanyagot hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az üzemanyag vásárlásáról és annak felhasználásáról azáltalános követelményeknek megfelelően kell az analitikus nyilvántartástvezetni mennyiségben és értékben. A gépkocsivezető által tankolt (vásárolt)üzemanyagot az intézmény nevére kiállított számla alapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Gépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Intézményünk önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező önkormányzati költségvetési szerv. Gépkocsit hivatali célú használatra nemrégiben kaptunk, de a pontos elszámolásban még bizonytalanok vagyunk. Eddig jelentkező gondjaink a következők: 1. Ritkán külföldi útjaink is előfordulnak, de az ott vásárolt üzemanyagról a nálunk használatos bizonylattól eltérő dokumentumot állítanak ki. Hogyan kell forintban szabályosan elszámolni a külföldön vásárolt üzemanyagot? 2. Belföldi forgalomban üzemanyag-megtakarítás esetében milyen módon kell vagy lehet juttatásban részesíteni a gépkocsivezetőt, annak milyen szja-vonzata van, illetve üzemanyag-túllépés esetén mi a teendő? Van-e ún. túllépési határ, amitől már szankciót kell alkalmazni? Fentieken kívül esetenként rendezvényeinken külföldi állampolgárságú előadók is közreműködnek, amiért előadói díjat kapnak. Ezenfelül utazási költségtérítésben részesíthetők-e? Ha a válasz igen, akkor milyen formában? Információnk szerint az ottani szolgáltatók számlát intézményünk részére nem állítanak ki. Az előadók csak az adott országra vonatkozó jeggyel tudnának elszámolni, de azt visszautazás miatt nem is tudják leadni. A külföldi fizetőeszközben vásárolt jegyet hogyan lehet szabályszerűen forintban kifizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a forintbanvaló kiszámításánál.A személyi jövedelemadó szempontjából nincs törvényiakadálya annak, hogy a költségvetési szerv az üzemanyag-megtakarítás értékétkifizesse a tulajdonában (üzemeltetésében) lévő gépjárművet vezetőalkalmazottjának. Az Szja-tv. 24...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.

Útnyilvántartás

Kérdés: Cégautóadó fizetése mellett kell-e útnyilvántartást vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...ha az adott személygépkocsi után ahavi adótételt megfizetik. Ebben az esetben az útnyilvántartásnak csak akkorvan jelentősége, ha az üzemanyag-megtakarítást szándékukban áll kifizetni.Ugyanis az útnyilvántartás (menetlevél) vezetésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Választott tisztségviselő költségtérítésének adózási szabályai

Kérdés: Egy közalapítvány választott tisztségviselőinek költségátalánya hogyan adózik, milyen járulékok terhelik? Nyilatkozhatnak-e, hogy tételesen kívánnak a költségeikkel elszámolni, 90%-os vagy csak 100%-os jövedelmet lehet figyelembe venni? A közalapítvány kuratóriumi titkárának tiszteletdíját a vállalkozásában – számla ellenében – el lehet-e számolni? Közalapítvány esetében a külföldi kiküldetés napidíja hogyan adózik, milyen járulékokat kell megfizetni? Költségvetési intézmény személygépkocsiüzemanyag-elszámolásánál az üzemanyag-megtakarítás elszámolható-e a 60/1992. Korm. rendelet szerint, illetve a megtakarítás ebben az esetben kifizethető-e?
Részlet a válaszából: […] ...szempontjából a költségvetésiintézmények is kifizethetik adómentesen a Szja-tv. 25. § (2) bekezdésének a)pontjában meghatározott üzemanyag-megtakarítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.

Gépkocsi üzemanyagköltségének elszámolása

Kérdés: Intézményi gondnokságunk 3 db gépjárművet üzemeltet. Ügyeleti szolgálatunk részére 1 db Niva személygépkocsit, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 2 db Ford Transit kisbuszt. A Ford kisbuszok alkalmanként bérfuvarozást is vállalnak saját útjaikon kívül, a Niva csak a szakfeladat fuvarozását látja el. A három gépjárművezető részére minden hónap elején meghatározott összegű üzemanyag-előleget biztosítunk. Ők a következő hónap elején számolnak el az előző hóra felvett előleggel. Számlát nem hoznak tankolásaikról, hanem az APEH által negyedévente közzétett üzemanyagárral és a közlekedési felügyelet által meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma szerint számolunk el. Helyes ez így? Amennyiben számlát kell hozniuk, mi a teendő akkor, ha a számlák végösszege magasabb, mint a kiszámított költség, illetve mi a helyzet abban az esetben, ha kevesebb?
Részlet a válaszából: […] ...akkor, ha a számlákalapján elszámolt üzemanyagköltség nagyobb a fogyasztási norma figyelembevételévelszámított értéknél.Ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítás forintosított összegekifizethető adómentesen a gépjárművet vezető alkalmazottnak. [Az Szja-tv. 24....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk több gépkocsit üzemeltet, melyek esetében számításokkal alátámasztott üzemanyag-megtakarításért fizetünk a sofőrök részére. Mi tekinthető alapnormának abban az esetben, ha a 60/1992. Korm. rendelet műszaki adatokról szóló melléklete nem tartalmazza adott gépkocsi műszaki adatait, és a gyártó a gépkocsi fogyasztási adatait városi, országúti és kombinált közlekedés kategóriákban határozza meg? Esetleges túlfogyasztás után kell-e az önkormányzatnak kifizetői adót fizetnie, mivel az üzemanyag-túlfogyasztás a gépkocsivezető egyéb természetbeni juttatásának is felfogható?
Részlet a válaszából: […] A gyártó által közölt fogyasztási adatok közül egy időszakon belül vagy a városi és az országúti, vagy pedig a kombinált norma alkalmazható. A városi fogyasztás természetesen csak az útnyilvántartás szerinti városban megtett km-ekre számolható el, és ilyen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki tevékenységének ellátásához saját gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyagköltség elszámolásánál keletkező túlfogyasztást kötelezően meg kell-e téríttetni a gépkocsivezetővel, ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítást kötelezően ki kell-e részére fizetni? Ha igen, milyen jogszabályra történő hivatkozással tegyünk ezen kötelezettségünknek eleget?
Részlet a válaszából: […] ...adózás szempontjából sem az üzemanyag-túlfogyasztás megtéríttetése, sem az üzemanyag-megtakarítás kifizetése nem kötelező.A túlfogyasztással kapcsolatos adókötelezettség (44 százalék szja) 2000. január 1-jétől megszűnt. Viszont az üzemanyag-megtakarítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.
1
2