Váltó

Kérdés: Váltóval kiegyenlített adóköveteléssel kapcsolatos a kérdésünk. Egy önkormányzati adóalany (helyi vállalkozó) cége ellen felszámolási eljárás indult. Jelentős összegű gépjárműadó-, iparűzésiadó- és adópótlék-tartozása van az önkormányzat felé. Az önkormányzati adóhatóság bejelentette a vállalkozóval szembeni követelését a felszámolónál, aki azt vissza is igazolta. A felszámolás elrendelését követően - a felszámolás törtévére - is merült fel gépjárműadó- és iparűzésiadó-fizetési kötelezettsége a vállalkozónak, amit szintén visszaigazolt a felszámoló. Erre - a felszámolás közbeni követelésre - érkezett egy magánszemélytől vételi ajánlat, aki váltóval egyenlítené ki az önkormányzat adókövetelésének egy részét. Ha az önkormányzat elfogadja a váltót, annak beváltásakor a bevételt milyen jogcímen kell könyvelni? Az eredeti követelés (gépjárműadó, iparűzési adó) jogcímén, vagy más egyéb bevételként? Ha egyéb bevételként kell elszámolni, akkor hogyan törölhető az adótartozásként nyilvántartott követelés azon része, amelyet a váltóval kifizettek?
Részlet a válaszából: […] ...különbözet összegét veszteségként kell elszámolni, amelyet az önkormányzati vagyon védelme tekintetében aggályosnak tartunk.A tőkeváltozást helyesbíteni kell a különbözettel, ha az eladási ár alacsonyabb, mint a követelés könyv szerinti értéke, amely egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.
Kapcsolódó címkék:  

Váltóval megfizetett ellenérték áfája

Kérdés: Önkormányzatként vissza szeretnénk igényelni a ránk áthárított áfát. Hogyan kell értelmezni az Áfa-tv. 48. § (7) bekezdésében megfogalmazott megfizetettség szabályt? Megfizetettnek minősül-e az ellenérték, ha azt váltóval fizetik meg?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtó adóalannyal szembeni -tartozása megszűnik. Az adó-visszaigénylési kérelem teljesítése vonatkozásábanaz ellenérték váltóval történő kiegyenlítése megfizetettséget eredményez.Következésképpen annak az adóalanynak, aki/ amely az Áfa-tv.48....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.