Végelszámolással megszűnő gazdasági társaság

Kérdés: Önkormányzati társulás saját alapítású, 100%-osan tulajdonában lévő kft.-je 2018-ban végelszámolásra került, a cégbíróság is törölte. A végelszámoló viszont a megszűnt kft. számlájáról csak 2019. januárban vezettette át a társulás számlájára - a vagyonfelosztásban az alapítóra engedményezett - összeget.
Kérdéseim:
1. 2018-ban a társulás kivezetheti-e ezt a részesedést a könyveiből (az állományi számláról)?
2. Az alapítói tőke 500 E Ft volt, ennél nagyobb összeg lett visszavezetve a megszűnt kft. bankszámlájáról 2019-ben. Hogyan kell a könyvelést 2018-ban és 2019-ben elvégezni?
Részlet a válaszából: […] ...végelszámolással megszűnő gazdasági társaság végelszámolójának záró beszámolót és vagyonfelosztási javaslatot kellett készíteni. A vagyonfelosztási javaslatot a végelszámolást lezáró beszámoló mérlege és az azt alátámasztó leltár adatai alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
Kapcsolódó címkék:  

Víziközmű-társulat végelszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a víziközmű-társulat végelszámolással történő megszűnése után átvette a társulat vagyoni eszközeit (tárgyi eszközök); az önkormányzati utakon végzett víziközmű-társulati felújítások nyilvántartási számláit; pénzeszközeit; tartozásállományát. Hogyan kell ezeket az önkormányzat könyveiben megjeleníteni mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben? Az önkormányzat a pénz átvételére külön elkülönített számlát nyitott, melyre terveink szerint a későbbiekben befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat fogja kezelni. A később befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat milyen főkönyvi számlán kell könyvelni? A társulat egyes esetekben részletfizetést engedélyezett. Azok havi befizetéseit hogyan kell megjeleníteni a költségvetési és pénzügyi számvitelben?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanakkor nem azonos a Vgt. 35. §-ának (3) bekezdésében meghatározott víziközmű-társulati érdekeltségi hozzájárulással.A végelszámolás számviteli feladatait a 2006. évi V. törvény VIII. fejezete és azonkívül még a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.
Kapcsolódó címkék: