Jólteljesítési biztosíték

Kérdés: Iskolánk egy beruházás kapcsán több olyan számlát kapott, amiben jólteljesítési biztosíték szerepel. Ezeket a számla teljes összegével aktiváltuk, a jólteljesítési biztosítékokat mint szállítói tartozást tartottuk nyilván. Év végén az a döntés született, hogy ezeknek a tartozásoknak egy részét elengedik, így kivezetésre kerültek a 9244 számlával szemben. Az idén viszont az iskola úgy döntött, hogy mégis kifizetnék ezeket a számlákat. A kérdésem az, hogy hogyan tudom szabályosan visszavezetni tartozásnak?
Részlet a válaszából: […] A jólteljesítési biztosítéknak az a szerepe, hogy a megrendelő, szerződő félnek biztosítékot adjon a többletköltségek fedezésére, ha a kivitelező nem teljesít. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén közvetlen kielégítési alapot biztosít úgy, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Lakásszövetkezet nem tag tulajdonosaként fizetett költségek (felújítási hozzájárulás, közös költség)

Kérdés: Lakásfenntartó szövetkezetnek a lakásszövetkezeti tag, illetve nem tag tulajdonos önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) által fizetett közös költség és felújítási hozzájárulás adójogi megítélése az Áfa-tv. vonatkozásában. A fenti fizetési kötelezettségekkel összefüggésben kapnia kell-e számlát a gazdasági társaságnak, vagy elégségesnek bizonyul a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az említett költségek pl. csekken történő megfizetése úgy, hogy a közösköltség- és felújításialap-fizetési kötelezettség összegéről 12 havi, előre kitöltött csekk gondoskodik?
Részlet a válaszából: […] Az adott lakásfenntartó szövetkezet a lakásszövetkezetitörvény hatálya alá tartozó lakásszövetkezet, mely a lakásszövetkezetitörvényben foglaltaknak megfelelően téríttet meg költségeket a tagokkal,illetve a nem tag tulajdonosokkal (jelen eset szerinti gazdasági társasággal)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Korengedményes nyugdíjazás munkáltatót terhelő kiadásainak elszámolása

Kérdés: Dolgozónk 2008. január 9-én tölti be a reá irányadó előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt (60 évet). Mivel törvényileg már csak az idén van arra lehetőség, hogy munkaviszonyának megtartása mellett menjen el nyugdíjba, ezért szeretne korengedménnyel nyugdíjba menni az idei évben. Úgy tudjuk, erre lehetősége van abban az esetben, ha a munkáltató megállapodást köt vele a korengedményes nyugdíjazásról, és nyilatkozatban vállalja, hogy a korengedményes nyugdíj idejére járó nyugdíj összegét és a postaköltséget egy összegben befizeti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]. Intézményünk bérszámfejtését központilag a Magyar Államkincstár végzi. Kérdésünk az, hogy a munkáltató által befizetett nyugdíj- és postaköltség könyvelési tételei melyek?
Részlet a válaszából: […] 2007. évben korengedményes nyugdíjat vehetnek igénybe aférfiak, az irányadó nyugdíjkorhatár (62 év) betöltését megelőző legfeljebb 5évvel korábban, azaz 57 éves kortól, amennyiben – rendelkeznek 38 év szolgálati idővel, valamint – megállapodnak a foglalkoztatóval abban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Közgyógyellátási igazolvány utáni térítési díj

Kérdés: Az alábbi problémák megoldásához kérjük segítségüket. Hová kell helyesen könyvelni az 1993. évi III. tv. 53. § (1) bekezdésében meghatározott méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolvány után a megyei egészségbiztosítási pénztárnak fizetett térítési díj összegét?
Részlet a válaszából: […] A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott méltányosságbólkiállított közgyógyellátási igazolvány után a megyei egészségbiztosításipénztárnak fizetett térítési díj összegét, mint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Végleges pénzeszköz átadása közalapítvány létrehozására

Kérdés: Ha önkormányzat közalapítványt hoz létre, az e célra elkülönített alapítási összeget miért kell véglegesen átadott pénzeszközként kiadásba helyezni, amikor a közalapítvány megszűnésekor meglévő vagyon visszajár az alapítóknak? A véglegesen átadott pénzeszközökről ugyanis nem kell nyilvántartást vezetni. Így következhetett be, hogy az önkormányzat azt sem tudja, hány nonprofit szervezetet alapított. Nem az lenne tehát a legcélszerűbb megoldás, ha az ilyen célra fordított összeg pénzügyi befektetésként szerepelne az önkormányzat könyveiben és mérlegében?
Részlet a válaszából: […] A pénzeszköz rendelkezésre bocsátásának más a célja a pénzügyi befektetéseknél és a más a közösségi célokat megvalósító nonprofit szervezet alapításánál.Pénzügyi befektetés esetében azért bocsátják rendelkezésre a pénzeszközt, hogy azzal hozambevételhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.

Idegen eszközön végzett felújítás, beruházás

Kérdés: A települési önkormányzat alapítványt hozott létre, melynek bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány ezen pénzekből a település fejlesztését szolgáló beruházásokat hajt végre (pl. közútfelújítás stb.), önállóan szerződve a kivitelezőkkel. A kivitelezők számlájának áfatartalmát visszaigényli. Az önkormányzatnak nyilván kell-e tartania a tulajdonában lévő eszközökön ilyen módon végrehajtott felújítások, beruházások értékét? Ha igen, hogyan, mi alapján kell az analitikus nyilvántartásokba ezeket felvezetni úgy, hogy a főkönyvi könyveléssel és az ingatlankataszter nyilvántartásával is egyezzen?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat végleges pénzeszközátadást teljesített, az azt jelenti, hogy – ha külön megállapodást nem kötött – lemondott a pénzeszköz felhasználási jogosultságáról. Vagyis a pénzeszköz az alapítvány vagyonát képezi, amelyből felújítást, beruházást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Kezességvállalás beváltásának elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a környező településekkel csatornatársulatot hozott létre és kezességet vállalt. Minden év elején viszik a pénzünket kezesség címén. Hol tartom nyilván ezeket az összegeket: a 3912. A költségvetési szervek függő kiadásai forgalmi számlán vagy a 19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) számlacsoportban?
Részlet a válaszából: […] A kezességet a könyvvitelben a költségvetési szervek nem tartják nyilván.Abban az esetben, ha az önkormányzatnak kezességvállalás miatt fizetnie kell, akkor azt a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell elszámolni. Pl. végleges pénzeszköz-átadásként (államháztartáson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.

Dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét?
Részlet a válaszából: […] A dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét a 3842. Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás előirányzatának teljesítése főkönyvi számlán kell elszámolni. A költségvetési beszámoló "04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.