Előirányzat-felhasználási terv és a likviditási terv

Kérdés: Az előirányzat-felhasználási terv (Áht. 24. §) és a likviditási terv (Áht. 78. §) alatt ugyanazt a dokumentumot kell érteni, vagy ez két külön dokumentum? Van olyan önkormányzat, ahol két külön melléklet a költségvetési rendeletben, de találkoztam olyan megoldással is, hogy "előirányzat-felhasználási és likviditási terv" címen egy darab táblázat. Ha két külön dokumentum, akkor a likviditási tervnek kell egyáltalán a költségvetési rendelet mellékletében szerepelnie? Havonta felülvizsgálandó, így elméletileg havonta változhat a tartalma.
Részlet a válaszából: […] ...és a likviditási tervet nem kell a Kincstárnak megküldeni.Az Áht. 24. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletével együtt el kell készíteni az előirányzat-felhasználási tervet. Az elő­irányzat-felhasználási terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.
Kapcsolódó címke:

Támogatás nyújtása, ellenőrzése

Kérdés: Önkormányzat által alapított és 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kft.-vel - melynek alapító okiratban rögzített fő tevékenysége: egyéb sporttevékenység (közhasznú) - az önkormányzat támogatási szerződést köt az alapító okiratban rögzített közhasznú feladat ellátására. A kft. pályázatot ír ki, és ennek alapján támogatást kíván nyújtani (az önkormányzattól kapott támogatás terhére) önkormányzati fenntartású oktatási, nevelési intézmények (iskolák, óvodák) és más nem önkormányzati fenntartású sporttevékenységet ellátó szervezetek részére. Kérdéseink: - a kft. a működtetése és tevékenysége ellátására kapott támogatásból nyújthat-e további támogatásokat, - a fenti esetben hogyan biztosított az Áht. 13/A. § (2) bekezdése szerint a támogatott ellenőrzése a felhasználás és számadás tekintetében, tekintettel arra, hogy a továbbtámogatott szervezettel az önkormányzat nem áll semmilyen jogviszonyban sem?
Részlet a válaszából: […] ...ellenszolgáltatásaként. Szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés nem minősülintézményfinanszírozásnak. Az önkormányzat költségvetési rendeletében afeladatok ellátása mindkét módon történhet. Mivel 100%-os tulajdonú a nonprofitkft., ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.
Kapcsolódó címkék: