Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszából: […] ...kell könyvelni a központi költségvetési szervek által ahitelintézetek javára átutalt és jóváírt összeget, a dolgozóknak folyósítotttámogatásokat és kölcsönöket, a kezelési költség azon összegét, amelyet aközponti költségvetési szervek átvállaltak a dolgozóktól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címke:

OTP-nél vezetett munkáltatói lakásépítés-támogatás számlára beérkezett törlesztő részletek terhére vállalt kötelezettségvállalás

Kérdés: A minisztérium a dolgozó 2006-os lakáskölcsön-kérelmére írásban nyilatkozta, hogy az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 2007-ben befolyó lakáskölcsön-törlesztő részletekből tudja biztosítani a kért kölcsön összegét. Kérdésem, hogy az írásos nyilatkozat kötelezettségvállalásnak minősül-e, ha igen, melyik évet terheli, és melyik főkönyvi számlán kell könyvelni, 0-ásba, vagy 445-tel szemben?
Részlet a válaszából: […] ...A törlesztő részletek attól az időponttól minősülnekköltségvetési pénzeszköznek, amikor a törlesztő részletek terhére kifizetetttámogatások összegével növelik a költségvetési előirányzatot, és az előirányzatteljesítéseként pénzforgalom nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.