Erdőgazdálkodás számvitele

Kérdés: Az önkormányzat saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre és a szállításra egy külső vállalkozóval kötött szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére tűzifa kitermelése és szállítása megnevezéssel. A fát az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A vállalkozó annyi fát termel ki, amennyi azonnal felhasználásra is kerül. Kérem, szíveskedjenek levezetni ennek a könyvelését!
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 26. § szerint:"(1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Folyószámlahitel

Kérdés: Önkormányzatunk 2016-ban úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését?
Részlet a válaszából: […] A Stabilitási tv. rendelkezik az adósságot keletkeztető ügyletek hozzájárulásának részletes szabályairól. A likvid hitel a folyamatos működéshez felvett hitel, amit a gazdasági éven belül vissza kell fizetni. A likvid hitel lehet: folyószámla, munkabér és rulírozó hitel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Könyvelési feladatok kiszervezése

Kérdés: A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok könyvelését csak kizárólag a közös hivatal végezheti, vagy kiadható külsős szervnek is (pl. könyvelőirodának)?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. §-ának (2) bekezdése szerint csak a 9. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti, azaz csak működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása történhet a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
Kapcsolódó címkék:  

Könyvelési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál

Kérdés: Végezheti-e a gazdálkodási feladatokat (könyvelést, beszámolókészítést, költségvetés-készítést stb.) önkormányzati hivatalnál külső könyvelőcég?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági szervezet az a szervezeti egység, amely felel egyrészt- a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:  

Áttérés kettős könyvelésre

Kérdés: Egyházi intézmény vagyunk. Évekkel ezelőtt áttértünk a kettős könyvvitelre. Az adófolyószámlák akkori egyenlege a főkönyvi számlákra nem került felvezetésre. Tehát a könyvelés és a folyószámlák egyenlege mindig eltér. Milyen könyvelési tétellel lehetne ezt javítani?
Részlet a válaszából: […] ...a 466-467-es áfa főkönyvi számla a 468-os áfa elszámolási számlára.A kérdés felveti annak lehetőségét is, hogy az egyszeres könyvvezetés idején sem jártak el jól az adók könyvelése tekintetében, és az egyszeres beszámolók sem tartalmazták az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.
Kapcsolódó címkék:  

Üzemeltetésbe adás

Kérdés: Egy önkormányzati társulás 0-ra leírt gépet, berendezést, illetve járműveket átad üzemeltetésbe egy közszolgáltatást végző cégnek. Melyek a helyes könyvelési lépések?
Részlet a válaszából: […] Az üzemeltetésbe adáskor üzemeltetési szerződés megkötése mellett az önkormányzat az üzemeltetésbe adandó eszközöket tételes leltár alapján adja át a közszolgáltatást végző cégnek. A közszolgáltatást ellátó cég köteles az átvett eszközökkel a közfeladatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […]  Az önkormányzati hivatal illetményének elszámolása és aszemélyi juttatási kiadások finanszírozásának számviteli elszámolása akövetkező módon történik:- a kötelezettségvállalás állományba vétele   T 0751 - K 0975 - bruttó illetmények és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

Hatos számlaosztály

Kérdés: ÖMG intézmény vagyunk (GESZ), saját adószámmal, költségvetéssel. Hozzánk rendeltek 10 ÖM intézményt, önálló adószámmal és költségvetéssel. Mit javasolnak 2012-re? Kell-e hatos számlaosztályt nyitni? Ha igen, milyen mélységben? Az intézményeknél az irodai adminisztráció, az igazgató és helyettese, valamint a GESZ-iroda költségei melyik hatos számlaosztályon szerepeljenek? Nem szeretném túlbonyolítani, ezért csak a legszükségesebb bontások kellenének. Mit takar a 63 és a 64 főkönyvi számlacsoport?
Részlet a válaszából: […]  A 6. számlaosztály alkalmazásáról 2012-ben is sajáthatáskörben dönt a költségvetési szerv. A 6. számlaosztály alkalmazása,megnyitása nem kötelező. Amennyiben a 6. számlaosztály használata mellett döntenek,akkor ebben a számlaosztályban fogják kimutatni a közvetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Elismert követelés

Kérdés: Napközi otthonos óvodánk főzőkonyhával rendelkezik, és igény esetén vendégétkezést is biztosít. Az elmúlt években az étkezési térítési díjak megfizetése utólag történt, hó végén. Ez azt eredményezte, hogy folyamatosan voltak hátralékos étkezők, akik nem fizették meg az étkezési térítési díjat. A mai napig is van néhány személy, akik viszonylag nagy összegű tartozást halmoztak fel. Az étkezési térítési díjak befizetése készpénzben történt az óvodában, melyről az élelmezésvezető készpénzes számlát állított ki. A nem fizető egyének esetében az elfogyasztott ételekről analitikus nyilvántartást vezetnek, ahonnan az elfogyasztott adag, valamint a fizetendő összeg kigyűjthető. Az óvoda önállóan működik, de nem önállóan gazdálkodik, az önkormányzat van megbízva a gazdálkodással. A követelések kimutatása a mérlegben (önkormányzat mérlegében) elismert vevői tartozás esetén lehetséges. Mi tehát a teendő, hogyan lehet "elismertetni" a tartozásokat a vevőkkel? Nyilatkoztatni kell az elfogyasztott étellel - dátum, összeg feltüntetésével - kapcsolatban? És ha nem ismeri el, illetve nem reagál a vevői elismerő nyilatkozatra, mi a teendő? Mi a teendő akkor, ha az illető külföldön dolgozik, tehát egyáltalán nem elérhető (itthoni tartózkodása bizonytalan)? Az elismerő nyilatkozatok megelőzik a felszólító levelet, vagy függetlenek egymástól?
Részlet a válaszából: […] A belső szabályozásban is törekedniük kell arra, hogy aszolgáltatás nyújtása, azaz külső személy részére történő étkeztetés esetén aszolgáltatás térítési díjának megfizetése ne utólag történjen, hanem azt megelőzően,ezzel kiküszöbölhető a kifizetetlen számlák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Fordított áfa

Kérdés: Pályáztunk ingatlanátalakításra, melyet elnyertünk. Az ingatlanátalakítás fordított adózás alá esik. Könyveléstechnikája megjelent a 2058. számú kérdés alatt. Adómentes tevékenységhez vesszük igénybe, tehát áfával aktiváljuk. Amivel gondom van, az az előirányzat könyvelése. Erre félig választ ad a 2288. számú kérdés "Fordított áfa előirányzata". Könyvelésünk a következő: Számla kifizetése T 123 K 3311 100 210 KTK Áfát is lekönyveljük pénzforgalom nélküli tételként: T 18122 K 499 25 T 499 K 919 25 Majd állományba vesszük: T 121 K 4122 125 Befizetjük a fordított áfakötelezettségünket: T 56 K 3311 25 131 KTK Előirányzatosítom az beruházás fordított áfáját: T 497 K 18 25 210 KTK T 919 K 497 25 312 KTK Áfabefizetés a dologi kiadásunkat csökkenti. Az áfa kiadás-bevétel előirányzatosításával az áfaberuházás már a helyére került. Pályázat utófinanszírozott, elszámolás után kapjuk meg a pénzt, átvett pénzeszközként. Kérdésem, hogy hová előirányzatosítsam az "Átvett pénzeszközt"? Nettó érték után 100 21 KTK Intézményi beruházás. Áfa értéke után 25 13 KTK Dologi kiadás? A 2288. sz. kérdés utolsó mondatát sem értem. Ha az előirányzatot megemelem mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, ezáltal a költségvetés főösszege is megnő. "Ez a pénzforgalomban nem eredményez változást". Amikor lekönyvelem pénzforgalom nélküli tételként az áfa bevételt-kiadást, megnő a forgalma ezeknek a főkönyvi számláknak. Az előirányzatosítás után az áfa pénzforgalom nélküli mozgását is bejelentettem a kincstárba, mint kiadást és bevételt, hogy egyezzen a főkönyv és a kincstár, tehát megjelent a pénzforgalomban is.
Részlet a válaszából: […] Amikor megkapják az ingatlan átalakítását, felújítását végzőszállítóktól a számlát, akkor a fordított áfás számlán szereplő nettó összegetpénzforgalomban könyvelik le a megfelelő 1. főkönyvi számlára, a 124.Ingatlanok felújítása főkönyvi számlára a 3311....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
16