Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

157 találat a megadott könyvvezetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Erdőgazdálkodás számvitele

Kérdés: Az önkormányzat saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre és a szállításra egy külső vállalkozóval kötött szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére tűzifa kitermelése és szállítása megnevezéssel. A fát az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A vállalkozó annyi fát termel ki, amennyi azonnal felhasználásra is kerül. Kérem, szíveskedjenek levezetni ennek a könyvelését!
Részlet a válaszból: […]nevelésével, gondozásával kapcsolatosan felmerülő, a telepített erdőhöz hozzákapcsolható tételeket az erdőberuházás bekerülési értékében kell elszámolni mindaddig, amíg az erdőt rendeltetésszerűen használatba nem veszik. Az erdő bekerülési értékének része a fatelepítés költsége, a fák pótlásának költsége, az erdő gondozásának költsége, az erdő kivágásáig felmerülő minden közvetlenül felmerült költség. Az erdőberuházás tehát a telepítéstől az aktiválásig tart, ez pedig hosszú, több éven keresztül tartó folyamat. Az erdőberuházás kimutatott értéke az évek alatt folyamatosan nő, valós értéke pedig ennél még gyorsabban.A saját kivitelezés, előállítás számviteli elszámolása a következő:1. Költségek a pénzügyi számvitel szerintT 5 - K 1-4Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitel szerintT 6/7 - K 5912. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerintT 11/152 - K 572T 591 - K6/73. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT 3641 - K 3642A kitermelt fa kerül leszállításra a vállalkozó által a szerződés szerinti feltételekkel és összegben. A kitermelés és szállítás vásárolt szolgáltatás lesz, mivel a vállalkozóval erre kötöttek megállapodást, és ezt az elvégzett szolgáltatást kiszámlázza az önkormányzat részére.A szolgáltatásvásárlás számviteli elszámolása a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T 0021 - K 053(2)b) Általános forgalmi adó T 0021 - K 0535122. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapján T 3655 - K 32/33b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T 3641 - K 32/33c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T 84 - K 32/333. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T 053(2) - K 0021T 0022-K 053(2)b) Általános forgalmi adó T 053512 - K 0021T 0022-K 053512c) Nettó előleg teljesítésként T 053(3) - K 003d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T 053513 - K 0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt) T 52 - K 4213T 6/7 - K 591b) Előleg rendezése T 4213 - K 3655c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T 3641 - K 4213d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T 4213 - K 3641e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T 84 - K 4213f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T 4213 - K 845. A számla kiegyenlítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4697
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Folyószámlahitel

Kérdés: Önkormányzatunk 2016-ban úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését?
Részlet a válaszból: […]napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K0591122b) KöveteléskéntT0981122 - K0041c) TeljesítéskéntT005 - K09811232. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT3311 - K42193. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvitel szerintT0591123 - K0034. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT4219 - K33115. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K053532b) TeljesítéskéntT053533 - K0036. A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) KötelezettségkéntT853 - K4213b) TeljesítéskéntT4213 - K33117. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K053372b) TeljesítéskéntT053373 - K0038. Számlát terhelő díjak, jutalékok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4270
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Könyvelési feladatok kiszervezése

Kérdés: A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok könyvelését csak kizárólag a közös hivatal végezheti, vagy kiadható külsős szervnek is (pl. könyvelőirodának)?
Részlet a válaszból: […]használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása történhet a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével.A költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4095
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Könyvelési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál

Kérdés: Végezheti-e a gazdálkodási feladatokat (könyvelést, beszámolókészítést, költségvetés-készítést stb.) önkormányzati hivatalnál külső könyvelőcég?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és- a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.Az Ávr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján az utóbbi - működtetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos - feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet. A jogszabály azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3957
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Áttérés kettős könyvelésre

Kérdés: Egyházi intézmény vagyunk. Évekkel ezelőtt áttértünk a kettős könyvvitelre. Az adófolyószámlák akkori egyenlege a főkönyvi számlákra nem került felvezetésre. Tehát a könyvelés és a folyószámlák egyenlege mindig eltér. Milyen könyvelési tétellel lehetne ezt javítani?
Részlet a válaszból: […]főkönyvi számla a 468-os áfa elszámolási számlára.A kérdés felveti annak lehetőségét is, hogy az egyszeres könyvvezetés idején sem jártak el jól az adók könyvelése tekintetében, és az egyszeres beszámolók sem tartalmazták az adók előírását.Sajnos a kérdező azt sem árulta el, hogy pontosan milyen adókról van szó, költségként, ráfordításként elszámolandókról, mint például a szociális hozzájárulási adó, vagy ráfordításként nem elszámolandó, például áfa, szja. Feltételezzük, hogy az adóutalásokat könyvelhették, a bankszámlával történő egyezőség biztosítása miatt, valószínűleg az előírások, kötelezettségek könyvelése maradhatott el.A kötelező mérlegegyensúlyt, illetve azt, hogy a nyitó számlának ne legyen egyenlege, feltehetőleg úgy biztosították, hogy a nyitó számla egyenlegét eredménytartalékba könyvelték. Ha ez történt, akkor az adótartozásokat, túlfizetéseket az előző évek eredménytartaléka terhére kellene elszámolni, és úgy felvinni a könyvekbe. Ha az összes hibahatás eléri valamelyik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3922
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Üzemeltetésbe adás

Kérdés: Egy önkormányzati társulás 0-ra leírt gépet, berendezést, illetve járműveket átad üzemeltetésbe egy közszolgáltatást végző cégnek. Melyek a helyes könyvelési lépések?
Részlet a válaszból: […]tulajdonában maradnak.A még 0-ig le nem íródott eszközök után értékcsökkenést az önkormányzat számol el az üzemeltetésre átadott eszközök után. A 0-ig leíródott, átadásra kerülő eszközök állományának átvezetése is a 16-os számlaosztályba történik, azon belül is a 0-ig leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományi számlára.Az üzemeltető, közfeladatot ellátó cég az átvett eszközöket a mérlegében nem mutathatja ki, és nem számolhat el értékcsökkenést az eszközök után. Az üzemeltetőnek kötelessége az üzemeltetésre átvett eszközökről analitikus nyilvántartást vezetni értékben és mennyiségben. Az átvevőnek év végén az átvett eszközöket leltározni kell, és ezt a leltárt az önkormányzat részére megküldeni.Számviteli elszámolása a következő:1. Az átadásra kerülő eszközök állományának átvezetése- bruttó érték kivezetéseT 41231 - K 11-13 állományi számlák41331- bruttó érték átvezetéseT 161 - K 4123141331- értékcsökkenés kivezetéseT 11-13 - K 41231értékcsökkenés számlák 41331- értékcsökkenés átvezetéseT[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3322
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszból: […] K 992 - a költségvetési szervet még megillető önkormányzati támogatás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint   T 321 - K 9412 - a költségvetési szervet még megillető támogatás elszámolása funkcionális osztályozás szerint   T 999 - K 992 - első központi támogatás, abból forgótőke-levonás   T 39292 - K 499 - forgótőke-levonás rendezése   T 499 - K 4821 - központi támogatás különbözete megérkezése   T 321 - K 4821 - első központi támogatás rendezése MÁK-adatszolgáltatás alapján   T 4821 - K9412 - nettó járandóság és tb-ellátás egyéni számlára utalása (ha a MÁK utalja a nettó bért, akkor az összeg MÁK-nak történő utalása)   T 39212 - K 321 - levonás, költségvetési szervet megillető előleg   T 39212 - K 3922 - levonás, havi étkezési jegy   T 39212 - K 39292 - forgótőke-visszapótlás   T 39292 - K 499 - nettósítási különbözet elszámolása   T 499 - K 39212 - kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítésének elszámolása   T 0975 - K 0751 - intézmények részére történő, illetménnyel kapcsolatos támogatás utalása közgazdasági osztályozás szerint   T 3712 - K 499 […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3173
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Hatos számlaosztály

Kérdés: ÖMG intézmény vagyunk (GESZ), saját adószámmal, költségvetéssel. Hozzánk rendeltek 10 ÖM intézményt, önálló adószámmal és költségvetéssel. Mit javasolnak 2012-re? Kell-e hatos számlaosztályt nyitni? Ha igen, milyen mélységben? Az intézményeknél az irodai adminisztráció, az igazgató és helyettese, valamint a GESZ-iroda költségei melyik hatos számlaosztályon szerepeljenek? Nem szeretném túlbonyolítani, ezért csak a legszükségesebb bontások kellenének. Mit takar a 63 és a 64 főkönyvi számlacsoport?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó elveket, a vetítési alapot, a felosztáskor alkalmazandó mutatókat a költségvetési szerv belső szabályzatában határozza meg. A tárgyi eszközök saját vállalkozásban történő felújítási és javítási kiadásai a 61. Karbantartó részleg kiadásai számlacsoportban kerülnek kimutatásra. Azoknak a műhelyeknek és üzemeknek a kiadásai, amelyek közvetlenül a gazdálkodó szervezet feladatellátását szolgálják (pl. a mosoda, hőközpont, konyha), a 62. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai számlacsoportban kerülnek elszámolásra. A 63. Szakmai egységek számlacsoport kiadásai között jelenik meg az alaptevékenység részeként működő szakmai részlegek kiadása. A laboratóriumok, a szertárak kiadásai kerülnek ebbe a számlacsoportba. Több, azonos szakágazathoz tartozó szakfeladat kiadásait a 64. Szakágazatok közvetett kiadásai számlacsoportban kell kimutatni. Ha egy épület vagy berendezésének üzemeltetésével kapcsolatos kiadások elszámolása történik a 6. számlaosztályban, akkor az a 65. Épületek fenntartásának kiadásai számlacsoportban történik. A vállalkozási tevékenység érdekében jelentkező kiadások, az önálló termelő- és szolgáltatóüzemek kiadásainak elszámolása történik a 67. Vállalkozói részleg közvetett kiadásai számlacsoportban, amelyek kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3151
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Elismert követelés

Kérdés: Napközi otthonos óvodánk főzőkonyhával rendelkezik, és igény esetén vendégétkezést is biztosít. Az elmúlt években az étkezési térítési díjak megfizetése utólag történt, hó végén. Ez azt eredményezte, hogy folyamatosan voltak hátralékos étkezők, akik nem fizették meg az étkezési térítési díjat. A mai napig is van néhány személy, akik viszonylag nagy összegű tartozást halmoztak fel. Az étkezési térítési díjak befizetése készpénzben történt az óvodában, melyről az élelmezésvezető készpénzes számlát állított ki. A nem fizető egyének esetében az elfogyasztott ételekről analitikus nyilvántartást vezetnek, ahonnan az elfogyasztott adag, valamint a fizetendő összeg kigyűjthető. Az óvoda önállóan működik, de nem önállóan gazdálkodik, az önkormányzat van megbízva a gazdálkodással. A követelések kimutatása a mérlegben (önkormányzat mérlegében) elismert vevői tartozás esetén lehetséges. Mi tehát a teendő, hogyan lehet "elismertetni" a tartozásokat a vevőkkel? Nyilatkoztatni kell az elfogyasztott étellel - dátum, összeg feltüntetésével - kapcsolatban? És ha nem ismeri el, illetve nem reagál a vevői elismerő nyilatkozatra, mi a teendő? Mi a teendő akkor, ha az illető külföldön dolgozik, tehát egyáltalán nem elérhető (itthoni tartózkodása bizonytalan)? Az elismerő nyilatkozatok megelőzik a felszólító levelet, vagy függetlenek egymástól?
Részlet a válaszból: […]ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Belső szabályozás kérdése az is, hogy adott esetben, ha az étkező személy nem fizette ki utólag a havi étkezési térítési díjat, akkor részére újabb étkezési lehetőséget számára addig nem biztosítanak. A nem fizető egyének esetében az elfogyasztott ételekről analitikus nyilvántartás vezetése önmagában nem elegendő, a számla kiállítása ez esetben is szükségszerű. A könyvviteli mérlegükben csak abban az esetben mutatható ki a fennálló követelés, ha az elismert követelés lesz. Elismert követelésről pedig csak abban az esetben lesz szó, ha az étkező elismerő nyilatkozata rendelkezésükre áll. Mérlegfordulónapon egy egyenlegközlő levelet kell küldeniük számára, amelyben szerepeltetik a mérlegfordulónapon fennálló és a nyilvántartásukban szereplő tartozás összegét. Ezt a követelést akkor tudják elismertnek tekinteni, ha az étkező személy ezt a tartozást elismerte, az óvodát erről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2862
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Falunap

Kérdés: A Költségvetési Levelek 134-es számában megjelent 2706-os kérdésre adott válaszhoz kapcsolódva szeretném megkérdezni, hogy az ilyen jellegű kiadásokat (pl. falunapon nyújtott vendéglátás) milyen "5-ös" kiadási számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány), ide nem értve az értékpapírt. Mivel a főzőversenyen részt vevők, helyezettek nem üzleti partnerek, hanem független felek, a tárgyjutalomban a lakosság közül a versenyen részt vevők részesülnek, ezért a tárgyjutalom nem minősül üzleti ajándéknak. A falunapon a lakosságnak adott kisebb ajándék adása lehet adómentes és adóköteles természetbeni juttatást attól függően, hogy hogyan érvényesül az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.35. pontja. Adómentes természetbeni juttatásként adható a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék. A lakosságnak nyújtott természetbeni juttatás kiadások könyvelése magánszemélyhez nem köthető természetbeni juttatásként (akár adóköteles, akár adómentes) az 52229. főkönyvi számlán könyvelendő. Abban az esetben, ha nem mindenki részesül ebben a juttatásban, nem kap minden résztvevő, csak a helyezettek, akkor a fentebb leírt feltételek nem valósulnak meg, ezért a juttatás adóköteles természetbeni juttatás lesz. Adóköteles természetbeni juttatás az ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha az a kifizető által nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, verseny díja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2810
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést