Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszából: […]  A 355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatásafőkönyvi számlán kell könyvelni a központi költségvetési szervek által ahitelintézetek javára átutalt és jóváírt összeget, a dolgozóknak folyósítotttámogatásokat és kölcsönöket, a kezelési költség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Önkormányzati költségvetési szerv devizaszámla-vezetési lehetőségei

Kérdés: Az Áht-vhr. 103-104. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek számláiról. Ennek értelmében szolgáltatás nyújtásából származó – külföldi támogatásnak, segélynek nem minősülő – bevételek fogadására nyithat-e devizaszámlát a helyi önkormányzat költségvetési szerve?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzat költségvetési szerve részére azÁht-vhr. 104. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kizárólag– háziorvosi szolgálat ellátásának kimutatására,– fogorvosi szolgálat ellátásának kimutatására,– fedezetbiztosításra történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

OTP-nél vezetett munkáltatói lakásépítés-támogatás számlára beérkezett törlesztő részletek terhére vállalt kötelezettségvállalás

Kérdés: A minisztérium a dolgozó 2006-os lakáskölcsön-kérelmére írásban nyilatkozta, hogy az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 2007-ben befolyó lakáskölcsön-törlesztő részletekből tudja biztosítani a kért kölcsön összegét. Kérdésem, hogy az írásos nyilatkozat kötelezettségvállalásnak minősül-e, ha igen, melyik évet terheli, és melyik főkönyvi számlán kell könyvelni, 0-ásba, vagy 445-tel szemben?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségvállalás feltételeit az Áht-vhr. 134. §-a (4)bekezdésének b) pontja, valamint (7) bekezdése és az Áht. a 12/A. §-ának (2)bekezdése a következők szerint szabályozza: "(4) Központi költségvetési szerv(b) a következő év(ek) előirányzata terhére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszából: […] A lakásépítés munkáltatói támogatására elkülönítettpénzeszközöket továbbra is a 365. Lakásépítés munkáltatói támogatása főkönyviszámlán kell elszámolni. A pénzeszközök elkülönített számlára történőátvezetésénél az ideiglenesen átadott és átvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott lakásépítési támogatás előirányzat-módosítási szabályai

Kérdés: A visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési munkáltatói támogatást, amelyre a keretet 1. az előirányzat-felhasználás számlával költségvetési támogatásból, 2. intézményi többletbevételből utalunk át az OTP lakásalap számlára, 2.3 Egyéb felhalmozási kiadás vagy a 3. Kölcsönök soron kell-e előirányozni?
Részlet a válaszából: […] A központi költségvetési szerveknek a visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési támogatás összegét, függetlenül attól, hogy a kölcsönfolyósításnak mi a forrása, a kölcsönök soron kell kiadási előirányzatként megtervezni, vagy módosítani az előirányzatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézménynél a dolgozó részére biztosított lakásépítési kölcsön folyósítását, annak törlesztését, valamint a 344 Lakásépítési számla forgalmát érintő kamat és jutalék összegét?
Részlet a válaszából: […]

A nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása új számviteli elszámolási szabályait a 11. szám 281. kérdésére adott válasz tartalmazza.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése

Kérdés: A 307/2002. Korm. rendelet 23. §-a szerint megváltozott a munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése. Kérem az ezzel kapcsolatos könyvelési tételeket (nyitás, kölcsön adása, kölcsön törlesztése, kezelési költség, kamat jóváírás stb.) részletesen leírni.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelési szabályai kizárólag az önkormányzati körben (polgármesteri hivatalok és intézményei) változtak. Az új elszámolási szabályokat a Költségvetési Levelek 11. számának 281. kérdésére adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati területen 2003. január 1-jétől a dolgozók lakásépítésére és -vásárlására nem szabad a 365. főkönyvi számlát alkalmazni, hanem a 344. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímű számlát kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.