Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott lakásépítés támogatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Részlet a válaszból: […]      (KTK: 290) funkcionális osztályozás szerint   T 72, 751 K 1999 lakásépítési számlán jóváírás   T 355 K 4122, 4132 kölcsönfolyósítás (a kölcsön jóváírása a dolgozó egyéni számláján)   T 194141 K 41231, 41331   T 41231, 41331 K 355 kezelési költség dolgozót terhelő része   T 194141 K 41231, 41331   T 41231, 41331 K 355 kezelési költség munkáltatót terhelő része   T 4122, 4132 K 355 kiadásként történő elszámolás közgazdasági osztályozás szerint   T 5562 K 499 funkcionális osztályozás szerint   T 72, 751 K 599 bevételként történő elszámolás közgazdasági osztályozás szerint   T 499 K 194541         (KTK: 540) funkcionális osztályozás szerint   T 1999 K 992, 9951 dolgozót terhelő késedelmi kamat előírása   T 194141 K 41231, 41331 lakásépítési számlán jóváírt kamat   T 355 K 41231, 41331 az előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalt lakásépítési számlán kapott kamat rendezése (legalább negyedévente) átutalt kamat kivezetése   T 41231, 41331 K 355 közgazdasági osztályozás szerint   T 3311 K 9162122 funkcionális osztályozás szerint   T 1999 K 992, 9951 kölcsön elengedése   T 41231, 41331 K 194141 kiadásként történő elszámolás közgazdasági osztályozás szerint   T 5752 K 499 (KTK: 132) funkcionális osztályozás szerint   T 72 K 599 bevételként történő elszámolás közgazdasági osztályozás szerint   […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3227
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: OTP-nél vezetett munkáltatói lakásépítés-támogatás számlára beérkezett törlesztő részletek terhére vállalt kötelezettségvállalás

Kérdés: A minisztérium a dolgozó 2006-os lakáskölcsön-kérelmére írásban nyilatkozta, hogy az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 2007-ben befolyó lakáskölcsön-törlesztő részletekből tudja biztosítani a kért kölcsön összegét. Kérdésem, hogy az írásos nyilatkozat kötelezettségvállalásnak minősül-e, ha igen, melyik évet terheli, és melyik főkönyvi számlán kell könyvelni, 0-ásba, vagy 445-tel szemben?
Részlet a válaszból: […]előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia." "(2) Az államháztartás alrendszerében tárgyéven túli fizetési kötelezettség - ... - csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható." A 365. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása számlán kezelt (nyilvántartott) pénzeszköz idegen pénzeszköznek minősül, a törlesztő részletek beérkezésekor az nem képezi automatikusan a költségvetési előirányzat részét. A törlesztő részletek attól az időponttól minősülnek költségvetési pénzeszköznek, amikor a törlesztő részletek terhére kifizetett támogatások összegével növelik a költségvetési előirányzatot, és az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1561

3. találat: Központi költségvetési szervnél visszatérítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás elszámolási szabályai

Kérdés: A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
Részlet a válaszból: […]ráterhelték T 41231 - K 194141 - ha a dolgozóra a kezelési költséget még nem terhelték rá T 4122 - K 365 = a dolgozóra ráterhelt késedelmi kamat T 194141 - K 41231 az elkülönített Lakásépítési bankszámláról pénzeszköz visszafizetése - visszautalás T 4122 - K 365 - jóváírás T 3521 - K 194541 vagy 9162 KTK: 540 = a dolgozói törlesztő részleteket az ismételt kölcsönfolyósítás előtt - 1997. évtől - könyvilegesen vissza kell vezetni a költségvetési elszámolási körbe, és ismételten könyvilegesen kiadásba kell helyezni. Könyvelési tételek: T 499 - K 194541 visszavezetés T 1999 - K 992, 995 T 194441 - K 499 ismételt kihelyezés T 7. telj. - K 1999 A kincstári elszámolásnál a könyvileges tételeket önálló átutalási kiegészítő szelvényen is be kell jelenteni. A 194141. Dolgozóknak adott kölcsönök állománya főkönyvi számlán év végén kimutatott állományt a mérlegkészítésnél meg kell bontani következő évi és további évek törlesztő részleteire. Az éves mérlegben a következő évben esedékes tartozásokat a 28. Követelések mérlegsoron kell kimutatni. A mérlegben történő bemutatáshoz nem kell a 19. és a 28. főkönyvi számlák között az átkönyvelést végrehajtani. A mérlegvalódiság érdekében a 194141. főkönyvi számla év végi egyenlegének és a hitelintézet által megküldött IV. negyedévi adóslistában kimutatott decemberi 31-ei állapot szerinti kölcsönállomány összegének meg kell egyezni. Azoknál a költségvetési szerveknél, ahol a lakásépítési számlát az OTP Bank Rt. kezeli és tartja nyilván, a tárgynegyedévben befolyt törlesztő részletek bankszámlán történő jóváírása - a bankszámlaszerződésben foglaltaknak megfelelően - negyedévente egyszer, a tárgynegyedévet követő időszaki teljesítési dátummal történik. Ebből adódóan év végéig pénzforgalmilag csak a harmadik negyedévi törlesztő részletek realizálódnak a 365. főkönyvi számlán, a negyedik negyedévi törlesztő részletek jóváírását, valamint az év végén felszámított kezelési költség terhelését a tárgyévet követő év első negyedévében számolják el pénzforgalmilag a lakásépítési számlán. A költségvetési szervek a munkáltatói kölcsönök állományváltozását a 365. számla forgalmának rögzítésével egyidejűleg az OTP Bank Rt. által megküldött bankszámlakivonat teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1409

4. találat: Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott lakásépítési támogatás előirányzat-módosítási szabályai

Kérdés: A visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési munkáltatói támogatást, amelyre a keretet 1. az előirányzat-felhasználás számlával költségvetési támogatásból, 2. intézményi többletbevételből utalunk át az OTP lakásalap számlára, 2.3 Egyéb felhalmozási kiadás vagy a 3. Kölcsönök soron kell-e előirányozni?
Részlet a válaszból: […]kell kiadási előirányzatként megtervezni, vagy módosítani az előirányzatot. Mindkét forrásból elkülönített kölcsönösszeget át kell vezetni a 365. lakásépítési támogatási számlára. Az átutalás feltétele, hogy a kölcsönfolyósításhoz a szükséges kiadási előirányzat rendelkezésre álljon (KTK 290). A 2004. évtől hatályos Áht. előírások szerint a központi költségvetési szervek saját hatáskörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 616
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése

Kérdés: A 307/2002. Korm. rendelet 23. §-a szerint megváltozott a munkáltató által adott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök könyvelése. Kérem az ezzel kapcsolatos könyvelési tételeket (nyitás, kölcsön adása, kölcsön törlesztése, kezelési költség, kamat jóváírás stb.) részletesen leírni.
Részlet a válaszból: […]könyvelési szabályai kizárólag az önkormányzati körben (polgármesteri hivatalok és intézményei) változtak. Az új elszámolási szabályokat a Költségvetési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 325
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézmény lakásépítési támogatása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a nem kincstári körbe tartozó önkormányzati költségvetési intézménynél a dolgozó részére biztosított lakásépítési kölcsön folyósítását, annak törlesztését, valamint a 344 Lakásépítési számla forgalmát érintő kamat és jutalék összegét?
Részlet a válaszból: […]költségvetési intézmény lakásépítési támogatása új számviteli elszámolási szabályait a 11.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 324
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszból: […]számlának a teljes bevételi és kiadási pénzforgalma a költségvetési körbe tartozik és az év végi egyenlege része a költségvetési szerv pénzmaradvány-elszámolásának. A 365. számlának a 2003. évi nyitás utáni rendezése a következő: T 365 - K 491 Nyitás T 412 - K 365 A számla megszüntetése T 344 - K 46521 A számla egyenlegével azonos összegű felhalmozási bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 469 - K 992, 995 Funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 344 - K 194541 Dolgozói törlesztés közgazdasági osztályozás szerint T 1999 - K 992, 995 Funkcionális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 281