Bér könyvelése

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását és a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Önkéntes önsegélyező pénztárak

Kérdés: Az utóbbi időben egyre több önkéntes önsegélyező pénztártól keresik fel a dolgozókat tagsági viszony létesítése céljából. A dolgozók a befizetett összeg 87%-át a befizetést követően kb. 2 hét múlva visszakapják a számlájukra, az adójóváírás összegét a tárgyhónapban a bérelszámoláskor érvényesíthetik. Így a dolgozók 17%-kal több jövedelemhez juthatnak. Milyen formában határozható meg a visszafizetés jogcíme? Ki a felelős a jogcím megválasztásáért, a visszajuttatott összeg jogosultságáért, a dolgozó vagy az önkéntes önsegélyező pénztár?
Részlet a válaszából: […] ...minősülhetönkéntes kölcsönös biztosítópénztári tevékenységnek. E szerint önkénteskölcsönös biztosítópénztári tevékenység a társadalombiztosítási és szociálisellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatások,továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.
Kapcsolódó címke: