Bér könyvelése

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzat és hivatal esetében a személyi juttatások könyvelése a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IX. Fejezet Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások cím előírásai szerint történik. Az Áhsz. 44. §-ának (4) bekezdése előírja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Hivatali rendben dolgozók munkaidőkerete

Kérdés: Intézményünk strandot üzemeltet. A fizikai dolgozókat több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Mivel az eltérő munkarendesek vannak többségben, minden dolgozót munkaidőkeretesnek számfejtettünk. A központi irányítás és a gazdasági csoport munkatársai hivatali munkarendben, azaz hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig dolgoznak. Kezelhetjük-e őket is munkaidőkeretesnek?
Részlet a válaszából: […] ...azt, hogy a hivatali munkarendben foglalkoztatottakat is munkaidőkeretesnek kell venni. Minden dolgozóra a saját munkaszerződésének megfelelő bérelszámolási rendszert kell alkalmazni.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérdésben közölt munkaidő időtartama arra utal, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem fizet viszont 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Téves számfejtés korrekciója

Kérdés: Intézményünknél téves számfejtés történt, aminek rendezése csak december hónapban történt meg. Kifizetésre és járulékok elutalására nem került sor. Mivel az összeg jelentős, ezért ennek visszakönyvelése még az előző évben szükséges volt (előirányzat, illetve esetleges fedezethiány miatt). A decemberi bér K1101-es rovata mínuszba fordult. Hogyan tudjuk ezt helyesen lekönyvelni a következő évben, illetve milyen összeget határoljunk el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy a jelentős összegű korrekció összegszerűen nagyobb, mint az eredeti decemberi személyi juttatások összege. Mivel a decemberi könyvelési értesítőn e tételek egyben szerepelnek, a számfejtett összeg egyenlegében negatív számot adott.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Berfeladas onellen?rzese

Kérdés: Kerdes: Koltsegvetesi szerv 2016. decemberi berfeladasaban onellen?rzesek miatt az egyik ado-nemen minusz osszeg szerepel. Amikor 2017. januarban a KIRA-lista alapjan konyvelesre kerul a berfeladas, akkor a vegleges kotelezettsegvallalas minusz szam lesz igy. Mi a helyes eljaras ilyenkor, amikor nincs meg az adott rovaton targy-evi penzforgalom, hanem a berfeladas miatt lesz a vegleges kotelezettsegvallalas minuszos?
Részlet a válaszából: […]

A kérdésben leútak alapján követelése van a NAV-val szemben. Ezt a mú‹uszos összeget át kell sorolnia követelésként.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén

Kérdés: Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?
Részlet a válaszából: […] A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 221. §-a értelmében a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […]  Az önkormányzati hivatal illetményének elszámolása és aszemélyi juttatási kiadások finanszírozásának számviteli elszámolása akövetkező módon történik:– a kötelezettségvállalás állományba vétele   T 0751 - K 0975 – bruttó illetmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Jegyzői feladatkör

Kérdés: Kérdésünk a jegyzői feladatkörrel kapcsolatos. A jegyző mely feladatköröket nem láthatja el személyesen? Gondolunk itt elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos feladatkörökre: a pénztárt, valamint az adóügyi feladatokat elláthatja-e személyesen a jegyző, vagy erre kötelező külön ügyintézőt megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni azokata személyeket is, akiknek bankszámla felett rendelkezési joguk van, főkönyvikönyvelési feladatokat látnak el, bérelszámolási munkakört töltenek be.A kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési,érvényesítési feladatot nem végezheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.

Önkéntes önsegélyező pénztárak

Kérdés: Az utóbbi időben egyre több önkéntes önsegélyező pénztártól keresik fel a dolgozókat tagsági viszony létesítése céljából. A dolgozók a befizetett összeg 87%-át a befizetést követően kb. 2 hét múlva visszakapják a számlájukra, az adójóváírás összegét a tárgyhónapban a bérelszámoláskor érvényesíthetik. Így a dolgozók 17%-kal több jövedelemhez juthatnak. Milyen formában határozható meg a visszafizetés jogcíme? Ki a felelős a jogcím megválasztásáért, a visszajuttatott összeg jogosultságáért, a dolgozó vagy az önkéntes önsegélyező pénztár?
Részlet a válaszából: […] Az Eösz. 3. § d) pontja szerint a tagok, illetve közelihozzátartozóik részére nyújthatnak gyermeknevelési támogatást. A támogatásnyújtásának természetesen alapvető feltétele, hogy a tag, illetőleg közelihozzátartozója háztartásában gyermeket neveljen.Az Öpt. 2. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.