Bér könyvelése

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzat és hivatal esetében a személyi juttatások könyvelése a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IX. Fejezet Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások cím előírásai szerint történik. Az Áhsz. 44. §-ának (4) bekezdése előírja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem fizet viszont 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Téves számfejtés korrekciója

Kérdés: Intézményünknél téves számfejtés történt, aminek rendezése csak december hónapban történt meg. Kifizetésre és járulékok elutalására nem került sor. Mivel az összeg jelentős, ezért ennek visszakönyvelése még az előző évben szükséges volt (előirányzat, illetve esetleges fedezethiány miatt). A decemberi bér K1101-es rovata mínuszba fordult. Hogyan tudjuk ezt helyesen lekönyvelni a következő évben, illetve milyen összeget határoljunk el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy a jelentős összegű korrekció összegszerűen nagyobb, mint az eredeti decemberi személyi juttatások összege. Mivel a decemberi könyvelési értesítőn e tételek egyben szerepelnek, a számfejtett összeg egyenlegében negatív számot adott.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Berfeladas onellen?rzese

Kérdés: Kerdes: Koltsegvetesi szerv 2016. decemberi berfeladasaban onellen?rzesek miatt az egyik ado-nemen minusz osszeg szerepel. Amikor 2017. januarban a KIRA-lista alapjan konyvelesre kerul a berfeladas, akkor a vegleges kotelezettsegvallalas minusz szam lesz igy. Mi a helyes eljaras ilyenkor, amikor nincs meg az adott rovaton targy-evi penzforgalom, hanem a berfeladas miatt lesz a vegleges kotelezettsegvallalas minuszos?
Részlet a válaszából: […]

A kérdésben leútak alapján követelése van a NAV-val szemben. Ezt a mú‹uszos összeget át kell sorolnia követelésként.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén

Kérdés: Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?
Részlet a válaszából: […] A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 221. §-a értelmében a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […]  Az önkormányzati hivatal illetményének elszámolása és aszemélyi juttatási kiadások finanszírozásának számviteli elszámolása akövetkező módon történik:- a kötelezettségvállalás állományba vétele   T 0751 - K 0975 - bruttó illetmények és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék: