Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Törölt adószám visszaállítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. szeptember 22. (Költségvetési Levelek 217. szám, 4033. kérdés)

Olvasói kérdés Ha egy társaság adószáma törlésre került, az utóbb visszaállítható-e?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]adózó megszüntetésére irányuló eljárást [Art. 24/B. § (2) bekezdés].Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adózók esetében az adószám törlésekor az állami adóhatóság a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének megállapítását követő napon megkeresi az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a törlés tényének és időpontjának az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése érdekében [Art. 24/B. § (2) bekezdés].Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik, amennyiben az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, ebben az esetben a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján [Evt. 19. § (1) bekezdés e) pont].Társaságok esetében felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az adózó a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz eleget a megadott határidőig. Az adóhivatal a törlésről a cégbíróságot elektronikusan értesíti, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.A cégbíróság a céget - legkésőbb az adóhatóság értesítését követő 15 munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja. A megszűntnek nyilvánítás azonban nem eredményezi a cég törlését, mivel a végzés jogerőre emelkedését követően a cégbíróságnak le kell folytatnia a kényszertörlési eljárást. A kényszertörlési eljárás a cég jogutód nélküli megszűnését eredményezi, amely a végelszámolással és felszámolási eljárással ellentétben a cég visszafordíthatatlan megszűnésére irányul.Az adószám törlését elrendelő határozat ellen azonban fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.A fellebbezéshez elsőként célszerű azt megvizsgálnunk, hogy jogszerű volt-e a törlés, és hogy van-e esély az adószám visszaszerzésére. Elhárítható-e az az ok, ami miatt törölték a céget. Pl. a megadott címen nem volt található a cég, új címet jelentenek be. Ha viszont nem áll érdekében a cégnek az adószám visszaszerzése, akkor a megszűnés szabályai szerint kell a záró bevallásokat elkészíteni.Amennyiben a cégbíróság az adózót nem törli a nyilvántartásából (mert az a törvényes működést helyreállította, és kikerül a kényszertörlés alól), a törölt adószám visszaállítása kérhető a NAV-tól.Az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítése érdekében a honlapján közzéteszi azon adózók nevét, elnevezését és adószámát az adószám törlésére utalással, amely adózók[…]

Figyelmébe ajánljuk

Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünknél gyakran előfordul - különösen az ingyenesen étkező gyermekek esetében -, hogy a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatti távolmaradása esetén nem mondják le az óvodai vagy iskolai étkeztetést, így az étel előállításra kerül. Az őszi-téli időszakban az...

Tovább a teljes cikkhez

A településünkre vidékről bejáró általános iskolások szállítására az önkormányzat szerződést kötött egy buszos szállítócéggel. A cég havonta számlázza a szállítási díjat az önkormányzatunk felé. A számlában a cég 27%-os áfát számol fel. A...

Tovább a teljes cikkhez

Belső szabályzat előírása alapján a napi munkába járáshoz a munkáltató helyi utazási bérletet biztosít a foglalkoztatottaknak bérjövedelemként adózó havibérlet formájában. A juttatás térítése havonta utólagos elszámolással történik. Elfogadható a juttatás...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére