Temetés költségeinek továbbszámlázása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 259. számában (2018. május 8.), 4706. kérdésszám alatt

Kérdés: A Szoctv. 48. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése rögzíti, hogy az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti.
Helyes-e az a gyakorlat, mely szerint az önkormányzat közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza az eltemettetés költségeit az utolsó lakóhely szerinti önkormányzatnak, és a temetkezési vállalat által kiállított számla áfaösszegét pedig visszaigényli az adóhatóságtól?
Válasz (részlet): […]lakóhelye szerinti önkormányzat a temetés költségeit a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatnak megtéríti, nem valósul meg az Áfa-tv. hatálya alá tartozó ügylet. Nem azonosítható tehát a halálozás helye szerinti önkormányzat által teljesített olyan ügylet/szolgáltatásnyújtás, amelyre tekintettel - ellenértékként - történne a költségek megfizetése az utolsó lakóhely szerinti önkormányzat által. Mindezekből az is következik, hogy a köztemetés vonatkozásában a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat nem nyújt közvetített szolgáltatást az utolsó lakóhely szerinti önkormányzat részére.Az Áfa-tv. az adólevonási jogra[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére