Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 265. számában (2018. szeptember 25.), 4787. kérdésszám alatt

Kérdés: Költségvetési szervezetünknek jelenleg nincs kinevezett gazdasági vezetője, azonban az Ávr. 11. §-ának (8) bekezdése értelmében a főigazgató ideiglenes jelleggel a pénzügyi igazgatót jelölte ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására. A pénzügyi igazgató távollétében egy ellenjegyzési jogkörrel meghatalmazott kolléga látja el a pénzügyi ellenjegyzési feladatot, aki ezt a továbbiakban nem kívánja ellátni, azonban lemondó nyilatkozatát a főigazgató nem fogadja el. Kérdésünk, hogy lemondhat-e írásban a pénzügyi ellenjegyzési feladatáról a kolléga?
Válasz (részlet): […]feladatok ellátására a költségvetési szervnél, illetve rögzíti a költségvetési szerv vezetőjének azon kötelességét is, hogy haladéktalanul köteles gondoskodni a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről, addig pedig, amíg ez meg nem történik, a helyettesítés megoldásáról.Azt, hogy az ideiglenesen a gazdasági vezetői feladatok ellátására kijelölt pénzügyi igazgató távollétében a szóban forgó közalkalmazott kolléga köteles-e ellátni -?az egyébként feltehetően Önöknél a gazdasági vezető feladatát képező?- pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, a munkaköre és a munkaköri leírása határozza meg. Amennyiben olyan munkakörben van foglalkoztatva, amelybe ez egyébként beletartozhat, figyelemmel a munkaköri leírás tartalmára is, akkor nem mondhatja[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére