Közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének határideje
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Költségvetési Levelek 267. számában (2018. november 6.), 4821. kérdésszám alatt

Kérdés: A Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése alapján a rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kell gyakorolni. Mi számít a tudomásszerzés időpontjának? Amennyiben a fenntartóval is egyeztetni kell, akkor az egyeztetés időtartamával meghosszabbodik-e a határidő?
Válasz (részlet): […]biztosítása érdekében természetesen egyeztethet a fenntartóval vagy más jogi szakértővel, azonban ha emiatt a határ-idő lejár, az a munkáltató terhére esik. A Kúria Mfv.III.10.689/2017/8. számú határozata kimondta, hogy "a munkáltatói jogkör gyakorlója nincs elzárva attól, hogy a munkajogi intézkedés jogszerűségének biztosítása, az intézkedés költségvonzatainak tisztázása érdekében akár fenntartóval, akár más személyekkel (pl. ügyvéddel) konzultáljon, ez azonban a saját hatáskörébe tartozó intézkedés meghozatalának törvényi határidejét, jelen esetben a Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidőket nem hosszabbítja meg". "Az a jogértelmezés, amely szerint a munka-jogi szabályok[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére