Kártalanítás áfája


Kormányhivatalunk egy adóalany tógazdaságát vírussal fertőzötté nyilvánította, elrendelte a helyi zárlatot, az elhullott, beteg és kereskedelmi méretet el nem érő víziállatok eltávolítását és megsemmisítését. Az adóalany kártalanításban részesült. A kártalanítás áfakötelezettségével kapcsolatban kérdeznénk, hogy ez termékértékesítésnek minősül-e, és milyen áfakulcs alkalmazandó, illetve hogy egyáltalán áfa hatálya alá tartozó ügylet-e? Hogy alakul a számlázási kötelezettség?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. május 17-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5737

[…] ellenében az Áfa-tv. hatálya alá tartozó, főszabály szerint 27%-os adókulccsal adózó szolgáltatásnyújtást teljesítenek.A kártalanítás fejében végzett szolgáltatásnyújtás mint hatósági eljárás keretében hatóságnak nyújtott szolgáltatás, az Áfa-tv. 57. §-ának (2) bekezdése alapján az ellenértéket (a kártalanítás összegét) megállapító jogerős határozatnak a szolgáltatás nyújtójával (a kártalanításra jogosult adóalanynak) történő közlésével minősül teljesítettnek. A "szolgáltatás igénybevevőjének" a járványügyi intézkedést elrendelő hatóság (járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal) minősül, azaz az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontjából következően részére kell a számlát kibocsátani (a NÉBIH csak mint a kártalanítás összegének folyósítása iránt intézkedő szerv vesz részt az eljárásban).A számla kötelező adattartalmát az Áfa-tv. 169. §-a határozza meg, az f) pont értelmében a számla kötelező adattartalmát a következő képezi: "az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott TESZOR'15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető".A hivatkozott előírásnak megfelelően TEÁOR-számot nem kell szerepeltetni a számlán. Ugyanígy nem kötelező adattartalma a számlának az Áfa-tv.-ben hivatkozott vtsz., TESZOR besorolási szám. A számlán az Áfa-tv.-ben meghatározott kötelező adattartalmon felüli adat is szerepeltethető, így az előzőekben említett […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.