Munkavállaló munkaképességének ellenőrzése

Kérdés: Mikor, milyen feltételekkel használhatunk alkoholszondát, hogy ellenőrizzük egy munkavállaló alkoholos befolyásoltságát?
Részlet a válaszából: […] ...gyógyszer szedése, mely alkoholt tartalmaz, bizonyos betegség megléte, mely az alkoholszonda elváltozását okozhatja stb.). A munkavállalói adatkezelési tájékoztató is javasolt, hogy kitérjen arra, hogy milyen adatokat kezel a munkáltató e körben.A munkavállaló, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Alkoholszonda alkalmazása

Kérdés: Hogyan alkalmazható alkoholszonda, ha feltehető, hogy a munkavállaló ittasan végzi a munkáját? Milyen következménye lehet annak, ha valaki alkoholos befolyás alatt dolgozik, erre tekintettel megszüntethető-e a jogviszony, és ha igen, milyen módon? Adatvédelmi (GDPR) szempontból mikor jogszerű az alkoholszondás vizsgálat?
Részlet a válaszából: […] ...technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja. Javasolt tehát utalni erre a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban, illetve leszabályozni a vizsgálat lehetőségét, folyamatát, garanciális szabályait (pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Hitelképesség vizsgálata céljából tájékoztatás adása telefonon hitelintézet számára

Kérdés: Milyen adatvédelmi szabályok vonatkoznak arra, ha egy banktól megkeresnek minket telefonon, és kérik, hogy adjunk tájékoztatást a munkavállaló munkaviszonyáról, keresetéről? Mikor járunk el jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...adására véleményünk szerint több feltétel együttes teljesülése esetén van lehetőség:– az érintettnek hozzá kell járulnia az adatkezeléshez;– a hozzájárulásnak megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia;– a munkáltató azáltal tud meggyőződni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Fegyelmi eljárásról a fenntartó tájékoztatása

Kérdés: Fegyelmi eljárás esetén tájékoztatjuk a fenntartót arról, hogy mely személlyel szemben, milyen tények, adatok alapján folyik fegyelmi eljárás, és milyen szankciót alkalmaztunk. Helyes-e ez az eljárás az új GDPR-szabályokra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A Kúria Mfv.I.10.048/2015./5. számú határozata kimondta, hogy a közalkalmazottal szemben indított fegyelmi eljárásban felrótt kötelezettségszegésekről, a kiszabott fegyelmi büntetésről a munkáltató fenntartójának adott tájékoztatás személyiségi jogot sérthet.Az Mt. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Adatkezelési tájékoztatóban több jogalap egyidejű párhuzamos alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható-e a GDPR szerinti adat-kezelési tájékoztatóban párhuzamosan, egyszerre több jogalap?
Részlet a válaszából: […] ...adatok egyszerre két jogalap alapján nem kezelhetőek az Info. tv. alapján, mivel ez ellentétes a megfelelő tájékoztatás és tisztességes adatkezelés kötelezettségével.Ugyanakkor – megítélésünk szerint – nem kizárt, hogy különböző adatkezelési célok mentén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Gyógyszernek emberen történő kipróbálása kapcsán juttatott költségtérítés

Kérdés: Az egyetemen futó klinikai vizsgálatok kapcsán a vizsgálatokba bevont betegek számára a klinikai vizsgálatot finanszírozó cégek (gyógyszergyártók) legtöbb esetben fizetnek úgynevezett útiköltség-térítést. Ezen költségtérítés bizonyos esetekben az adott gyógyszergyártókon vagy harmadik feleken keresztül kerül kifizetésre a betegeknek, azonban ennek kifizetését a gyógyszergyártók egyre inkább az egyetemen, mint a vizsgálatot lebonyolító intézményen keresztül várják el, azaz az egyetem számára utalnák ezen általuk megállapított átalánydíjazást, és az egyetem feladata lenne ennek kifizetése a betegek számára. Útmutatást szeretnénk kérni arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályok, valamint a GDPR előírásait szem előtt tartva, ezen díjazás a betegek számára történő kifizetéséhez milyen bizonylatok szükségesek.
Részlet a válaszából: […] ...EüM rendelet kimondja, hogy az ilyen klinikai vizsgálatok során az Info. tv., az 1997. évi XLVII. tv, valamint a külön jogszabályokba foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell, és természetesen elsődleges jogforrásként irányadó európai adatvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Helyi önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmény kötelezettségei a GDPR-rel kapcsolatban

Kérdés: Hogyan kell alkalmaznia a helyi önkormányzatoknak, illetve az önkormányzati fenntartású intézményeknek a GDPR rendelkezéseit?
Részlet a válaszából: […] ...intézmények tekintetében azt mondta ki, hogy az adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőség megítélése legfőképpen attól függ, hogy az adatkezelést érintő érdemi döntéseket a fenntartó vagy az intézmény hozza-e meg, de nem szükséges, hogy valamennyi érdemi döntést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Mikor beszélünk közös adat-kezelésről, illetve adat-kezelői-adatfeldolgozói kapcsolatról

Kérdés: Munkaerő-kölcsönzés, illetve iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén közös adatkezelésről vagy adatkezelő-adatfeldolgozó viszonyról van szó? Milyen tartalmú megállapodást kell kötni ezekben az esetekben?
Részlet a válaszából: […] ...a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ez utóbbi esetben beszélünk közös adatkezelésről, tehát ha az adatkezelés célját és eszközeit többen közösen határozzák meg. Adatfeldolgozónak akkor minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Teendők az új, uniós adatvédelmi rendelkezéseknek történő megfeleléssel kapcsolatban

Kérdés: Milyen teendői vannak egy költségvetési szervnek az új uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...a General Data Protection Regulation (GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban, mely jelentősen megváltoztatja az adatkezelési szabályokat. A rendelet minden, az EU területén működő vállalkozást és az EU területén – akár harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések

Kérdés: Milyen adatkezelésekre kell alkalmazni a GDPR-t? Csak a digitálisan megvalósulóra, vagy a papíralapú kezelésre is?
Részlet a válaszából: […] ...kívánnak tenni,– az EU területén belül személyes adatok kezelésére,– az EU-n belül telephellyel rendelkező által az EU-n kívüli adatkezelésre,– az EU területén tartózkodóknak szolgáltató által történő adatkezelésére (ingyenesnél is),– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.
1
2