Cégkapus adóbevallás

Kérdés: Azt olvastuk, hogy a cégeknek január 1-jétől cégkapun keresztül kell beadni az adóbevallásaikat. Vonatkozik ez az előírás a költségvetési intézményekre és önkormányzatokra is?
Részlet a válaszából: […] ...cégkaput a költségvetési intézményeknek és önkormányzatoknak is létre kellett hozni, de 2018. évben még választhattak, hogy adóbevallásaik elküldésére a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhelyet használják. 2019. évtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címkék:    

Fordított áfa bevallása és megfizetése

Kérdés: Fordított áfával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mikor kell a fordított áfát bevallani és megfizetni a NAV részére abban az esetben, ha a kivitelező fordított adózású számlája megérkezett az önkormányzathoz, de annak kifizetésére csak kb. 2-3 hónap múlva kerül sor? A kiegyenlítéshez az önkormányzat még pályázati támogatást vár, ami még nem érkezett meg.
Részlet a válaszából: […] ...15. napjával be kell állítani fizetendő adóként a fordított adózás alá eső ügylet után fizetendő áfát - számla hiányában is - az adóbevallásba.Az adófizetési kötelezettség keletkezésére nincs hatással az a körülmény, hogy a fordított adózás alá eső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaterápiás jutalom

Kérdés: Kell-e a munkarehabilitációs programban részt vevő személy részére kifizetett munkaterápiás jutalom után a kifizetőnek járulékot fizetni? Kell-e erről a magánszemélynek adóbevallást adni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.10. pontja alapján adómentes az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Adóbevallásban szereplő áfa elszámolása

Kérdés: Havi áfabevalló önkormányzati költségvetési szerv vagyunk. Az áfabevallás kontírozásával kapcsolatban kérjük segítségüket. A bevallás részletező adatait tételesen kell-e kontírozni (külön-külön a fizetendő és a levonandó adó összegét a megfelelő főkönyvi számlákra), vagy csak egy összegben kell az elszámolandó pozitív vagy negatív adót kontírozni a bankszámlával szemben?
Részlet a válaszából: […] ...adóbevallásban, egy összegben jelenik meg az előzetesenfelszámított áfa és a fizetendő áfa. Ez az összeg a kettő különbözete. Akönyvviteli elszámolásban azonban a bruttó elszámolás elvét kell követni. Ezazt jelenti, hogy a könyvekben a fizetendő adót bevételként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Fordított adózási kötelezettség határidői

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk. A fordított adózásnál mikor kell befizetni és bevallani az áfát, ha éves bevallók vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezett személye tér el az általános szabálytól (termékbeszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett), azadóbevallás és -megfizetés időpontjával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályoknem állapítanak meg különleges szabályt.Az Art. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Önkormányzati ingatlanon végrehajtott beruházás

Kérdés: Önkormányzat határozott időre bérbe adta művelődési házát áfaalany vállalkozónak, aki toldalék-épületrészt emelt az épülethez. A beruházást saját költségén végezte, az ingatlant nyilvántartásában vezette. A szerződés lejártával térítésmentesen átadta az ingatlant azzal, hogy a piaci érték áfarészének befizetését nem vállalja, rendezze az önkormányzat. A polgármesteri hivatal az áfát az adóhatóság felé bevallotta, megfizette (2008. 02. 15-én). A vállalkozó 2008. 03. 31-én leszámlázta az önkormányzat felé az áfa összegét azzal, hogy ő a bevallásra kötelezett. Várjuk véleményét, hogy miként járjon el az önkormányzat, figyelembe véve azt, hogy az áfabevallást, -fizetést már teljesítette!
Részlet a válaszából: […] A válasz megadásához több olyan körülmény ismeretére isszükség lenne, amelyek a kérdésfelvetésből nem derülnek ki, ezért csakáltalánosságban lehet azokat a szempontokat megadni, amelyek alapjánmegítélhető lesz a helyes adóelszámolás a kérdéses esetben. Amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Teljesítés időpontja folyamatos jogviszony esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek az Áfa-tv. 58. §-ának értelmezésében! Önkormányzatunk iskolabuszjáratot üzemeltet. A szolgáltatást nyújtó céggel 2006. május 1-jétől határozatlan tartamú időre szóló szerződésben állapodtunk meg. A szállítást a cég hétfőtől péntekig munkanapokon végzi. A számla kiegyenlítése a hónapot követő 20-a. Kérdésem a teljesítési időre vonatkozik. Az áfabevallásban a tényleges teljesítés hónapjában, vagy a pénzügyi teljesítés hónapjában kell szerepeltetni a fizetendő adót?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 55. § (1) bekezdése értelmében az adófizetésikötelezettség keletkezésének időpontja az a nap, amikor az ügylettényállásszerűen megvalósul. Ehhez képest az Áfa-tv. 58. § (1) bekezdésébenfoglalt eltérő szabály szerint, ha a felek határozott időre szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

"Szabadfoglalkozású" művészek adó- és járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat képzőművésszel okleveleket és különböző képzőművészeti alkotásokat (kisplasztika, érmék stb.) készíttetett. A művész nem egyéni vállalkozó, magánszemély, aki adószámmal rendelkezik, tevékenységéről számlát állított ki. Nyilatkozatban jelölte, hogy művészeti tevékenységéből származó jövedelme után a személyi jövedelemadót egyénileg fizeti meg, így személyijövedelemadó-előleget nem vontunk a díjazásból. Társadalombiztosítási vagy más egyéb közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik-e a kifizetőnek ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A művészeti, alkotói tevékenységet önálló tevékenységkeretében folytató magánszemélyek egy része nem választja az egyéni vállalkozóijogállást. Az ún. szabadfoglalkozású művész adószámmal rendelkezik, és számlátállít ki, ugyanakkor nem minősül egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 18.

Bevallás késedelmes benyújtása

Kérdés: Már másodszor fordult elő, hogy könyvelőnk a bevallás benyújtását megelőzően kórházba került, így késve tudtuk elküldeni az esedékes bevallást. Kérhetjük-e ilyenkor az adóhatóságtól a bevallási határidő meghosszabbítását, nem szeretnénk ugyanis mulasztási bírságot kapni a késés miatt?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 1. számú melléklete határozza meg, hogy az adózóknaka bevallásukat milyen esedékességi időpontig kell benyújtaniuk. Arra semmifélerendelkezést nem találunk, hogy az adózó akadályoztatása esetén a bevallásraelőírt határidő meghosszabbítását az adóhatóságtól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Adótartozás - bevallás elmulasztása

Kérdés: A társasági adóról szóló törvény (Tao-tv.) szerinti egyik adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy december 31-én ne legyen adótartozás. Elmulasztottuk a feltöltési kötelezettség bevallását, illetve befizetését. Fennáll-e ilyenkor tartozás, vagy a bevallás hiánya miatt nincs?
Részlet a válaszából: […] Az adóhatóság folyószámlarendszerében nyilvántartja az egyeskötelezettségeket (bevallások, határozatok alapján), illetve befizetéseket. Azigazolást a kötelezettségek, illetve befizetések alapján, azok egyenlegekéntállítják ki. Természetesen az adóhatóság az igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címkék:  
1
2