Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott árfolyam tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszból: […]előleg esetén az előleg visszavétele a valuta kiadáskori könyv szerinti árfolyamán történik. Az elszámolásra kiadott előleg elszámolása során az NGM által kiadott könyvelési segédletek alapján a visszavételezésnél a kiadott előleget teljes összegében kell visszavételezni.Amennyiben a felvett előlegből az intézmény nevére szóló költségszámlákat is elszámol a dolgozó, pl. szállás, reptéri transzfer stb., akkor a végleges kötelezettségvállalást a benyújtott számlák alapján az Áhsz. 15. §-ának (5) bekezdése alapján a beszerzés, a szolgáltatás igénybevételének teljesítési időpontja szerinti, az Áhsz. 20. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott árfolyamon átszámított forintértéken kell elszámolni. A kötelezettségvállalás teljesítésének elszámolása az előlegre kiadott valuta könyv szerinti árfolyamán történik.Amennyiben a pénzügyi teljesítés árfolyama kisebb, mint a kötelezettség nyilvántartás szerinti értéke, árfolyamnyereség keletkezik, amelyet az Áhsz. 44. §-ának (3) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben kötelezettség csökkentéseként kell elszámolni. Abban az esetben, ha a pénzügyi teljesítés árfolyama magasabb, mint a kötelezettség nyilvántartás szerinti értéke, árfolyamveszteség keletkezik, amelyet az Áhsz. 44. §-ának (3) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovatokhoz vezetett nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni. A pénzügyi számvitelben árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget kell könyvelni.Az Szja-tv. 6. §-ának (4) bekezdése alapján, a külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetén, ha a bevétel adóelőleg levonására kötelezett kifizetőtől származik, a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamot alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható költség. A napidíjból a 15 eurónak megfelelő forintösszeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5010
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Külföldön bérelt lakás bérletidíj-teljesítési árfolyama

Kérdés: Egy költségvetési szerv (mint: bérbevevő) Németországban magánszemélytől bérel ösztöndíjasai részére lakást. A bérleti díjat a szerződésre hivatkozva előre, minden hónap 3-áig kell megfizetniük. A bérbevevő szerződés és egy belső bizonylat alapján utalja az összeget általában megelőző hónap végével, hogy időben megérkezzen. A német magánszemély nem állít ki sem számlát, sem számlát helyettesítő iratot.
1. Milyen napi árfolyamon kell a számviteli törvény szerint a belső bizonylatot kiállítani?
2. Milyen lehetőségei vannak a bérbevevőnek, ha esetleg több időpont is számításba jöhet?
3. Milyen napi árfolyamon kell a szerződést az előzetes "kötváll." nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszból: […]kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerint azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során -?a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése alapján - alkalmazható Áfa-tv.-nek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is.Az Áfa-tv. 80. §-ának (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt a (2) bekezdésben meghatározott árfolyamot kell alkalmazni, amelya) termék Közösségen belüli beszerzése, illetőleg előleg fizetése esetében, valamint a 60. §-ban említett esetekben a fizetendő adó megállapításakor,b) az 58. §-ban említett esetben a számla kibocsátásakor,c) egyéb esetekben pedig a teljesítéskorérvényes.Az alkalmazandó árfolyam az az utolsó, az (1) bekezdésben meghatározott időpontban érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett ára, amelyeta) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagyb) a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétesz, feltéve hogy a forintra történő átszámításra kötelezett így dönt, és erről a döntéséről az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz.A bérbeadás az Áfa-tv. előírásai szerint az Áfa-tv. 58. §-ában meghatározott határozott időszakos ügyletek közé tartozik. A határozott időszakos ügyleteknél adófizetési kötelezettség megállapításának időpontja tekintetében az alábbi esetek fordulnak elő:a) a fizetési határidő megegyezik az elszámolt időszak (hónap) utolsó napjával, ez esetben a teljesítés, azaz adófizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4738
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: EU-s pályázat keretében külföldi pénznemben kiállított számla forintra történő átváltása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s pályázatot nyert. A szállítói számlák kiegyenlítése euróban történik. A számlák értékét könyveléskor milyen árfolyamon kell átszámítani forintra, a számlavezető pénzintézetünk vagy az MNB középárfolyamán?
Részlet a válaszból: […]történő átváltásának árfolyamát. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-a határozza meg az átváltásra vonatkozó szabályokat. A külföldi pénzértékre szóló eszköz, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Ezt az átszámítást a számlán feltüntetett fizikai teljesítés időpontjában érvényes árfolyamon kell elvégezni. Ha az MNB által nem jegyzett pénznemből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3119
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Aktiváláskor figyelembe vehető árfolyam

Kérdés: Önkormányzatunk az ISPA támogatás keretében beruházást valósít meg. A kivitelező számláját euróban állítja ki. Mi a kiegyenlítéskori árfolyamon könyveljük a számvitelben a befejezetlen beruházás bekerülési értéket. Az aktiválás a kiegyenlítést követően különböző időpontokban, több részletben történik. Kérdésünk: az aktiváláskor milyen árfolyamon kell megállapítani a tényleges bekerülési értéket (az aktiválás vagy a pénzügyi teljesítés napján)?
Részlet a válaszból: […]megállapított árfolyam vehető figyelembe, mert a pénzügyi teljesítés és az aktiválás közötti időszakban nem merült fel pénzügyileg rendezendő árfolyam-különbözet. Megjegyezzük, hogy amennyiben aktiválás után a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan alacsonyabb, mint a piaci érték, értékhelyesbítésre van lehetőség (piaci értékelés). Az értékhelyesbítés összegét elkülönített főkönyvi számlán kell nyilvántartani, és forrásként értékelési tartalékot kell képezni. A piaci értékelést a szóban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2277