MNB-árfolyam alkalmazásának bejelentése

Kérdés: Intézményünk a közösségi beszerzések adóalapjának megállapítása során MNB-árfolyamot alkalmaz évek óta, ezt a számviteli politikánkban is rögzítettük. Most szereztünk tudomást arról, hogy ezt be kellett volna jelenteni az adóhatósághoz. Mi a teendőnk ezzel kapcsolatban, és az elmúlt időszakot hogyan lehet helyrehozni?
Részlet a válaszából: […] ...esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt a (2) bekezdésben meghatározott árfolyamot kell alkalmazni, amelya) termék Közösségen belüli beszerzése, illetőleg előleg fizetése esetében, valamint a 60....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:    

Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...kerülő deviza bekerülési értéke a bekerülés napjára vonatkozó, az Áhsz. 20. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, ami az MNB által közzétett árfolyamot jelenti, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Külföldön bérelt lakás bérletidíj-teljesítési árfolyama

Kérdés: Egy költségvetési szerv (mint: bérbevevő) Németországban magánszemélytől bérel ösztöndíjasai részére lakást. A bérleti díjat a szerződésre hivatkozva előre, minden hónap 3-áig kell megfizetniük. A bérbevevő szerződés és egy belső bizonylat alapján utalja az összeget általában megelőző hónap végével, hogy időben megérkezzen. A német magánszemély nem állít ki sem számlát, sem számlát helyettesítő iratot.
1. Milyen napi árfolyamon kell a számviteli törvény szerint a belső bizonylatot kiállítani?
2. Milyen lehetőségei vannak a bérbevevőnek, ha esetleg több időpont is számításba jöhet?
3. Milyen napi árfolyamon kell a szerződést az előzetes "kötváll." nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszából: […] ...bérbeadó, akkor átvételi elismervény megkövetelhető.Belső bizonylatot a számviteli elszámoláshoz kiállíthat intézményük, de ennek az árfolyamszámítás szempontjából nem lesz jelentősége.Az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a valutapénztárba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címkék:  

EU-s pályázat keretében külföldi pénznemben kiállított számla forintra történő átváltása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s pályázatot nyert. A szállítói számlák kiegyenlítése euróban történik. A számlák értékét könyveléskor milyen árfolyamon kell átszámítani forintra, a számlavezető pénzintézetünk vagy az MNB középárfolyamán?
Részlet a válaszából: […] ...szervnek a számviteli politikájában kell meghatároznia a külföldipénznemben kiállított számla forintra történő átváltásának árfolyamát.A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-a határozzameg az átváltásra vonatkozó szabályokat. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.
Kapcsolódó címkék:    

Aktiváláskor figyelembe vehető árfolyam

Kérdés: Önkormányzatunk az ISPA támogatás keretében beruházást valósít meg. A kivitelező számláját euróban állítja ki. Mi a kiegyenlítéskori árfolyamon könyveljük a számvitelben a befejezetlen beruházás bekerülési értéket. Az aktiválás a kiegyenlítést követően különböző időpontokban, több részletben történik. Kérdésünk: az aktiváláskor milyen árfolyamon kell megállapítani a tényleges bekerülési értéket (az aktiválás vagy a pénzügyi teljesítés napján)?
Részlet a válaszából: […] ...ténylegesen felmerült tételek együttes összege. Ennek megfelelőenaktiváláskor csak a pénzügyi teljesítéskor megállapított árfolyam vehetőfigyelembe, mert a pénzügyi teljesítés és az aktiválás közötti időszakban nemmerült fel pénzügyileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.