Jubileumi jutalom

Kérdés: Egy közalkalmazott az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik: 1980-1987-ig az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott, áthelyezéssel került az önkormányzathoz. 1987-től az önkormányzat alkalmazottja orvosi asszisztensként. Jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából beszámít-e az az időszak, amikor az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott 1992. július 1-je előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. hatálybalépése előtt, azaz 1992. július 1-je előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszony jubileumi jutalomra jogosít mindaddig, amíg az áthelyezéssel a jogviszony meg nem szűnik, kivétel, ha ott is áthelyezés történik, és az áthelyezések szakadatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Ki nem fizetett jubileumi jutalom - áthelyezés

Kérdés: Egy közalkalmazottunk áthelyezéssel került hozzánk korábbi munkahelyéről 2016-ban. Ott szintén közalkalmazott volt. Személyi anyaga szerint akkor lett volna jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra. Ha akkor ezt nem fizették ki részére, akkor jelenlegi munkáltatójaként kötelesek vagyunk-e kifizetni az összeget?
Részlet a válaszából: […] ...áthelyezés háromoldalú megállapodás, melynek eredményeként az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyt úgy kell tekinteni, mintha a közalkalmazott az új munkáltatójánál töltötte volna el. Elszámolási kötelezettség a felek között alapvetően nem keletkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
Kapcsolódó címkék:  

Köztisztviselő jubileumi jutalma - áthelyezés megítélése

Kérdés: 1983. július 1-jétől dolgoztam egy állami cégnél (erdőgazdaság), majd áthelyezéssel kerültem 1993. március 14-ével a helyi önkormányzathoz mint köztisztviselő. A jubileumi évek számításánál figyelembe vehető-e az 1993 előtti időszak az új törvényi változások miatt, jár-e a 30 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […]

A jelenleg hatályos szabályok alapján áthelyezés esetén sem vehető figyelembe a korábbi munkaviszony, így az Ön esetében az erdőgazdaságnál munkaviszonyban eltöltött idő.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.
Kapcsolódó címkék:    

Áthelyezés általános iskolából polgármesteri hivatalba

Kérdés: A helyi (községi) önkormányzat 2012. 01. 01-jével az önállóan működő és gazdálkodó általános iskoláját átszervezéssel önállóan működővé minősíti. Az alapító okirat módosítását már e szerint elkészítette az önkormányzat. A gazdálkodással, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat ettől az időponttól a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya látja el. Az általános iskola gazdasági vezetőjét 2012. 01. 01-jével a polgármesteri hivatalban kívánják foglalkoztatni, melyet az érintett elfogadott. Munkajogilag a bekövetkezett átszervezés miatt a gazdasági vezetőt áthelyezéssel kívánja átvenni a polgármesteri hivatal a korábbi személyi juttatásának változatlanul hagyásával, amely a vezetői pótlékát is tartalmazza. Tudomásunk szerint a bére nem csökkenthető, a munkavégzés helyének megváltoztatása áthelyezéssel történhet. Kérdésünk, hogy szabályosan járunk-e el az átszervezés miatti áthelyezéssel (hogy a korábbi gazdasági vezetőt semmilyen hátrány ne érje)?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselői jogviszonyt kelllétesíteni.A Kjt. 25. §-ának (2) bekezdés szerint a közalkalmazottijogviszony megszüntethető áthelyezéssel a Kjt., valamint a köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék: