Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott áthelyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jubileumi jutalom

Kérdés: Egy közalkalmazott az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik: 1980-1987-ig az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott, áthelyezéssel került az önkormányzathoz. 1987-től az önkormányzat alkalmazottja orvosi asszisztensként. Jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából beszámít-e az az időszak, amikor az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dolgozott 1992. július 1-je előtt?
Részlet a válaszból: […]mindaddig, amíg az áthelyezéssel a jogviszony meg nem szűnik, kivétel, ha ott is áthelyezés történik, és az áthelyezések szakadatlan láncolata fennáll. Tehát a Vegyiműveknél eltöltött idő ilyenformán beszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Más kérdés, hogy vajon
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5220

2. találat: Ki nem fizetett jubileumi jutalom - áthelyezés

Kérdés: Egy közalkalmazottunk áthelyezéssel került hozzánk korábbi munkahelyéről 2016-ban. Ott szintén közalkalmazott volt. Személyi anyaga szerint akkor lett volna jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra. Ha akkor ezt nem fizették ki részére, akkor jelenlegi munkáltatójaként kötelesek vagyunk-e kifizetni az összeget?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség a felek között alapvetően nem keletkezik, így véleményünk szerint abban az esetben, ha a közalkalmazottnak korábban járt volna a jubileumi jutalom, azt az új, átvevő munkáltató köteles kifizetni részére. Kivételt képezhet, ha az áthelyezésben a felek ezzel ellentétesen állapodtak meg, például rendelkeztek arról, hogy a közalkalmazottat megillető, az áthelyezést megelőző időszakra vonatkozó (akkor esedékessé vált, illetve keletkezett)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4631
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalma - áthelyezés megítélése

Kérdés: 1983. július 1-jétől dolgoztam egy állami cégnél (erdőgazdaság), majd áthelyezéssel kerültem 1993. március 14-ével a helyi önkormányzathoz mint köztisztviselő. A jubileumi évek számításánál figyelembe vehető-e az 1993 előtti időszak az új törvényi változások miatt, jár-e a 30 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]áthelyezés esetén sem vehető figyelembe a korábbi munkaviszony, így az Ön esetében az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3486
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Áthelyezés általános iskolából polgármesteri hivatalba

Kérdés: A helyi (községi) önkormányzat 2012. 01. 01-jével az önállóan működő és gazdálkodó általános iskoláját átszervezéssel önállóan működővé minősíti. Az alapító okirat módosítását már e szerint elkészítette az önkormányzat. A gazdálkodással, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat ettől az időponttól a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya látja el. Az általános iskola gazdasági vezetőjét 2012. 01. 01-jével a polgármesteri hivatalban kívánják foglalkoztatni, melyet az érintett elfogadott. Munkajogilag a bekövetkezett átszervezés miatt a gazdasági vezetőt áthelyezéssel kívánja átvenni a polgármesteri hivatal a korábbi személyi juttatásának változatlanul hagyásával, amely a vezetői pótlékát is tartalmazza. Tudomásunk szerint a bére nem csökkenthető, a munkavégzés helyének megváltoztatása áthelyezéssel történhet. Kérdésünk, hogy szabályosan járunk-e el az átszervezés miatti áthelyezéssel (hogy a korábbi gazdasági vezetőt semmilyen hátrány ne érje)?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között. Ennek megfelelően tehát - közös megegyezéssel, háromoldalú megállapodással - lehetőség van a gazdasági vezető áthelyezésére a polgármesteri hivatalhoz. A Kjt. 26. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia. Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában. Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el. A polgármesteri hivatalnál köztisztviselői jogviszony jön létre, így az illetményt a Ktv.-nek a köztisztviselők díjazására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3082
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,