Útépítési érdekeltségi hozzájárulás

Kérdés: Önkormányzatunk lakossági (vállalkozói) hozzájárulással (25%) valósít meg útépítéseket. Képviselő-testületünk önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról értelmében bárki fizethet hozzájárulást, aki az érintett utcaszakaszon önálló helyrajzi számmal ingatlantulajdonos. A kivitelező cég a beruházás teljes összegéről az önkormányzatnak állít ki számlát. Az egyik vállalkozó azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az általa befizetett összegről számlát (áfás) állítsunk ki. Kiállítható-e számla (áfás) a befizetett összegről? Ha igen, milyen jogcímen?
Részlet a válaszából: […] Az útérdekeltségi hozzájárulásról abban az esetben kötelező számla kiállítása, amennyiben ezen hozzájárulás az Áfa-tv. hatálya alá tartozó ügylet ellenértékének tekintendő.Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a kérdéses érdekeltségi hozzájárulás fejében az azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Bizonylatolás rendje

Kérdés: Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményként hozta létre a Városi Kincstárat. Az alapító okirat szerint a kincstár a hozzá tartozó 10 önálló jogi személyiségű, önálló adószámmal rendelkező, részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági szervezeteként végzi a mellérendelt intézmények számviteli, munkaügyi, karbantartási, beruházáslebonyolítási feladatait. A kincstár alapító okirata alapján gazdasági tevékenységet nem végezhet, bevétele kizárólag intézményfinanszírozásból származik. A kincstár köteles-e számlát kibocsátani a mellérendelt intézményeknek végzett karbantartási munkálatokról?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy kérdésében Ön azt írja, hogy a kincstár bevétele kizárólag intézményfinanszírozásból származik, arra következtetünk, hogy a számviteli, munkaügyi, karbantartási, beruházáslebonyolítási és egyéb szolgáltatásokat a kincstár ellenérték nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartása

Kérdés: Milyen adatokat kell tartalmaznia a szigorú számadásba vett nyomtatványokról vezetett nyilvántartásnak?
Részlet a válaszából: […] ...felépítésére, tartalmára jogszabályi rendelkezés nincs, azt a költségvetési szerv saját hatáskörben alakítja ki és rögzíti bizonylati rendjében.A nyilvántartásban a következő adathelyeket célszerű meghatározni: a költségvetési szerv megnevezése, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.