Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egészségbiztosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egészségügyi szolgáltatók biztosítása

Kérdés: Városunkban működő háziorvosi (felnőtt, gyermek) egészségügyi szolgáltatókkal kell-e az önkormányzatnak szakmai felelősségbiztosítást kötni? Az egészségügyi szolgáltatást végzők számára a praktizálás feltétele a szakmai felelősségbiztosítás megléte. Viszont feladatellátási kötelezettsége az önkormányzatnak van, így érvel a biztosító.
Részlet a válaszból: […]vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.Az Eütv. 108. §-ának (1) bekezdése határozza meg az egészségügyi szolgáltatás fogalmát. E szerint egészségügyi szolgáltatás - a 108/A. §-ban foglalt kivétellel - kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható. A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása.Hazánkban 1989 óta vált lehetővé a magánorvosi és az egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatása. Az önkormányzatok magánegészségügyi vállalkozásokkal (egyéni vállalkozás, bt., kft.) kötött szerződések útján láttatják el az egészségügyi alapellátási feladatokat. A vállalkozások önálló, független jogi személyek, akik a tevékenységükért felelősséggel tartoznak harmadik személyek felé, önállóan kötnek polgári jogi jogviszonyokat, és perelhetők. A magánszolgáltatókért az önkormányzat nem áll helyt.A szakmai felelősségbiztosítást az egészségügyi szolgáltatónak kell megkötni az erre jogosult biztosítótársasággal. A páciens az egészségügyi szolgáltatóval létesít jogviszonyt, és az esetleges kártérítési felelősséget is az egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesíti. Tehát, ha egy orvos munkaviszonyban, alkalmazottként dolgozik egy egészségügyi szolgáltatónál,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5390

2. találat: Baleseti járadék elszámolása

Kérdés: Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény volt dolgozójának baleseti járadékot fizet (munkahelyi balesetből kifolyólag). A Magyar Államkincstár folyósítja a volt dolgozónak, amelyet az egyetem térít meg a Kincstár felé. Jól értelmezzük, hogy a K44 vagy esetlegesen a K47-es rovatkódon kell elszámolni? Továbbá abban is kérjük iránymutatásukat, hogy az 5-ös vagy a 8-as számlaosztályon belül milyen főkönyvi számon kell helyesen könyvelni.
Részlet a válaszból: […]következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.A baleseti járadékot, bár egészségbiztosítási ellátásnak minősül, az illetékes nyugdíjbizosítási igazgatási szervnél kell igényelni. 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, az ellátást tehát a Magyar Államkincstár folyósítja, amelyet az egyetem megtérít. A költségvetési szerv által megtérített baleseti járadékot az Áhsz. 15. és 16. melléklete alapján a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton javasoljuk elszámolni a költségvetési számvitelben, és a 8435. Különféle egyéb ráfordítások főkönyvi számlán a pénzügyi számvitelben. A K44. rovat véleményünk szerint nem jöhet szóba, mert az a betegséggel kapcsolatos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5201
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,