Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus adóbevallás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: KIR rendszerbe tartozók felelőssége a bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésekor

Kérdés: Igazgatóságunk, mint költségvetési szerv illetményszámfejtését a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Államkincstár kijelölt igazgatósága végzi. Távoli felhasználóként az elektronikus kormányzati gerinc adatátviteli vonalain keresztül csatlakozunk az üzemeltetést végző központi illetményszámfejtő szerv szerverére. A havi illetményszámfejtéshez szükséges adatok felvitelén túlmenően nincs befolyásunk a központosított illetményszámfejtő rendszer (KIR) működésére, beleértve a számfejtést, a bevallást és a kapcsolódó egyéb adatszolgáltatásokat. A KIR működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalat igazolja, hogy a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról készített bevallás időben nem, vagy késve, hibásan készül el, s emiatt nem tudunk eleget tenni törvényben előírt bevallási kötelezettségünknek. A kérdés feltevésének időpontjáig még a 0708-as havi bevallást készítő program tesztelése folyik. Egyértelmű, hogy a hiányos, késedelmes bevallás érdekkörünkön kívül eső ok(ok)ra vezethető vissza. Megállapodásunk a KIR üzemeltetőjével arra vonatkozóan nincs, hogy a számfejtést és a bevallást meghatalmazottként (megbízottként) készíti. Kérdés tehát, hogy lehet-e (és minek alapján) szankcionálni a KIR körébe tartozó adózókat a 0708-as bevallás hibás, késedelmes benyújtásáért? Miben jut kifejezésre a KIR-rendszert üzemeltető szervezet felelőssége? Tekinthető-e a KIR-t üzemeltető szervezet a bérszámfejtés és a kapcsolódó bevallások elkészítése tekintetében azon szervezetnek, amely az Art., illetve a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján az adózó megbízottjaként látja el feladatát?
Részlet a válaszból: […]évi CLXIII. törvény 27. §-ának (11) bekezdése, amely kimondja, hogy "Az Art 172. § (16) bekezdését az Art 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására ... 2007. július 1-jétől kell alkalmazni." Az Art. 172. § (16) bekezdése az úgynevezett 0708 bevallás szankcionálására vonatkozik, abban az esetben, ha azt hiányosan, valótlan adatok közlésével nyújtották be, vagy a benyújtást elmulasztották. Tehát 2007. július 1-jéig ezt a szankciót az adóhatóság nem alkalmazhatta. A másik szempont a kérdező által is hivatkozott 172/2000. (X. 18.) Korm. rendeletben előírt szabályok figyelembevétele. Tekintettel arra, hogy jogszabály teszi kötelezővé egyes szervezeteknek a központosított illetményszámfejtő rendszerhez kapcsolódást, Önöknek nincs választási lehetőségük. A legnagyobb gondosság mellett sem tudják határidőben teljesíteni kötelezettségüket, ha a "teljesítési segédük" nem végzi el a jogszabályban előírt kötelezettségét. Álláspontunk szerint az adóhatóságnak, amennyiben megállapítja, hogy egy, a KIR-hez kapcsolódó szervezet azért nem teljesítette határidőben a kötelezettségét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1816
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adóbevallás elektronikus úton

Kérdés: Intézményünk a legutóbbi számítástechnikai fejlesztést követően alkalmassá vált arra, hogy elektronikus úton nyújtson be adóbevallást. Milyen módon lehet ezt megtenni?
Részlet a válaszból: […]tanúsítványt bocsátottak ki. Az elektronikus aláíráshoz természetesen időbélyegzőnek is kell kapcsolódnia, amely az elektronikus irat bélyegzésének (elküldésének) időpontja. Az adókötelezettség teljesítése tekintetében az aláírásnak és az időbélyegzőnek lényeges szerepe van. Az előzővel válik gyakorlatilag okirattá az adott irat, az utóbbi pedig az irat "előállításának" (jelenleg az APEH-hoz való érkezés) időpontját rögzíti. Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat azok a szervezetek végezhetik, amelyek teljesíteni képesek az Eat.-ban előírt követelményeket, továbbá amelyeket a Hírközlési Felügyelet nyilvántartásba vett, és e körülményt közzé is tette. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény olyan előírást tartalmaz, hogy az APEH Pest Megyei és Fővárosi Kiemelt Adózóinak Igazgatóságához (KAIG) tartozó adózók az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallás és adatszolgáltatás tekintetében az első minősített hitelesítésszolgáltató nyilvántartásba vétele közzétételétől számított 180. nap hónapjának utolsó napjáig keletkezett adókötelezettségeit elektronikus úton köteles teljesíteni. Abban az esetben azonban, ha 2002. március 1-jéig nem kerül sor minősített hitelesítésszolgáltató nyilvántartásba vételére, akkor a KAIG-hoz tartozó adózók állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségei vonatkozásában az APEH végzi el az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat is. A hivatkozott törvényi rendelkezés szerint az adóbevallás fentiek szerinti teljesítése kizárólag a KAIG illetékességébe tartozó adózókra vonatkozik, vagyis más adózó tekintetében nem alkalmazható. Az APEH azonban segíti azon adózók bevallási kötelezettségének teljesítését, akikre nem terjed ki az elektronikus aláírás alkalmazását lehetővé tevő törvény hatálya. Már korábban is működött a KAIG[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 197
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,