Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány felhasználhatósága

Kérdés: A gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány felhasználásánál jogosan köti-e ki az üzlet, hogy legalább 1 db iskolai felszerelést (vonalzó, radír) stb. kell vásárolni? Más üzletben viszont nem engedték a csomagolópapírt, amit bekötőpapírnak szánt a vevő. Nem találok egyértelmű választ kérdésemre az utalványforgalmazó honlapján.
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 20/A. §-a kimondja, hogy az utalvány az elfogadására szerződött szolgáltatóknál fogyasztásra kész étel, ruházat és tanszer vásárlására használható fel, kizárólag Magyarország területén.Ennek megfelelően nem tehető olyan kikötés, hogy legalább egy darab...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
Kapcsolódó címke:

Erzsébet-utalványra jogosultság

Kérdés: Szeretném megkérdezni, ha egy munkavállaló a főállásában megkapja a havi 8000 forint értékű Erzsébet-utalványt és további munka­viszonyt létesít, vajon a második munkaviszonyában a munkavállalónak nyilatkoznia kell-e, hogy más cégnél is kap-e béren kívüli juttatásként Erzsébet-utalványt? Illetve csak egy helyen, a főállású jogviszonyában kaphatja az Erzsébet-utalvány-juttatást kedvezményes adózással, vagy a második munkahelyen is kaphat Erzsébet-utalványt kedvezményes adózással?
Részlet a válaszából: […] ...71. §-a (1) bekezdésének bb) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak "Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.
Kapcsolódó címkék:  

Munkahelyi étkeztetés támogatása és Erzsébet-utalvány juttatása

Kérdés: Intézményünk szociális szolgáltatást végez, és a bentlakó ellátottaink, valamint szociális étkezőink részére saját konyha üzemeltetésével biztosítjuk az élelmezést. Munkavállalóink egy része kedvezményes étkeztetésben részesül (munkakörük alapján). Ők az alapanyag 70%-át térítik számla ellenében - a hiányzó részt az intézmény, munkahelyi étkeztetés címén, természetbeni juttatásként biztosítja részükre. Az intézmény 2013-ban valamennyi munkavállalójának egységesen 8 ezer Ft/hó értékben Erzsébet-utalványt biztosított béren kívüli juttatásként. A kedvezményes étkeztetésben lévő munkavállalók intézmény által viselt részét figyelembe kell-e venni az Erzsébet-utalvány biztosításakor, összeadódik-e az adómentesség határának számításában? A KIR rendszerbe a munkahelyi étkeztetés munkáltató által megfizetett részét kell csak felvinni, mint béren kívüli juttatást? Lehet-e a dolgozóknak adott utalvány összege eltérő pl. munkakörök szerint? Figyelembe lehet-e venni a másik béren kívüli juttatás meglétét az adandó utalvány összegénél?
Részlet a válaszából: […] ...- a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is], és/vagy- Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Erzsébet-utalvány, munkahelyi melegétkeztetés és SZÉP kártyára utalt összeg egyidejű juttatása

Kérdés: Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmény a közalkalmazottak részére a munkahelyi melegétkeztetésen túlmenően a havi 8000 Ft-os Erzsébet-utalványt is kifizette. Az éves cafeteriakeret meghatározásakor a munkahelyi étkezést nem vették figyelembe. Mi a helyes eljárás? Az éves 150 000 Ft-os keretbe beletartozik a munkahelyi melegétkeztetés, az Erzsébet-utalvány és a SZÉP kártya vendéglátás alszámlája mindösszesen?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató által a munkavállaló részére munkahelyi melegétkeztetés biztosítása, az Erzsébet-utalvány juttatása és a SZÉP kártya egyes alszámláira utalt összeg akkor minősül béren kívüli juttatásnak az Szja-tv. alapján, ha a juttatás értéke nem haladja meg az Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címkék:      

Év végi ajándékként utalvány juttatása a munkavállalóknak

Kérdés: Év végén, Mikulás-nap, karácsony alkalmából utalványt szeretnénk adni a dolgozóinknak, ajándék- vagy Erzsébet-utalványt. A munkavállalók év közben is részesültek cafeteriajuttatásban, melynek részeként az Erzsébet-utalvány is választható volt. Hogyan, milyen adó és járulék megfizetése mellett tehetjük ezt meg? Van-e korlát az összegre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész minősül béren kívüli juttatásnak. Ezen összeghatárig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Munkavállalónak ki nem adott Erzsébet-utalvány elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk házipénztárba bevételezte a fel nem használt, dolgozó részére ki nem adott Erzsébet-utalványt. Kérem a könyvelésével kapcsolatos segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...ki nem adott Erzsébet-utalvány beszerzési kiadását ebben az esetben az átfutó kiadások között kell kimutatni, mivel a személyi juttatások között kizárólag olyan utalványok számolhatók el, melyeket a dolgozók átvettek.A pénztárban lévő utalványokat egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.
Kapcsolódó címke:

Erzsébet-utalvány utáni közterhek

Kérdés: Intézményünk a 2012. decemberre járó Erzsébet-utalványokat 2013. január elején osztotta ki a munkatársaknak. Helyesen gondoljuk-e, hogy a kiosztott utalványok után még a 2012. évi szabályoknak megfelelően kellett a közterheket megfizetni, és így kellett volna bevallani is? A 08-as bevallásba azonban nem lehetett 10 százalékos ehót beírni. Esetleg egy másik sorban kellett volna feltüntetnünk a 10 százalékos eho összegét?
Részlet a válaszából: […] ...decemberre járó, de utólag kiosztott Erzsébet-utalványok esetében a juttatás időpontja 2013. január hónap. Ezért a juttatás után a 2013. január 1-jétől hatályos szabályok szerint kell a személyi jövedelem­adót és az egészségügyi hozzájárulást (eho) is megfizetni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.
Kapcsolódó címke:

Erzsébet-utalvány nyilvántartása

Kérdés: Hogyan célszerű nyilvántartani az Erzsébet-utalványt? Eddig mi a szigorú számadású nyomtatványok között vezettük a saját dolgozóinknak. Bevezetésre kerül azonban, hogy a segélyeket is ebben a formában fizetjük ki, ezeket az utalványokat hogyan kell nyilvántartani, elég-e egy átvételi lista, vagy ezeket is be kell venni a szigorú számadású nyomtatványok közé?
Részlet a válaszából: […] ...szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani.Az Erzsébet-utalvány nyilvántartására és átadására ugyanazok a szabályok vonatkoznak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
Kapcsolódó címkék: