Készpénz-helyettesítő vásárlása

Kérdés: Intézetünk képviselőjeként segítségüket kérem annak megítélésében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz pénz ellenében történő vásárlása árubeszerzésnek minősül-e az általános forgalmi adó rendszerében?
Részlet a válaszából: […]  Az Áfa-tv. 2. §-ának a) pontja értelmében az Áfa-tv. hatályaalá tartozik az adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenértékfejében teljesített termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása. Az Áfa-tv. 9. §-ának (1) bekezdése határozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Előre kiosztott étkezési utalványok

Kérdés: Adózási szempontból kioszthatók-e az étkezési utalványok előre több hónapra? Amennyiben lehetséges, mi a teendő akkor, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, de az adóév hátralévő hónapjaira is megkapta már az utalványokat?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint az étkezésiutalvány az adóévben utólag is adható a munkavállaló számára. Ugyanakkor azSzja-tv. nem tiltja kifejezetten annak lehetőségét, hogy az étkezési utalványkiosztása előre történjen, ezért az ilyen megoldás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Étkezési utalványt elfogadó hely

Kérdés: Önkormányzatunk részben önállóan működő költségvetési szervéhez tartozik a saját üzemeltetésű konyha. Az önkormányzat dolgozói részére étkezési utalványt ad (saját előállítású), amelyet csak a saját üzemeltetésű konyhában lehet levásárolni. A konyha pénzügyi gazdasági feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Az utalvány kibocsátója a polgármesteri hivatal. A dolgozók étkezési díjukat ezzel az utalvánnyal fizetik meg.
Melyek az utalvány kiállításának, illetve a dolgozóknak történő átadásnak a könyvelési tételei?
Részlet a válaszából: […]  Kérdésükkel kapcsolatosan első észrevétel, hogy a munkáltatónem kötelezheti a munkavállalót abban a tekintetben, hogy a részére juttatottmelegétkezési utalványt kötelező jelleggel hol használhatja fel. Tehátszabálytalan az a rendelkezés, miszerint az étkezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Munkahelyi kedvezményes étkeztetés, melegétkezési utalvány

Kérdés: Önkormányzatunk valamennyi közalkalmazotti és köztisztviselői dolgozójának azonos feltétellel munkahelyi étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít. A kedvezmény után a dolgozónak, illetve a munkáltatónak 2011. évben milyen fizetési kötelezettségei vannak? Ezenkívül cafeteriajuttatásként adható-e melegétkezési utalvány is erre a kedvezményes térítési díjjal megállapított étkezésre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2011.január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül az étkezőhelyi vendéglátásnak,munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretébenmegvalósuló ételfogyasztás, vagy fogyasztásra kész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Étkezési utalványok bevételezése

Kérdés: Önkormányzatunk önállóan működő intézménye a központi konyha. Az étkezési díjat készpénzzel és ebédcsekkel is lehet fizetni, mivel szerződést kötöttünk az utalvány kibocsátójával. A pénztárgépbe külön kódon ütik be az utalvány értékét. A hivatal pénztárába fizeti be a konyha a beszedett összeget, mely tartalmazza az utalvány értékét és a készpénzt is. Az utalvány értékét is bevételezhetjük a pénztárba? Hogyan könyveljük a konyha befizetését?
Részlet a válaszából: […] A központi konyha önállóan működő költségvetési szervkéntműködik, tehát nem rendelkezik gazdasági szervezettel az Ámr. előírása alapján.Amennyiben a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, azirányító szerv köteles egy vagy több, az irányítása alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Melegétkeztetés

Kérdés: Intézményünk saját konyhát üzemeltet. Van-e lehetőség arra, hogy a munkavállalóknak a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt "megossza" az alábbiak szerint: munkahelyi étkeztetés igénybevétele esetén 9000 Ft természetbeni juttatás, illetve 9000 Ft értékű melegétel-utalvány. Tehát van-e mód arra, hogy kedvezményes (25%) adókulccsal a munkavállalóknak havonta a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt a fentiek szerint juttassa?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. § (4) bekezdésének d) pontja szerintmelegétkeztetés formájában juttatott bevételnek minősül az étkezőhelyivendéglátás, a munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatottbevétel és a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Melegétkeztetés

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, és a cafeterián belül a melegétkezéssel kapcsolatban a következő kérdés merült fel. Ha dolgozónként 18 000 Ft értékben állapítottuk meg a melegétkezés értékét, választhatja-e a dolgozó ugyanazon hónapban a 18 000 Ft-ot úgy, hogy 10 000 Ft-ért melegétkezési jegyet kér, a maradék 8000 Ft-ról éttermi számlát hoz? Jól gondoljuk-e, hogy mivel mindkettő melegétkezés formájában juttatott bevétel, így nem sérti a kedvezményes adózás feltételét, vagy valahol a jogszabály kizárja a kettő ugyanazon hónapban való alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 70. § (2) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy amunkáltató által a munkavállalónak melegétkeztetés formájában juttatottbevételből a munkaviszony minden megkezdett hónapjára 18 000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Köztisztviselői cafeteria 2010

Kérdés: 2010. évben a köztisztviselők az illetményalap minimum ötszörösére, maximum huszonötszörösére jogosultak béren kívüli juttatásként, amit cafeteria-rendszerben vehetnek igénybe. Hogyan kell helyesen értelmezni a bruttó keretösszeget? A minimum 193 250 Ft/fő, mely összegbe bele kell férnie a cafeteriaelemre juttó munkáltatói adónak is, vagyis ez a bruttó keretösszeg, vagy a 193 250 forintra rá kell számolni a 27% munkáltatói járulékot is, és ez adja a bruttó keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/F. §-a szabályozza 2010-től a köztisztviselőkcafeteriajuttatásait, annak keretösszegét, az arra való jogosultságfeltételeit. A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltatónakmely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Egyidejűleg több részmunkaidős jogviszony fennállása egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Az előző tanévben a közalkalmazott teljes állásban volt egy kulturális intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban. 2009. szeptember 1-jétől három zeneiskolában tanít. A tanároknak heti 22 óra megtartása jelenti a 40 órás munkahetet. Az egyik iskolában félállásban, heti 11 órára alkalmazzák, egy másikban heti 8, a harmadikban hetente 5 órát tart. Ez összesen heti 24 óra. Minden intézmény megfizeti a jogszabály szerinti járulékot, a béréből is levonásra kerülnek előírás szerint. Művésztanár lévén több együttesben is fellép, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Amikor egy munkahelyen volt 36 órában közalkalmazotti jogviszonya, akkor ilyen időtartamú foglalkoztatás után adófizetési kötelezettsége kisebb volt, mert "másodállásban" végezte vállalkozását. Kérdések: 1. Ha több részmunkaidős foglalkoztatásból "áll össze" egy teljes közalkalmazotti státusznyi foglalkoztatás, akkor a magánvállalkozást adózás szempontjából ez hogyan érinti? Ugyanolyan járulékfizetési kötelezettség illeti-e a vállalkozót, ha egy főállású helyen van legalább 36 órában foglalkoztatva, mint ha több helyen összesen legalább 36 órában történik a foglalkoztatása? 2. Maradhat-e ezek után is "másodállásban" a vállalkozó, vagy főállású vállalkozóvá kell válnia? 3. Összeszámíthatók-e a három helyről a jogviszonyai? Pl.: Betegség esetén arányosan mindhárom helyről számíthat táppénzre? 4. A félállású – őt legnagyobb óraszámban alkalmazó – munkahelyről kaphat csak béren felüli juttatásokat (étkezési utalvány, utazási kedvezmény, szakirodalom-vásárlási hozzájárulás), vagy a többi intézményben is? 5. Amiatt, hogy különböző helyeken dolgozik részmunkaidőben, éri-e hátrány a nyugdíj megállapításkor? Valamennyi jogviszony beszámít a – jelenleg érvényes – nyugdíjszámítási alapjába?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján mindenekelőtt arra kell felhívni afigyelmet, hogy a pedagógusok kötelező óraszáma és a munkaidő mértéke nemazonos fogalmak. Ennek megfelelően az, hogy egy pedagógusnak heti 22 óra akötelező órája, még nem jelenti azt, hogy esetében ez felelne meg a heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Étkezési utalvány befogadóhelye

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy saját konyhával rendelkező egészségügyi intézmény melegétkezési utalvány befogadóhelye legyen?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a saját konyhával rendelkező egészségügyiintézmény melegétkezési utalványt befogadó partner kíván lenni, akkorvalamelyik utalványgyártó és -forgalmazó céggel fel kell vennie a kapcsolatot,ki kell töltenie egy adatlapot, amit vagy az interneten, vagy a cégtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
1
2
3
8