Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

48 találat a megadott étkezési utalvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Előre kiosztott étkezési utalványok

Kérdés: Adózási szempontból kioszthatók-e az étkezési utalványok előre több hónapra? Amennyiben lehetséges, mi a teendő akkor, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, de az adóév hátralévő hónapjaira is megkapta már az utalványokat?
Részlet a válaszból: […]egy napig fennáll. A juttatás értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak kell 16 százalék személyi jövedelemadót fizetnie. E juttatással összefüggésben más közteher-fizetési kötelezettség (egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség sem) keletkezik. Ha például a munkavállaló február hónapban 12x18 000 értékű étkezési utalványt vett át, akkor a munkáltatónak az adókötelezettséget a juttatás teljes összege után a juttatás hónapjára, azaz február hónapra kellett megállapítania, a '08-as bevallásban bevallania, és március 12-éig befizetnie. Ha a munkavállaló az egész évre előre megkapta az étkezési utalványokat, és a munkaviszonya év közben megszűnik, akkor az elszámolás rendje a következő: a) Amennyiben a munkavállaló az étkezési utalványt a fennmaradó hónap(ok)ra visszaszolgáltatja, vagy annak (azoknak) az értékét megtéríti a munkáltatónak, akkor a munkáltató önellenőrzés keretében a '08-as bevalláson igényelheti vissza az étkezési utalványokat terhelő és a munkáltató által korábban már megfizetett 16 százalékos személyi jövedelemadót. b) Ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3018
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Étkezési utalványt elfogadó hely

Kérdés: Önkormányzatunk részben önállóan működő költségvetési szervéhez tartozik a saját üzemeltetésű konyha. Az önkormányzat dolgozói részére étkezési utalványt ad (saját előállítású), amelyet csak a saját üzemeltetésű konyhában lehet levásárolni. A konyha pénzügyi gazdasági feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Az utalvány kibocsátója a polgármesteri hivatal. A dolgozók étkezési díjukat ezzel az utalvánnyal fizetik meg.
Melyek az utalvány kiállításának, illetve a dolgozóknak történő átadásnak a könyvelési tételei?
Részlet a válaszból: […]teljes mértékben adókötelessé válik. Jelen esetben a polgármesteri hivatal bocsátja ki az utalványokat, és a befogadó hely is a polgármesteri hivatal. Ahogy írják, a saját üzemeltetésű konyhájuk az önkormányzat részben önállóan működő költségvetési szerve. Ez az állítás nem állja már meg a helyét, mert 2009. év óta megváltozott a költségvetési szervek gazdálkodás szerinti csoportosítása, így a kérdéses esetben a saját előállítású főzőkonyha önállóan működő költségvetési szervként működik, amely szakmai önállósággal bír. Gazdasági szervezettel nem rendelkezhet, ezért az irányító szerv köteles számára kijelölni egy olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely gazdasági szervezettel rendelkezik, és a jogszabályban előírt gazdasági feladatokat ellátja. Az adott esetben ez a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amennyiben adóköteles tevékenységet végez, akkor adószámmal kell, hogy rendelkezzen, és az adóköteles tevékenység, szolgáltatásnyújtás következtében számlát állít ki a polgármesteri hivatal részére, mivel a hivatal dolgozói itt veszik igénybe az étkeztetést. A kiadásokat a hivatal vásárolt szolgáltatásként számolja el ebben az esetben. A leírt tények nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, feltételezhető, hogy a konyha a tevékenységét a polgármesteri hivatal adószáma alatt végzi, annál is inkább, mivel az utalványok beváltását is a hivatal végzi. Viszont ha ugyanazon adószámú költségvetési szerv a kibocsátó, és ugyanazon költségvetési szerv a beváltó, akkor itt nem elfogadóhelynek tekintendő a hivatal, csupán munkahelyi étkeztetést végez saját előállítású főzőkonyhán. Ha klasszikus értelemben vett melegétkezési utalványt forgalmazóval kötnek szerződést (Sodexo, Ennikék stb.), akkor az önállóan működő költségvetési szerv, azaz a konyha lesz a beváltóhely, és ennek a gazdasági eseményeit, könyvelését a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete végzi. A helyes gazdasági műveletek és ezek könyvelési elszámolása a következő: Első lépésként az étkezési utalvány követelés előírása történik: T 289 - K 41331 Következő lépésben az étkezési utalvány beváltása: bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 311, 321 - K 91322 bevétel elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 Amikor megtörténik az étkezési utalvány beváltása, akkor a felmerülő kezelési költség elszámolása következő módon történik: közgazdasági osztályozás szerint T 5562 - […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2975
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Munkahelyi kedvezményes étkeztetés, melegétkezési utalvány

Kérdés: Önkormányzatunk valamennyi közalkalmazotti és köztisztviselői dolgozójának azonos feltétellel munkahelyi étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít. A kedvezmény után a dolgozónak, illetve a munkáltatónak 2011. évben milyen fizetési kötelezettségei vannak? Ezenkívül cafeteriajuttatásként adható-e melegétkezési utalvány is erre a kedvezményes térítési díjjal megállapított étkezésre?
Részlet a válaszból: […]szerint a juttatás adható természetben (munkahelyi kedvezményes étkeztetés), illetve étkezésre jogosító utalvány formájában is. Arra vonatkozóan nincs tiltás, hogy részben természetben, részben étkezési jeggyel adják a juttatást, de összességében a havi 18 000 Ft-ot nem haladhatja meg a két juttatási forma összevont értéke. A béren kívüli juttatás az Szja-tv. 3. § (9) bekezdése szerint meghatározott szokásos piaci értékének 1,19-szerese után 16% szja-t kell a munkáltatónak fizetni, egyéb közteher nem terheli. Ha a juttatás értéke meghaladja a havi 18 000 Ft-ot, akkor a juttatás az Szja-tv. 70. §-a szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után a kifizetőnek az előbbiek szerinti szja-n felül a juttatás 1,19-szerese után 27% ehót is kell fizetni. Kötelezően adandó cafeteriajuttatást csak a köztisztviselők részére állapít meg a Ktv. 49/F. §-a, ennek a kötelezően adandó juttatásnak a mértékét korlátozta a 2011. évi költségvetésről szóló törvény 59. § (3) bekezdése bruttó 200 000 Ft/évre. A közalkalmazottak, munkaviszonyban foglalkoztatottak részére nincs olyan jogszabályi előírás, amely alapján kötelező lenne részükre valamilyen juttatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2849
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Étkezési utalványok bevételezése

Kérdés: Önkormányzatunk önállóan működő intézménye a központi konyha. Az étkezési díjat készpénzzel és ebédcsekkel is lehet fizetni, mivel szerződést kötöttünk az utalvány kibocsátójával. A pénztárgépbe külön kódon ütik be az utalvány értékét. A hivatal pénztárába fizeti be a konyha a beszedett összeget, mely tartalmazza az utalvány értékét és a készpénzt is. Az utalvány értékét is bevételezhetjük a pénztárba? Hogyan könyveljük a konyha befizetését?
Részlet a válaszból: […]látja el az önállóan működő konyha pénzügyi, gazdasági feladatait. Az utalvány és készpénz befizetési szabályairól és pénztárba történő befizetés rendszerességéről, idejéről a pénzkezelési szabályzatban érdemes rendelkezni. Mindenképpen szükséges a belső szabályozás megalkotása az önállóan működő konyhára vonatkoztatva. Erről a szabályozásról az önkormányzat és konyha közötti feladatellátási megállapodásban is történhet rendelkezés. Az étkezési utalványokat a központi konyha fogadja el, és ez külön kódon kerül a pénztárgépbe. Az utalványok és a konyhai étkezéssel kapcsolatos pénzkezelés szabályozására a pénzkezelési szabályzatban kerül sor. A konyha a belső szabályozásban meghatározottak szerint számol el az utalványokkal és a készpénzzel. Az étkezés térítési díjaként fizethetnek az étkezők készpénzzel és melegétkezési utalvánnyal is. A készpénz a szabályozásnak megfelelően befizethető bankszámlára, illetve házipénztárba is. Az utalványokkal is a belső szabályozásnak megfelelően számol el a házipénztár felé a központi konyha. A gazdasági szervezet az intézmények feladatai közötti elkülönítést szakfeladaton mutatja ki. A könyvelési lépések a következők lesznek: - követelés előírása T 282 - K 41331 - az étkezési térítési díjat készpénzben fizetik be a házipénztárba, vagy csekken átutalással, bevételi előirányzat teljesítése, a bevétel befizetése = bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 311, 321 - K 9132, 9192 = bevétel elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 - követelés kivezetése T 4132 - K 282 - az étkezési utalvány követelés előírása T 289 - K 41331 - az étkezési utalvány beváltása = bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 311, 321 - […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2828
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Melegétkeztetés

Kérdés: Intézményünk saját konyhát üzemeltet. Van-e lehetőség arra, hogy a munkavállalóknak a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt "megossza" az alábbiak szerint: munkahelyi étkeztetés igénybevétele esetén 9000 Ft természetbeni juttatás, illetve 9000 Ft értékű melegétel-utalvány. Tehát van-e mód arra, hogy kedvezményes (25%) adókulccsal a munkavállalóknak havonta a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt a fentiek szerint juttassa?
Részlet a válaszból: […]étkeztetés vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevétel és a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány is. A törvény nem rendelkezik arról, hogy a melegétkeztetést a felsorolt juttatási formák közül csak egyféle formában lehet adni egy adott hónapban. Ezért nincs akadálya annak, hogy egy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2815

6. találat: Melegétkeztetés

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, és a cafeterián belül a melegétkezéssel kapcsolatban a következő kérdés merült fel. Ha dolgozónként 18 000 Ft értékben állapítottuk meg a melegétkezés értékét, választhatja-e a dolgozó ugyanazon hónapban a 18 000 Ft-ot úgy, hogy 10 000 Ft-ért melegétkezési jegyet kér, a maradék 8000 Ft-ról éttermi számlát hoz? Jól gondoljuk-e, hogy mivel mindkettő melegétkezés formájában juttatott bevétel, így nem sérti a kedvezményes adózás feltételét, vagy valahol a jogszabály kizárja a kettő ugyanazon hónapban való alkalmazását?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak melegétkeztetés formájában juttatott bevételből a munkaviszony minden megkezdett hónapjára 18 000 forint kedvezményesen adózó természetbeni juttatásnak minősül. A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a juttatást milyen formában lehet biztosítani a munkavállaló részére, így a 10 000
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2681
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Étkezési utalvány befogadóhelye

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy saját konyhával rendelkező egészségügyi intézmény melegétkezési utalvány befogadóhelye legyen?
Részlet a válaszból: […]állapít meg, melynek mértéke a beváltott utalványok összes névértékének a két fél között létrejött szerződésben meghatározott százalékos mértéke. Az utalványgyártó és -forgalmazó cég a központi ügyintézésért adminisztrációs díjat számít fel, amely elszámolásonként a szerződésben meghatározott összeg. Az utalványforgalmazó a ténylegesen elfogadható utalványok ellenértékét átutalással fizeti meg a fent felsorolt díjakkal csökkentett értékben. Az utalványforgalmazó a beváltott utalványok összegéről és a felszámított díjakról havi rendszerességgel számlát állít ki, és az utalványok díjjal csökkentett ellenértékét a számla kiállításától számított 10 banki napon belül átutalja az intézmény bankszámlájára. Csak olyan utalványokat lehet elfogadni, amelyek érvényes elfogadóhelyi szerződéssel rendelkeznek. Az elfogadás előtt ellenőrizni szükséges az utalvány érvényességi határidejét, hogy esetleg nem járt-e már le. 2009-es év végéig párhuzamosan elfogadhatók lesznek a 2009. december 31-ig érvényes, korábban kibocsátott és az új, 2009 augusztusában forgalomba került, 2010. december 31-ig érvényes utalványok. Az utalványokat az elfogadás után érvényteleníteni kell az illetéktelen felhasználás kiküszöbölése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2550
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Hidegétkezési utalványok

Kérdés: 2008. évben megvásárolt hidegétkeztetési utalványok 2009 júniusában kerültek kiosztásra. Hogyan kell ez után adózni?
Részlet a válaszból: […]azt is jelenti, hogy a juttatás adókötelezettségét (adómentességét) a juttatás időpontjában, a juttatáskor érvényes szabályok figyelembevételével kell megállapítani. Tehát a kérdéses esetben nem a juttatott dologgal kapcsolatosan a munkáltatót terhelő kiadások felmerülésének időpontjában érvényes szabályok az irányadók. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak 2009. évben juttatott hidegétkezési utalványok esetében a juttatás időpontjában hatályos rendelkezések alapján állapítható meg az adómentesség, függetlenül attól, hogy a munkáltató az említett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2456

9. találat: Természetbeni juttatás

Kérdés: Saját konyhával rendelkező oktatási intézmény vagyunk. A költségvetésünkben 12 000 Ft/hó természetbeni juttatást tervezhettünk dolgozóink étkeztetésére. A munkahelyi vendéglátást igénybe vevőnél a havi étkezési díj csak 10 000 Ft. A maradék 2000 Ft-ból más, vendéglátóhelyről is elfogadható-e a megfelelően kiállított számla?
Részlet a válaszból: […]bevételének a havi 6000 Ft-ot meg nem haladó része. Idetartozik az étel-, italautomatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozó is. A munkáltatónak arra is van lehetősége, hogy egyszerre több utalványforgalmazóval kössön szerződést, pl. egyikkel a hidegétkezési utalványokra, másikkal a melegétkezési utalványokra. A dolgozó az adott hónapban vagy csak a 12 000 Ft-os, vagy csak a 6000 Ft-os juttatást veheti igénybe. Egy hónapon belül nem lehet egyszerre mindkétfélét alkalmazni. Ha a munkáltató az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésében leírtaknak megfelelően a természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó mértékben juttatja a munkavállaló részére a természetben biztosított étkeztetést, akkor a meghaladó rész adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. Abban az esetben viszont, ahogy a kérdésben is elhangzik, a munkavállaló részére munkahelyi étkeztetés keretében nyújtott étkeztetés 12 000 Ft-ot meg nem haladó része adómentes természetbeni juttatásnak minősül. A munkahelyen, az iskola konyháján történő étkeztetést, juttatást a munkáltatónak dokumentálnia kell. Az étkezés adómentességéhez, a konyha költségeinek elszámolásához, és a konyha bevételeinek elszámolásához célszerű szigorú számadású étkezési jegyeket használni. Előfordulhat olyan eset, amikor a dolgozó mindennap igénybe veszi a közoktatási intézményük konyháját, és akkor sem fogja elérni az adómentes felső korlátot. A 10 000 Ft feletti keretösszeg, a 2000 Ft máshol, étkezőhelyi vendéglátás keretében is igénybe vehető. Tehát a konkrét esetben ezt a munkáltató felé a megfelelő számla dokumentálásával tudja igazolni. A számlát a munkáltató nevére kell kiállítani, de ezenfelül javasolandó, hogy a munkavállaló nevét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2404

10. találat: Természetbeni juttatás

Kérdés: A köztisztviselő a Ktv. 49/F. § alapján jogosult a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkezésre. Havi mértéke az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.17. pontja szerinti adómentesen adható juttatás legnagyobb mértéke, jelenleg havi 12 000 Ft. A munkáltató kötelezheti-e a köztisztviselőt, hogy az az őáltala üzemeltetett konyhán vegye igénybe ezt a szolgáltatást? A köztisztviselő dönthet-e úgy, hogy 12 000 Ft értékű melegétel-utalványt kér?
Részlet a válaszból: […]leírtak vonatkoznak erre a kérdésre is, azzal, hogy a köztisztviselőnek alanyi jogon jár vagy a természetben nyújtott étkezés, vagy az étkezési utalvány, ezeket vagylagosan, azonos mértékben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2333
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 48 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést