Előre kiosztott étkezési utalványok

Kérdés: Adózási szempontból kioszthatók-e az étkezési utalványok előre több hónapra? Amennyiben lehetséges, mi a teendő akkor, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, de az adóév hátralévő hónapjaira is megkapta már az utalványokat?
Részlet a válaszából: […] ...az adóévben utólag is adható a munkavállaló számára. Ugyanakkor azSzja-tv. nem tiltja kifejezetten annak lehetőségét, hogy az étkezési utalványkiosztása előre történjen, ezért az ilyen megoldás sem kifogásolható.Az Szja-tv. előzőekben hivatkozott pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Étkezési utalványt elfogadó hely

Kérdés: Önkormányzatunk részben önállóan működő költségvetési szervéhez tartozik a saját üzemeltetésű konyha. Az önkormányzat dolgozói részére étkezési utalványt ad (saját előállítású), amelyet csak a saját üzemeltetésű konyhában lehet levásárolni. A konyha pénzügyi gazdasági feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Az utalvány kibocsátója a polgármesteri hivatal. A dolgozók étkezési díjukat ezzel az utalvánnyal fizetik meg.
Melyek az utalvány kiállításának, illetve a dolgozóknak történő átadásnak a könyvelési tételei?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatosan első észrevétel, hogy a munkáltatónem kötelezheti a munkavállalót abban a tekintetben, hogy a részére juttatottmelegétkezési utalványt kötelező jelleggel hol használhatja fel. Tehátszabálytalan az a rendelkezés, miszerint az étkezési utalványt csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.
Kapcsolódó címke:

Munkahelyi kedvezményes étkeztetés, melegétkezési utalvány

Kérdés: Önkormányzatunk valamennyi közalkalmazotti és köztisztviselői dolgozójának azonos feltétellel munkahelyi étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít. A kedvezmény után a dolgozónak, illetve a munkáltatónak 2011. évben milyen fizetési kötelezettségei vannak? Ezenkívül cafeteriajuttatásként adható-e melegétkezési utalvány is erre a kedvezményes térítési díjjal megállapított étkezésre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2011.január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül az étkezőhelyi vendéglátásnak,munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretébenmegvalósuló ételfogyasztás, vagy fogyasztásra kész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.
Kapcsolódó címkék:    

Étkezési utalványok bevételezése

Kérdés: Önkormányzatunk önállóan működő intézménye a központi konyha. Az étkezési díjat készpénzzel és ebédcsekkel is lehet fizetni, mivel szerződést kötöttünk az utalvány kibocsátójával. A pénztárgépbe külön kódon ütik be az utalvány értékét. A hivatal pénztárába fizeti be a konyha a beszedett összeget, mely tartalmazza az utalvány értékét és a készpénzt is. Az utalvány értékét is bevételezhetjük a pénztárba? Hogyan könyveljük a konyha befizetését?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkoztatva. Erről a szabályozásról az önkormányzat és konyhaközötti feladatellátási megállapodásban is történhet rendelkezés. Az étkezési utalványokat a központi konyha fogadja el, és ezkülön kódon kerül a pénztárgépbe. Az utalványok és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címke:

Melegétkeztetés

Kérdés: Intézményünk saját konyhát üzemeltet. Van-e lehetőség arra, hogy a munkavállalóknak a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt "megossza" az alábbiak szerint: munkahelyi étkeztetés igénybevétele esetén 9000 Ft természetbeni juttatás, illetve 9000 Ft értékű melegétel-utalvány. Tehát van-e mód arra, hogy kedvezményes (25%) adókulccsal a munkavállalóknak havonta a melegétkeztetés formájában juttatott bevételt a fentiek szerint juttassa?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. § (4) bekezdésének d) pontja szerintmelegétkeztetés formájában juttatott bevételnek minősül az étkezőhelyivendéglátás, a munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatottbevétel és a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Melegétkeztetés

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, és a cafeterián belül a melegétkezéssel kapcsolatban a következő kérdés merült fel. Ha dolgozónként 18 000 Ft értékben állapítottuk meg a melegétkezés értékét, választhatja-e a dolgozó ugyanazon hónapban a 18 000 Ft-ot úgy, hogy 10 000 Ft-ért melegétkezési jegyet kér, a maradék 8000 Ft-ról éttermi számlát hoz? Jól gondoljuk-e, hogy mivel mindkettő melegétkezés formájában juttatott bevétel, így nem sérti a kedvezményes adózás feltételét, vagy valahol a jogszabály kizárja a kettő ugyanazon hónapban való alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 70. § (2) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy amunkáltató által a munkavállalónak melegétkeztetés formájában juttatottbevételből a munkaviszony minden megkezdett hónapjára 18 000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék:  

Étkezési utalvány befogadóhelye

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy saját konyhával rendelkező egészségügyi intézmény melegétkezési utalvány befogadóhelye legyen?
Részlet a válaszából: […] ...a saját konyhával rendelkező egészségügyiintézmény melegétkezési utalványt befogadó partner kíván lenni, akkorvalamelyik utalványgyártó és -forgalmazó céggel fel kell vennie a kapcsolatot,ki kell töltenie egy adatlapot, amit vagy az interneten, vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
Kapcsolódó címke:

Hidegétkezési utalványok

Kérdés: 2008. évben megvásárolt hidegétkeztetési utalványok 2009 júniusában kerültek kiosztásra. Hogyan kell ez után adózni?
Részlet a válaszából: […] ...kiadások felmerülésének időpontjában érvényes szabályok azirányadók. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak 2009. évben juttatotthidegétkezési utalványok esetében a juttatás időpontjában hatályosrendelkezések alapján állapítható meg az adómentesség,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Természetbeni juttatás

Kérdés: Saját konyhával rendelkező oktatási intézmény vagyunk. A költségvetésünkben 12 000 Ft/hó természetbeni juttatást tervezhettünk dolgozóink étkeztetésére. A munkahelyi vendéglátást igénybe vevőnél a havi étkezési díj csak 10 000 Ft. A maradék 2000 Ft-ból más, vendéglátóhelyről is elfogadható-e a megfelelően kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...van lehetősége, hogy egyszerre többutalványforgalmazóval kössön szerződést, pl. egyikkel a hidegétkezésiutalványokra, másikkal a melegétkezési utalványokra.A dolgozó az adott hónapban vagy csak a 12 000 Ft-os, vagycsak a 6000 Ft-os juttatást veheti igénybe. Egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Természetbeni juttatás

Kérdés: A köztisztviselő a Ktv. 49/F. § alapján jogosult a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkezésre. Havi mértéke az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.17. pontja szerinti adómentesen adható juttatás legnagyobb mértéke, jelenleg havi 12 000 Ft. A munkáltató kötelezheti-e a köztisztviselőt, hogy az az őáltala üzemeltetett konyhán vegye igénybe ezt a szolgáltatást? A köztisztviselő dönthet-e úgy, hogy 12 000 Ft értékű melegétel-utalványt kér?
Részlet a válaszából: […] ...ott leírtak vonatkoznak erre a kérdésre is, azzal, hogy aköztisztviselőnek alanyi jogon jár vagy a természetben nyújtott étkezés, vagyaz étkezési utalvány, ezeket vagylagosan, azonos mértékben kell a munkáltatónakbiztosítani a Ktv. által meghatározott kötelező mértékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.
1
2
3
5