Jubileumi jutalom

Kérdés: A jubileumi jutalomra jogosító időbe beleszámít-e az az időszak, amely alatt a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságot kért beteg szülője ápolása miatt?
Részlet a válaszából: […]

Általánosságban a fizetés nélküli szabadság nem számít bele a jogosító időbe, azonban a hozzátartozó ápolására kért fizetés nélküli szabadságot figyelembe kell venni a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál.

(Kéziratzárás: 2021. 08. 23.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Bankszámla-hozzájárulás

Kérdés: GYED-en levő munkavállalónak adható-e bankköltségtérítés, azaz lakossági folyószámla pénzintézeti költségeinek térítése?
Részlet a válaszából: […] ...gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló részére véleményünk szerint nem adható bankszámla-hozzájárulás, tekintettel arra, hogy erre az időszakra munkabérre, illetményre nem jogosult a munkavállaló. Ezt az adózási szabályok is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Polgármesteri hivatal köztisztviselője 2015. 04. 20-án létesített közszolgálati jogviszonyt a hivatallal. 2012. 02. 23-án született gyermeke tartós betegsége okán 2017. november 1-jétől 2018. november 30-ig gyermekgondozás céljából - GYES mellett - igénybe vett fizetés nélküli szabadságot. A közszolgálati jogviszonyáról 2018. november 30-ával lemondott. A fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságmegváltási igényt nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselő a gyermek születésekor nem állt jogviszonyban a hivatallal, így is jogosult az 5 éves tartósan beteg gyermek után igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságra?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy mi minősül munkában töltött időnek. Idetartozik a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapja. A 115. § (2) bekezdésének d) pontja tehát utal rá, hogy csak a 128....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Visszatérő kismama részére szabadság kiadása

Kérdés: Kismama visszajön a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságról. Szükséges lenne újból betanítani, ezért jó lenne, ha egy ideig még nem kezdené meg a szabadsága kivételét. Meddig kell kiadni részére a felgyülemlett, ki nem adott szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alapján a személyi akadályoztatás miatt ki nem adott szabadságot az akadályoztatás megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni.Amennyiben a felgyülemlett szabadságnapok száma ennél kevesebb, értelemszerűen akár később is el lehet kezdeni kiadni.Egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetés nélküli szabadság figyelembevétele besorolásnál

Kérdés: Egy kolléganőnk 1996. augusztus 26-tól folyamatosan áll alkalmazásunkban (első munkahely). 2007. 08. 09-től 2012. 07. 31-ig fizetés nélküli szabadságon volt (férj külszolgálata miatt). 2012. augusztus 1-jével visszajött dolgozni. Mi a helyes fizetésifokozat-besorolása, és mikor lesz a következő előrelépése?
Részlet a válaszából: […] ...az egyébként beszámítandó jogviszonyok időtartamából, így például a közalkalmazotti jogviszony tartamából a 30 napnál nem hosszabb fizetés nélküli szabadság tartama vehető figyelembe (kivéve a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságot). Ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Felmondási tilalom gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Egyik kolléganőnk 2009 augusztusa óta doktori disszertáció írása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Közben 2011-ben gyermeke született, de mivel jövedelme más munkahelyről származott, GYED-re onnan ment. Nálunk továbbra is fizetés nélküli szabadságon van 2011 augusztusa óta a gyerek születésére hivatkozva. Ha nem tőlünk ment GYED-re, a felmentési védelem akkor is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...jelenleg, július 1-jéig hatályos Munka Törvénykönyve(1992. évi XXII. törvény) szerint a munkavállalót fizetés nélküli szabadságilleti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozásacéljából. Felmondási tilalom érvényesül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Szabadság számítása a gyermek gondozására tekintettel kért fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Önkormányzatunk köztisztviselője 2008. december 7-én fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, hogy nevelni tudja a 2008. június 23-án született Anna nevű gyermekét (GYES-időtartam). Ezen időszakot megszakította a 2010. március 18-án született Zoltán nevű gyermeke miatt, akinek nevelésére szintén fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte 2010. szeptember 1-jétől 2012. március 18-ig, melynek letelte után munkába kíván állni. Hogyan számoljuk ki, hogy összesen hány nap szabadság illeti meg a dolgozót, amennyiben munkába kíván állni 2012. március 18-án?
Részlet a válaszából: […] ...első hat hónapjára jár szabadság. E rendelkezés2011. augusztus 1-jétől lépett hatályba, ezt megelőzően az e célból igénybevett fizetés nélküli szabadság első évére kellett szabadságot számolni. Amódosításról a 2011. évi CV. törvény (Mód. tv.) rendelkezett....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:    

Jubileumi jutalom számítása - fizetés nélküli szabadság figyelembevehetősége

Kérdés: Jubileumi jutalom szempontjából beszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe az egyéves fizetés nélküli szabadság, melyet a közalkalmazott külföldön eltöltött tanuláshoz kapott?
Részlet a válaszából: […] ...azon időtartama, amely alatt aközalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl.30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED ideje).A külföldi tanulásra kapott egyéves fizetés nélküliszabadság ideje tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Fizetés nélküli szabadságot követő keresőképtelenség

Kérdés: Közoktatásban (középiskolában) dolgozó pedagógus jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, tartama egy év, amely hamarosan lejár. A fizetés nélküli szabadság lejártát követően indokolt esetben elmehet-e betegállományba, vagy fel kell vennie a munkát?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben szereplő közalkalmazott pedagógus azegyéves fizetés nélküli szabadságának lejárta után keresőképtelen lesz,természetesen az orvos felveheti keresőképtelen állományba. Az Mt. 107. §-aalapján mentesül a munkavállaló a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.