Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fizetési határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Követelésről lemondás

Kérdés: Helyi önkormányzat vagyunk. Követeléseink között szerepelnek 2012. évben, 2013. évben, 2014. évben kiállított - lakbérről, üzletbérbeadásról szóló - számlák. A számlák egyedi összegei egyik esetben sem érik el a 100 000 Ft-ot. Viszont van olyan partnerünk, akinek a 2012-2014 között felhalmozott tartozása meghaladja a 100 000 Ft-ot. A fenti esetekben élhetünk az Áht. 97. §-a szerinti elengedéssel? Ha igen, ezt milyen módon dokumentálhatjuk?
Részlet a válaszból: […]értelmezni. A kis összegű követeléseknél a követelés lejártát követően írásban fel kell szólítani a kötelezettet. Amennyiben a felszólítás ellenére a kötelezett nem fizet, akkor az év végi zárási feladatok során a kis összegű követelést le kellett volna írni. Figyelembe kell venni a kérdéses esetben az 5 éves elévülési időt is. Abban az esetben, ha behajtási cselekmény nem történt időközben, akkor a 2012. és 2013. évi követelések már elévültek. Ezekre már végrehajtás nem kezdeményezhető, ezért le kell írni. A számviteli politikában kell szabályozni az év végi értékelések között a kis összegű követelések leírására vonatkozó eljárásrendet. A vevő analitika, feljegyzés és vezető jóváhagyás alapján a mérlegkészítést megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4899

2. találat: Fizetési határidő

Kérdés: Hogyan történik a fizetési határidő szabályos meghatározása a számlán (8 banki nap, naptári nap, munkanap)?
Részlet a válaszból: […]vagy szabad- és ünnepnapra megadott fizetési határidő esetén az azt követő első banki munkanap.A fizetési határidő a számla keltétől számított szerződésben vagy megállapodásban meghatározott idő (pl. 8, 15 vagy 30 nap). A fizetési határidő megállapításánál figyelembe kell venni, hogy ma már lehetőség van azonnali utalásra is.A Ptk. 6:130. §-a alapján, ha a felek a szerződés szerinti pénzszolgáltatás teljesítési idejét nem határozták meg, akkor:- a jogosult fizetési felszólításának vagy- számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.A jogosult teljesítésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni, ha- ha a fizetési felszólítás, számla kézhezvétele a teljesítést megelőzte,- nem állapítható meg egyértelműen a számla vagy felszólítás kézhezvételének időpontja,- a kötelezettnek felszólítás vagy számla bevárása nélkül kell teljesítenie.Vállalkozások (költségvetési szervként gazdálkodó szervezetek) közötti szerződésnél a jogosult hátrányára eltérő szerződési feltételt, mint tisztességtelen kikötést, a jogosult megtámadhatja. Vélelmezni kell a tisztességtelen kikötést, ha a teljesítési határidő 60 napnál hosszabb.A Ptk. mind a gazdálkodó szervezetek (ideértve a költségvetési szerveket is), mind a hatóságnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3737
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Fizetési határidő értelmezése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy részünkre a polgári szállító partnerek késedelmi kamatot számoltak fel. Az átutalási megbízásaink alapján a MÁK a számlán szereplő fizetési határidő napján fizetési számláinkat megterhelte. Ezt követően került jóváírásra az átutalt pénzösszeg a szállító partner fizetési számláján. A szállítókkal megkötött szerződésekben a fizetési határidőre vonatkozóan egyéb kikötés, rendelkezés nincs. Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a számlán szereplő fizetési határidő értelmezésénél a terhelés vagy a szállító partnereknél a jóváírás napját kell-e figyelembe venni ahhoz, hogy a késedelmi kamat felszámítása elkerülhető legyen.
Részlet a válaszból: […]pénztáránál vagy postán befizeti. De a pénztartozás teljesítésének minősül a bankszámlák közötti elszámolás is [232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10. §]. Ennek értelmében - törvény vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában - a fizetési megbízás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A kötelezett késedelmes teljesítése esetén beáll a kamatfizetési kötelezettség a Ptk. 301. és 301/A. §-ai szerint. Az előzőek alapján a szállító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2726
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,