Építési terület, beépítetlen ingatlan fogalma

Kérdés: Szeretnénk segítséget és útmutatást kapni arra vonatkozóan, hogy mi a különbség az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés k) pontjában írt "beépítetlen ingatlan" és "építési telek" között!
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. § 7. pontja az építési területmeghatározásakor az Étv. fogalomhasználatára utal vissza, az abbanmeghatározott építési telket és építési területet érti azon, amely egyúttal nemminősül beépített ingatlannak.Az Étv. 2. §-ának 6. pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

A követelések forrása

Kérdés: Az államháztartási szervezetek könyvvezetéséről szóló Szt-vhr. 22. § 1/b. alpontja szerint a követelések között kell kimutatni többek között az adósokkal szembeni követeléseket, amelyek tulajdonképpen az államháztartás szervezetei által előírt, de még be nem folyt összegeket (ideértve az illetékek meg nem fizetéséből származó hátralékot is) jelentik. Az illetékekkel kapcsolatos 32/1999. PM rendelet 3. §-a a követelés fogalma alatt két kifejezést is megemlít: - Kintlévőség (követelés): előírt és nem teljesített fizetési kötelezettség fizetési határidőre való tekintet nélkül. - Hátralék (illetéktartozás): a kintlévőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. Első kérdésünk arra vonatkozik, hogy a fenti két fogalom között nincs-e ellentmondás, illetve melyik az, amelyik kimeríti a könyvvezetésről szóló rendeletben megfogalmazott követelményeket? Az általános szabályok szerint a követelések állományának változását a 2812. "Tárgyévi adósokkal szembeni követelések", számlán kell könyvelni a 412. Tőkeváltozásokkal szemben. A második kérdésünk arra vonatkozik: előfordulhat-e, hogy az illetékhivatal által nyilvántartott adósállomány - mint idegen követelés - nem minősül tartós forrásnak, tehát a változása sem érinti a saját tőkét. Következésképpen lehetséges-e, hogy az adósokkal - mint forgóeszközökkel - szemben a mérleg forrásoldalán a passzív pénzügyi elszámolások állnak?
Részlet a válaszából: […] A két fogalom között [kintlévőség (követelés), illetvehátralék (illetéktartozás)] nincsen ellentmondás. Az Szt. és az Szt-vhr. a követelés fogalmát értelmezi,illetve a követelések nyilvántartását és a beszámolóban történő bemutatásátszabályozza. Attól eltekintve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Munkaerő költségelemei

Kérdés: Mit takarnak az alábbi fogalmak: bér, jövedelem, kereset, átlagbér, tartós bér, illetmény, állásbér a számviteli, költségvetési, adózási törvényben, illetve hol fordulnak elő még ezek a fogalmak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő fogalmak jellemzően nem a költségvetési szervek gazdálkodásához, pénzügyi és számviteli elszámolásához kapcsolódnak. A felsorolt fogalmak tartalmát - amelyek elsősorban a vállalkozások sajátos fogalmai - a Statisztikai Közlöny 2003. évfolyamának 7...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.