Gyerektartásdíj megelőlegezése

Kérdés: Hová kell könyvelni a gyermektartásdíj megelőlegezésének kiadásait és bevételeit?
Részlet a válaszából: […] ...gyermektartásdíj megelőlegezését a költségvetési szerv nemépíti be a költségvetésébe, előirányzatot nem tervez rá, mivel azt idegenpénzeszközként kell kezelnie. A gyermektartásdíj megelőlegezése megérkezésekora 48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszából: […] ...gyermektartásdíj megelőlegezése akkor jogszerű, és akkorvan helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította,és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá agyermeket gondozó szülő vagy más törvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Bírósági letiltás – megbízási díj

Kérdés: Egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személytől, ha bírósági letiltása érkezik, hány százalékát lehet levonni a megbízási díjának? Ennek a személynek nincs máshol munkaviszonya, járulékait ebből az összegből vonjuk.
Részlet a válaszából: […] ...alól a havonta kifizetett (nettó) munkabérnekaz a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének,kivétel ha gyermektartásdíj, szüléssel járó költség végrehajtása érdekébentörténik a letiltás. Korlátozás nélkül végrehajtás alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.

Lakosság részére nyújtott támogatások könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunk a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, az otthonteremtési támogatást és a gyermektartásdíj megelőlegezését a Magyar Államkincstártól mint támogatásértékű működési bevételt kapja. Az önkormányzat ezeket a támogatásokat továbbadja a kerületi lakosoknak. A kérdésünk az volna, hogy hová kell könyvelni ezeknek a támogatásoknak a lakosság felé történő kifizetését?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat támogatásértékű bevételként kapjaa támogatásokat, akkor bevételként a 46. számlacsoport megfelelő alszámlájánkell rögzíteni. A támogatás igénybevételét a felhasználás jogcímének megfelelőfőkönyvi számlán kell rögzíteni (például:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Részteljesítés esetén a megelőlegezett tartásdíj könyvelése

Kérdés: A gyermekvédelmi törvény 24. § (8) bekezdése szerint a megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett kamattal téríti meg az államnak. Részteljesítés esetén a befolyt összeg a tőketartozás vagy a kamatkövetelés törlesztésére könyvelendő elsődlegesen?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben hivatkozott gyermekvédelmi törvény 24. §-ának(8) bekezdése pontosabban a következőket tartalmazza: "A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett a Ptk.232. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kamattal az államnak megtéríti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.