Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyermektartásdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyerektartásdíj megelőlegezése

Kérdés: Hová kell könyvelni a gyermektartásdíj megelőlegezésének kiadásait és bevételeit?
Részlet a válaszból: […]jeleníteni a fentebb leírt módon. A 356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök számlanövekedése és -csökkenése a 48816. főkönyvi számlával szemben történik. Ha év végén egyenlege van, akkor azt a könyvviteli mérlegben a költségvetési szervnek ki kell mutatnia idegen pénzeszközként. Az idegen pénzeszközt a költségvetésen kívüli függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások között kell tartani mindaddig, amíg a költségvetési szerv a leutalt összeggel el nem számol a gyámhatóság felé. A gyermektartásdíj megelőlegezése a Költségvetésen kívüli függő, átfutó főkönyvi számlán, azaz a 399. főkönyvi számlán jelenik meg a 356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközökkel szemben, majd a kiadás elszámolását követően a 399. főkönyvi számláról visszakerül a 356. főkönyvi számlára, és ezek után a 48816. főkönyvi számlával szemben kerül kivezetésre. Ha a kiadott előlegek elszámolását követően a számlák alapján többletköltségek jelentkeznek, akkor az elsőként az elkülönített számlán jelenik meg, de mivel erre már a gyámhatóság által nincs fedezet, ezt a többletköltséget át kell vezetni az önkormányzati költségvetési számlára. Kérdésként vetődik fel, hogy a gyerektartásdíj megelőlegezésekor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2965
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszból: […]kerül sor, amikor a jogosult a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását kéri. A gyámhivatal ennek az eljárásnak a megindításáról értesíti a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személyt, továbbá felszólítja a tartásdíj haladéktalan megfizetésére, valamint az erre vonatkozó nyilatkozattételre. A gyámhivatal közli a határozatát a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve az önálló bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel és jegyzővel, valamint a gyámhivatal székhelye szerint illetékes jegyzővel. A gyámhivatal székhelye szerinti jegyző a megelőlegezett gyermektartásdíjról, annak kamatáról és a folyósítással kapcsolatban felmerült költségekről negyedévente tájékoztatja a fizetésre kötelezett lakcíme szerinti jegyzőt a hátralékos összeg, adók módjára történő behajtása miatt. A gyámhivatal székhelye szerinti jegyző a jogosulatlanul felvett és visszafizetett összeget, valamint a megtérített összeget köteles visszafizetni a központi költségvetésnek. A leírt szabályozásból is kitűnik, hogy az önkormányzat a megelőlegezett gyermektartásdíjat saját költségvetésébe nem építi be, az összeget ideiglenesen kezeli ugyan, de az nem őt illeti meg, ezért idegen pénzeszközként fogja szerepeltetni a könyveiben. Idegen pénzeszközként kerül kimutatásra minden, a költségvetési szerv, így az önkormányzat gazdálkodásai közé nem tartozó, államigazgatási jogkörben idegen pénzeszközként kezelt összeg. Az idegen pénzeszközök számlacsoportban többféle pénzforgalmi számla szerepel. Az önkormányzatoknál a különféle feladatok lebonyolítására megnyitott számlák is ilyenek. Ezek közé tartozik a kérdésben érintett gyermektartásdíj megelőlegezése is. A számlákon a költségvetési szervek olyan bevételeket és kiadásokat fognak megjeleníteni, amelyek nem képezik költségvetésük részét, nem része azoknak a kiadásoknak és bevételeknek, amelyeket a pénzforgalmi jelentésben ki kell mutatniuk. A pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások ellenszámlával szemben, vagy a költségvetésen kívüli függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel-kiadás számlákkal szemben kerülnek elszámolásra. Ilyen ellenszámlák a 35. Belföldi idegen pénzeszköz, a 36. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportban, a 488. Költségvetésen kívüli függő, átfutó, és kiegyenlítő bevételek, letétek elszámolása, a 399. Költségvetésen kívüli függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások számlák. Amikor az önkormányzat részére megérkezik a gyermektartásdíj megelőlegezése, akkor a pénzforgalmilag teljesülő bevétel a 356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz főkönyvi számlaszámon kerül könyvelésre a 48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása számlával szemben szakfeladaton történő megjelenítés nélkül. - gyermektartásdíj-megelőlegezés megérkezése az önkormányzathoz idegen pénzeszközként szakfeladaton történő megjelenítés nélkül T 356 - K 48816 A gazdálkodás során a költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál jelentkeznek olyan pénzforgalmi gazdasági események, amelyeket az adott időszakban nem lehet elszámolni véglegesen a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. Ezek a költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, valamint a pénzellátási feladatokat szolgáló elszámolások, az idegen pénzeszközök bankszámláihoz kapcsolódó költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások. - gyermektartásdíj-megelőlegezés a költségvetésen kívüli átfutó főkönyvi számlán kerül kimutatásra, és marad azon a számlán mindaddig, míg a gyámhatóság felé el nem számolnak, teljesítés T 399 - K 356 - kiadás elszámolása, rendezése T 356 - K 399 Az önkormányzat a gyámhatóság nevében jár el, és bonyolítja le a megelőlegezést, tehát eredetileg a gyámhatóság a jogosult. Az önkormányzat nem véglegesen jut ehhez az összeghez, hanem idegen pénzeszközként kezeli. A gyermektartásdíj megelőlegezett összegének felhasználása kiállított számla alapján történik. A számla a gyermek nevére kerül kiállításra, amellyel hitelt érdemlően igazolható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2929
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,