Részteljesítés esetén a megelőlegezett tartásdíj könyvelése


A gyermekvédelmi törvény 24. § (8) bekezdése szerint a megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett kamattal téríti meg az államnak. Részteljesítés esetén a befolyt összeg a tőketartozás vagy a kamatkövetelés törlesztésére könyvelendő elsődlegesen?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2008. április 29-én (95. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2021

[…] módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint." A törvényi rendelkezésből egyértelműen kitűnik, hogy az adott esetben az Art. idevonatkozó rendelkezését kell alkalmazni. Az Art. 43. § (3) bekezdésének előírása a következő: "Ha az adóhatóságnál az adótartozást az adózó csak részben egyenlíti ki, az adónkénti befizetést az esedékesség sorrendjében, ha az adótartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehajtott összeget az adók esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a tartozás arányában kell elszámolni." Tekintettel arra, hogy a megelőlegezett tartásdíjak behajtására […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.