Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszából: […] ...A megelőlegezettgyermektartásdíjnak a meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani azadózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.A megelőlegezett gyermektartásdíj behajtása során ahátralékra a települési önkormányzat jegyzője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Részteljesítés esetén a megelőlegezett tartásdíj könyvelése

Kérdés: A gyermekvédelmi törvény 24. § (8) bekezdése szerint a megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett kamattal téríti meg az államnak. Részteljesítés esetén a befolyt összeg a tőketartozás vagy a kamatkövetelés törlesztésére könyvelendő elsődlegesen?
Részlet a válaszából: […] ...Amegelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térült összegét adók módjára kellbehajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint."A törvényi rendelkezésből egyértelműen kitűnik, hogy azadott esetben az Art. idevonatkozó rendelkezését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.
Kapcsolódó címke: