Illetménynövekedésre való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: Idősek nappali intézményében, melyhez nemrég bölcsődei egység is kapcsolódott, az intézményvezető - besorolás alapjául szolgáló - egyetemi szintű iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett a következő további - felső képzettségi szinthez tartozó - szakképesítésekkel rendelkezik: művelődésszervező, kulturális menedzser, valamint csecsemő- és gyermekgondozói OKJ-s szakképesítés. Az intézményvezetőt hány további szakképesítés után illeti meg az illetménykiegészítés?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.
Kapcsolódó címke:

Megbízási díj vagy keresetkiegészítés

Kérdés: Középfokú oktatási intézmény vagyunk. A bérleti díj és az önköltséges tanfolyamok bevételeinek egy részét - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § alapján - személyi juttatásra fordítjuk. Kérdésünk, hogy az így kifizetett személyi juttatást megbízási szerződés keretében megbízási díjként, vagy az illetmény részeként mint keresetkiegészítést vagy illetménykiegészítést kell kifizetni? Ugyanez a kérdés vonatkozik a fenntartónk által támogatott tanórán kívüli nyelvoktatást végzők díjazására is. Megbízási díjként vagy keresetkiegészítésként kell-e számfejteni e díjat?
Részlet a válaszából: […] ...ellátását díjazzák egyszeri kifizetéssel, vagymeghatározott ideig havonta juttatva a személyi juttatások előirányzatán belül.Az illetménykiegészítés feltételeit a Kjt. 67. §-atartalmazza, mely a fizetési fokozat alapján járó illetményen felül illethetimeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Önkormányzat által bevezetett köztisztviselői illetménykiegészítés formája

Kérdés: Az önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 44/A. §-ában meghatározott, már több éve megállapított, százalékos illetménykiegészítést nem pénzben, hanem cafeteria-rendszerben, utalványok formájában szeretné a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek kifizetni. Véleményünk szerint ez ellentétes a Ktv. 44/A. § (5) bekezdésével, illetve a 49/A. § (1) bekezdésével, ugyanis a 44/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy a már megállapított illetménykiegészítés mértékét nem lehet csökkenteni, továbbá a 49/A. § (1) bekezdésében az a rendelkezés található, hogy a köztisztviselőt a Ktv. 42-48. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a köztisztviselő által választott pénzintézetnél nyitott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történik. A fentiek véleményünk szerint nem teszik lehetővé, hogy a köztisztviselő beleegyezése nélkül utalványok formájában kapja illetménye egy részét. Jól gondoljuk-e?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzatoknál alkalmazásban álló köztisztviselőketalanyi jogon akkor illeti meg az illetménykiegészítés, ha a helyi önkormányzatrendeletében illetménykiegészítést állapított meg a Ktv. 44/A. §-ábanfoglaltakat figyelembe véve. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.
Kapcsolódó címkék:  

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész

Kérdés: Változtatható-e a határozatlan időre megállapított munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, vagyis munkáltatói döntéssel határozott időre emelhető-e vagy csökkenthető-e a juttatás? Pl. határozatlan időre van megállapítva 20 000 forint, ez emelhető-e június 1-jétől november 30-áig 30 000 forintra úgy, hogy december 1-jétől ismét csak a határozatlan időre megállapított 20 000 forint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt kapja tovább a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses esetben a közalkalmazott a Kjt. által biztosítottgarantált illetményen felül további illetménykiegészítésben részesül, nincsazonban pontosan meghatározva, hogy milyen jogcímen.A Kjt. lehetővé teszi, hogy a munkáltató a közalkalmazottata fizetési fokozata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Illetménykiegészítés

Kérdés: 2000 óta egy gimnázium gazdasági ügyintézője vagyok. 2002. XII. 1-jén hatályba lépett 50%-os illetményemelés kapcsán alapilletményem kiegészült az ún. munkáltatói döntésen alapuló garantált illetményrésszel. Azóta is kapom ezt az összeget. 2006 márciusában diplomát szerzek, így a munkáltató a "D" osztályból "F" osztályba való átsorolásomat tervezte. Az önkormányzat el is fogadta ezt, azzal a feltétellel, hogy akkor "elveszi" a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészemet. Jogosan teszi-e ezt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben felvetett esetben a közalkalmazott a Kjt. általbiztosított garantált illetményen felül további illetménykiegészítésbenrészesül, nem kerül azonban pontosan meghatározásra, hogy milyen jogcímen.Több megoldás lehetséges, melyek "elvonásának" más és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Közalkalmazott illetményének megállapítása

Kérdés: Közalkalmazott esetében a Kjt. szerint adott garantált illetmény és pótlékok fölött adott munkáltatói hozzájárulás változtatható-e? Az illetmény végső összegét a munkáltató nem csökkentené, hanem belső átrendezést hajtana végre, pl. a munkáltatói döntésű bérből emelné a garantált illetményt, esetleg a pótlékot. Lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […] ...az adott munkakörellátásához használt - azonos szintű - több szakképesítést ismeri el. (Ez 5-8%lehet alapesetben).További elem az illetménykiegészítés. A Kjt. ugyanislehetővé teszi, hogy a munkáltató a közalkalmazottat a fizetési fokozataalapján járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Illetménykiegészítés

Kérdés: Tehet-e megkülönböztetést a munkáltató a köztisztviselők között a 10%-os illetménykiegészítés megállapítása és kifizetése miatt? Középfokú végzettségű köztisztviselő kap 10 %-os illetménykiegészítést, a felsőfokú dolgozó pedig nem. Jár-e részére illetménykiegészítés? Ha igen, meddig kérheti annak kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 42. § (2) bekezdése általános rendelkezése értelmébena köztisztviselő illetménye három elemből áll: alapilletményből,illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból. Az illetménykiegészítés aköztisztviselő besorolása szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.
Kapcsolódó címkék: