Jelenléti ív vezetése

Kérdés: A köztisztviselők esetében milyen jogszabályi előírás van érvényben a jelenléti ív vezetésére vonatkozóan? Muszáj azt papíralapon vezetni, és naponta aláírni a munka kezdésekor és a befejezésekor? Vagy esetleg van lehetőség azt egy Word- vagy Excel-formátumban a számítógépen vezetni, a hónap végén kinyomtatni, és akkor a dolgozó és a munkahelyi vezető által aláíratni? Egy esetleges munkaügyi hatóság által végzett ellenőrzéskor mik az erre vonatkozó elvárások?
Részlet a válaszából: […] ...Fontos, hogy ha nincsen beosztás, amit előre közöltek, akkor az nem elegendő, hogy hó végén elkészítik és igazolják a jelenléti ívet elektronikusan vagy papíralapon.(Kéziratzárás: 2021. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaközi szünet, jelenléti ív

Kérdés: Intézményünkben a munkaidő 8-16 óráig tart. A jelenléti íven is ezt szerepeltetjük. A dolgozók 20 perc ebédidőt vehetnek igénybe. A belső ellenőr szerint a munkaidőt meg kell növelni a 20 perc ebédidővel, tehát 16:20-ig kellene írni a jelenléti íven a munkaidőt, és a jelenléti íven szerepeltetni kell a munkaközi szünet kezdetét és végét. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...A munkában töltött idő hosszabbodik a munkaközi szünet időtartamával, vagyis a munkaidő a kérdéses esetben 16:20-ig tart, és ezt kell a jelenléti íven is szerepeltetni.A munkaközi szünet kiadását munkaügyi ellenőrzés keretében ellenőrizheti a hatóság, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Magasabb vezető munkaidő nyilvántartása

Kérdés: A Kjt. 55/A. § (1) bekezdése szerint a kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság)-igénybevételét - a kinevezésben foglaltak szerint - maga állapítja meg. A kérdésem az, hogy a fentiek figyelembevételével a kinevezett magasabb vezető kötelezhető-e a jelenléti ív vezetésére?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a rendes és rendkívülimunkaidejével, ügyeletével, készenlétével kapcsolatos munkaidő nyilvántartástnem kell vezetnie, tehát jelenléti ív vezetésére nem kötelezett. Nem mentesülazonban a szabadság kiadásának nyilvántartása alól, ugyanis mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.
Kapcsolódó címkék:  

Főállású polgármester jelenléti íve

Kérdés: Főállású polgármester köteles-e jelenléti ívet vezetni?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri tisztségre vonatkozó előírásokat apolgármester jogállására vonatkozóan az alkotmány, a helyi önkormányzatokrólszóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a polgármesteri tisztségellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címkék: