Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott jelenléti ív tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jelenléti ív vezetése

Kérdés: A köztisztviselők esetében milyen jogszabályi előírás van érvényben a jelenléti ív vezetésére vonatkozóan? Muszáj azt papíralapon vezetni, és naponta aláírni a munka kezdésekor és a befejezésekor? Vagy esetleg van lehetőség azt egy Word- vagy Excel-formátumban a számítógépen vezetni, a hónap végén kinyomtatni, és akkor a dolgozó és a munkahelyi vezető által aláíratni? Egy esetleges munkaügyi hatóság által végzett ellenőrzéskor mik az erre vonatkozó elvárások?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.Kivételt jelent ez alól, ha a munkaidő-beosztást írásban közlik, előzetesen, majd a hónap végén, pl. annak kinyomtatásával leigazoltatják a munkavállalóval. Azonban ekkor is naprakészen kell vezetni azt, ha a közölt beosztásban változás történik.Tehát akár számítógépen, pl. Word- vagy Excel--dokumentumban is vezethető a nyilvántartás, ha a jelenlétet mindennap rögzíti a munkavállaló vagy a munkáltató, azaz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5386
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Munkaközi szünet, jelenléti ív

Kérdés: Intézményünkben a munkaidő 8-16 óráig tart. A jelenléti íven is ezt szerepeltetjük. A dolgozók 20 perc ebédidőt vehetnek igénybe. A belső ellenőr szerint a munkaidőt meg kell növelni a 20 perc ebédidővel, tehát 16:20-ig kellene írni a jelenléti íven a munkaidőt, és a jelenléti íven szerepeltetni kell a munkaközi szünet kezdetét és végét. Igaz ez?
Részlet a válaszból: […]így a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottaknál a munkaközi szünet idejét a munkaidő szempontjából mindenképpen figyelmen kívül kell hagyni.A napi munkavégzést megszakító pihenőidő biztosítása kötelező, ha a napi munkaidő eléri a 6 órát. Az Mt. 103. §-ának (5)-(6) bekezdései szerint a munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni, ettől a munkáltató jogosult egyoldalúan eltérni, és a munkaközi szünetet akár több részletben kiadhatja, azonban a legalább három és legfeljebb hat óra munkavégzést követően biztosított részletnek ebben az esetben is legalább 20 perc tartamúnak kell lennie.Az Mt. 134. §-a (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a munkáltató nyilvántartja a rendes és rendkívüli munkaidő tartamát, vagyis a nyilvántartás vezetésének kötelezettsége egyértelműen munkáltatói oldalon jelentkezik. Az Mt. 134. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő kezdő és befejező időpontjának is.A munkaidő kezdetét és végét rögzítő munkaidő-nyilvántartásból megállapíthatónak kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4982
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Magasabb vezető munkaidő nyilvántartása

Kérdés: A Kjt. 55/A. § (1) bekezdése szerint a kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság)-igénybevételét - a kinevezésben foglaltak szerint - maga állapítja meg. A kérdésem az, hogy a fentiek figyelembevételével a kinevezett magasabb vezető kötelezhető-e a jelenléti ív vezetésére?
Részlet a válaszból: […]kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint pihenőidejét, szabadságának igénybevételét önmaga állapítja meg. Az Mt. 140/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkáltató köteles nyilvántartani a közalkalmazottak rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával és egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatait. Az Mt. 140. § (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy amennyiben a közalkalmazott maga jogosult munkaideje beosztását vagy felhasználását meghatározni, akkor a rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével kapcsolatos munkaidő nyilvántartást nem kell vezetnie, tehát jelenléti ív vezetésére nem kötelezett. Nem mentesül azonban a szabadság kiadásának nyilvántartása alól, ugyanis mint kinevezett magasabb vezető az ő feladata[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2756
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Főállású polgármester jelenléti íve

Kérdés: Főállású polgármester köteles-e jelenléti ívet vezetni?
Részlet a válaszból: […]megbízásban vagy főállásban látja el feladatát. A főállású polgármester polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban töltött idejét közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időnek, illetve nyugdíjra jogosító szolgálati időnek kell tekinteni. A képviselő-testület dönt a polgármester foglalkoztatási jogviszonyáról, díjazásáról, tiszteletdíjának mértékéről, fegyelmi és kártérítési felelősségéről. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. A főállású polgármesterre igaz az a tény, hogy nem minősül köztisztviselőnek, de mégis, jogviszonyát tekintve a köztisztviselők jogállásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,