Jogutóddal történő megszűnés

Kérdés: Költségvetési szerv 2021. 09. 30-i jogutóddal történő megszűnését követően milyen szabályok alapján fogadja be a jogutód a szerződéses partnerek számláit? A jogelőd szervezet kapott 09. 20-i keltezésűt októberi elszámolási időszakra vonatkozóan. A jogutód elfogadhatja-e a számlát ebben az esetben, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? Októberben érkező számlát, ami szeptemberi elszámolási időszakra szól, befogadhat-e a jogutód szervezet, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? A jogelőd szervezetek esetében meddig szükséges a beérkező számlákat a záró beszámolóban kötelezettségként szerepeltetni? Jogelőd szervezetre kiállított számla befogadásának határidejére vonatkozóan van-e szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti. A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Költségvetési intézmények átalakulása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, ez év november 1-jétől három költségvetési intézményünk beolvadással átalakul. Két intézmény esetében, amelyek megszűnnek, beszámolót kell készíteni, van-e egyéb könyvelési teendőnk? A harmadik intézmény, a jogutód esetében kérem, részletesen leírni szíveskedjenek a szükséges számviteli elszámolásokat.
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerv megszűnéssel kapcsolatos sajátos könyvelési feladatait a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezetének A) pontja tartalmazza.A megszűnéssel kapcsolatos könyvelési teendő az esetlegesen elszámolt értékhelyesbítés kivezetése és a korrigált záró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:      

Megszűnő hivatal és a jogutód hivatal

Kérdés: Közös hivatalunk 2019. december 31-ével megszűnt. Helyette 2020. január 1-jével új hivatal jött létre. Mind a két hivatalt ugyanazon települések alkotják, csak az új hivatalnak más a székhelytelepülése. Milyen megszűnést és jogutódlást érintő könnyviteli feladatok vannak a megszűnő hivatal és az új jogutód hivatal tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnéssel és a jogutódlással kapcsolatos előírásokat az Áhsz. 49/B. §-a, a részletes könyvelési feladatokat pedig a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (Rendelet) XV. fejezetének A. és B. pontjai tartalmazzák.A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 31/A. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:  

Jogutódlás

Kérdés: "A" társaságból kiválással jön létre "B" társaság. Az "A" társaság ingatlan-bérbeadással is foglalkozik, bejelentkezett az áfakörbe. A kiválással létrehozandó társaságban vagyonelemként (jegyzett tőke, eredménytartalék fedezeteként) ingatlanok kerülnek átadásra, amelyeket hasonlóan bérbe kívánnak adni, de a társaság nem akar az áfakörbe bejelentkezni. A kiválással létrehozandó "B" társaság áfamentesen adhatja-e bérbe ingatlanait?
Részlet a válaszából: […] ..."B" társaságot "A" társaság döntése, mellyel ingatlan-bérbeadási tevékenységét adókötelessé tette, nem kötelezi arra, hogy a jogutódlással megszerzett ingatlanokat szintén adókötelesen adja bérbe, azonban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:Az Áfa-tv. 17...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Beolvadás

Kérdés: Év közben beolvadással megszűnő költségvetési szerv esetén milyen számviteli teendői vannak a megszűnő, illetve a jogutód szervnek? A megszűnő szervnek - a beszámoló elkészítését követően - vannak-e egyéb könyvelési teendői?
Részlet a válaszából: […] ...általános jogutódlással történő megszüntetés átalakítással történhet.Átalakítás fajtái az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jog­utódjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Jogutódlás

Kérdés:

Egy továbbműködő társaságból kiválik két társaság, a cégbíró végzése szerint 2014. december 31-én jönnek létre. A létrejövő társaságok december 31-i végzésen rendelkeznek adószámmal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóalany-nyilvántartási egyeztető lapján viszont a tevékenység kezdete 2015. január 01. A jogutódlással szerzett vagyont már december 31-én megkapták a kiváló társaságok. A jogutódlással szerzett vagyon áfakötelezettségének megítélésénél a kiváló társaság megfelel-e 2014. december 31-én az Áfa-tv. 18. § (1) bekezdése a) pontjának, azaz a "szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak" minősül-e?

Részlet a válaszából: […] ...§-ának (2) bekezdése szerint nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás, ha az adóalany jogutódlással szűnik meg, feltéve hogy az a 18. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint történik.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címke:

Jogutódlással történő megszűnés

Kérdés: Jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén hogyan kell könyvelni azokat a szállítói számlákat, amelyek a megszűnés után érkeznek, de a teljesítésük még a megszűnés előtti időszakra vonatkozik? Kell-e bármilyen elhatárolást alkalmaznunk a megszűnő szervnél?
Részlet a válaszából: […] ...jogutódlással történő megszüntetés átalakítással történhet, melynek fajtái az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Jogutód adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk jogutódlással megszűnt. A megszűnés előtt ingatlan-bérbeadási tevékenységünkre adókötelezettséget választottunk. A jogutód intézményt is köti-e az a szabály, hogy a választástól 5 évig nem lehet eltérni, vagy az új intézmény esetleg adómentesen is bérbe adhat?
Részlet a válaszából: […]  Az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdése szerint, a jogszabályhelyenmeghatározott ügyletekre vonatkozóan az adóalany adókötelezettséget választhat.Az adóalany öt évig nem térhet el a választásától, a jogszabályhelyenmeghatározott ügyleteket adómentesen ez idő alatt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:    

Feladatok és dolgozók átvétele költségvetési szerv által gazdasági társaságtól

Kérdés: Az 1990. évi LXV. törvény 43. §-a alapján helyi önkormányzatok társulása létrehozott egy költségvetési intézményt szennyvízhálózat és -tisztító üzemeltetésére. Az intézmény mint költségvetési szerv, közszolgáltató közüzem működik (alapító okirat szerint). A szakmai feladatok ellátását eddig egy kft. végezte szerződés alapján. Az intézmény egyedül kívánja ezután végezni az egész üzemeltetést. A kft.-től átvehetjük-e pályázat nélkül a dolgozókat, és azokat kötelesek vagyunk-e közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni? Az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott intézményvezető ezután jogosult lesz-e vezetői pótlékra, ha továbbra is részmunkaidőben kívánja ellátni a feladatát?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő esetben egy "jogutódlásszerű" helyzetáll fent, azonban munkajogi értelemben mégsem beszélhetünk az Mt. 85/A. §szerinti jogutódlásról, mivel egy Mt. hatálya alá tartozó cégtől kerülnekátvételre a feladatok egy Kjt. alá tartozó költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Munkáltatói jogutódlás

Kérdés: Megyei fenntartású szociális intézményben dolgozunk. 1. Fenntartónk a fenntartása alá tartozó szociális intézményeket közös irányítás alá kívánja vonni ez év július 1-jétől. A jelenlegi intézmények jogutódlással megszűnnek, helyettük új intézmény jön létre 2009. július 1-jétől. Közalkalmazottként dolgozunk, a garantált illetményen túl munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést is többen kapunk. A jogutódlással történő megszűnés esetén bérünk hogyan alakulhat, elvehetik-e a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést? (Munkakör-változások feltehetőleg előfordulnak majd.) 2. További kérdésünk, hogy az összevonással kapcsolatosan a prémiumévekre jogosult munkatársaink részére ezt a lehetőséget fel lehet/kell-e ajánlani? Két kollégánk szívesen élne ezzel a lehetőséggel (egyéb feltételek fennállnak). Úgy tudjuk, hogy a fenntartó álláspontja szerint ez nem lehetséges a szakszervezetekkel (2008. dec. 18) történt megállapodás miatt: "...felhívják a fenntartókat és munkáltatókat arra, hogy 2009-ben ne csökkentsék a közalkalmazottak létszámát..." A prémiumévek programba történő bekapcsolás során tényleges létszámcsökkenés, elbocsátás nem merül fel, hiszen a dolgozók munkaviszonya továbbra is fennáll. A megállapodás ezt is tartalmazza: "Az átszervezésekkel esetlegesen együtt járó létszámváltozások jogszabályi megakadályozására a kormány nem lát lehetőséget..."
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő esetben jogutódlásról van szó, melyre aMunka Törvénykönyve 85/A., 85/B. §-ai alkalmazandók. Munkáltatói jogutódlásesetén a jogutód helyébe a jogelőd, azaz a kinevezésben szereplő (Kjt. hatályaalá tartozó) munkáltató helyébe egy új (szintén Kjt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.
1
2