Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott korszerűsítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Járda aszfaltozása és futóút murvázásának számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a település parkjában a járda ismételt aszfaltozását végeztette el a nyáron (az előző járda a téli hidegben feltöredezett), és a mellette lévő futóutat murvával szóratta fel végig, mivel már sok helyen elfogyott a murva, veszélyeztetve ezzel a futók testi épségét. Hogyan kell elszámolnunk ezeket az idegen kivitelezővel elvégzett munkálatokat? Könyvelhetjük mindkettőt felújításnak?
Részlet a válaszból: […]előnyük származna a jövőre nézve, dokumentumokkal alá tudnák támasztani, hogy ezeknek a munkálatoknak az eredményeként költségmegtakarítást tudnak kimutatni. A járda és a futóút egy park szerves része, nem önálló tárgyi eszköz. Ebben az esetben az eredeti állapotra történő visszaállítás történt, de a park élettartama, eredeti állapota, értéke ettől nem növekedett meg.A járda betonozásával és a murvázással egy régi, az eredeti állapot visszaállítását, fenntartását igénylő munkát végeztettek el. Ez nem más, mint az elmaradt munkálatok pótlása, és az el nem végzett, időközi karbantartási munkák felhalmozódásának eredményeként elhasználódott járda és futóút karbantartásának idegen vállalkozóval történő elvégzése.A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén a felújítás bekerülési értéke az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.A fentiekben leírtak okán a park járdájának aszfaltozási és a futóútnak murvázási költségei nem érthetők bele a felújítás fogalmába, azok költségeit karbantartásként fogják elszámolni. A munkálatok a park értékére nincsenek kihatással.Az idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás számviteli elszámolása a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összegT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokrab) Általános forgalmi adóT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összegT 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokraT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokrab) Általános forgalmi adóT 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóraT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5085
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Önkormányzati szennyvíztisztító telep korszerűsítésének áfája

Kérdés: Nagyközségünk önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be a település szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése tárgyában. A pályázat első fordulója eredményes volt, az önkormányzat a második fordulós pályázat elkészítéséhez 85%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A második fordulóhoz most készül a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a beruházás terve. Ezen dokumentumok birtokában a következő évben tervezzük a beruházás megvalósítását. A beruházást - befejezése után - az önkormányzat üzemeltetésre bérbe adja 100%-os tulajdonú kft.-jének, amely cég jelenleg is üzemelteti a szennyvíztisztító telepet, a csatornarendszert, és természetesen áfásan szedi a szennyvízdíjat. Kérdésünk, hogy e beruházás kapcsán az önkormányzat jogosult-e áfa levonására? Véleményünk szerint a szennyvíztisztító építménynek (ingatlan) minősül, így abban az esetben, ha az önkormányzat ingatlan-bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választja, a beruházás áfája levonható.
Részlet a válaszból: […]tulajdonjog kiterjed mindarra, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne (alkotórész). Általános jelleggel kijelenthető, hogy a víziközművek (egyes víziközműveknél kivétel elképzelhető), szennyvíztisztító berendezések, csatornák az ingatlan alkotórészét képezik, mivel az ingatlantól történő elválasztásukkal elpusztulnának, vagy használhatóságuk számottevően csökkenne. Ennek megfelelően a csatornarendszer, szennyvíztisztító telep, víziközmű bérbeadása is ingatlan-bérbeadásának tekintendő. Az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem alkalmazható az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja (adómentes ingatlan-bérbeadás) az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására. A csatorna, szennyvíztisztító, víziközmű ilyen gépnek, illetve egyéb berendezésnek tekintendő, ezért azokra nem az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt általános szabály, hanem az ehhez képest speciális törvényi rendelkezés, azaz az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazandó. Hiába minősül tehát ingatlannak (alkotórészi minősége folytán) a csatorna, szennyvíztisztító, víziközmű, ezeknek a bérbeadása nem adómentes, hanem az idézett speciális szabály alapján kötelezően adóköteles. Mivel az önkormányzat tevékenysége egy olyan komplex bérbeadás, amelynek egyes elemei nem választhatók el egymástól, továbbá a bérbeadási tevékenység lényege egyértelműen a beépített gépek, egyéb berendezések bérbeadása, így a víziközművagyon részét képező, és az említett berendezéseknek helyet adó ingatlanok bérbeadása is a beépített berendezések adójogi megítélésének sorsát osztják, és ennek megfelelően szintén kötelezően adókötelesek. Mivel a fentiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2492

3. találat: Berendezések korszerűsítésének elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat a közvilágítási berendezések korszerűsítésével a DÉDÁSZ-t bízta meg. Az elkészült munkát a DÉDÁSZ egy összegben számlázta, melyre 5 évre részletfizetést engedélyezett, ezért a részletfizetéskor kamatot is kell fizetni. Ez évben fizeti az önkormányzat az első részletet és a kamatot. Az elkészült és üzembe helyezett berendezések tulajdonjogát térítés nélkül, véglegesen, könyv szerinti értéken az üzemeltetés idejére az önkormányzat a DÉDÁSZ részére átadta. Az átadás áfavonzatára vonatkozó választ a Költségvetési Levelek 4. számának 107. kérdésében megkaptam. Hogyan történik helyesen a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]történő vásárlás szabályai szerint kell a könyvekben rögzíteni, a kifizetett kamat összegét pedig végleges kiadásként az 573. Kamatkiadások főkönyvi számla megfelelő alszámláján kell könyvelni. A második gazdasági művelet megfogalmazása - amely a berendezéseknek a DÉDÁSZ részére történő átadására vonatkozik - pontatlan. A könyvviteli elszámolást a tulajdonjog megtartása, vagy arról való lemondás dönti el. Ha a korszerűsített berendezések az önkormányzat tulajdonában maradnak, akkor a berendezések értékét a tárgyi eszközök köréből át kell vezetni az üzemeltetésre, kezelésre átadott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 384
Kapcsolódó tárgyszavak: ,